Oost-Vlaanderen Oost

De hulpverleningszone Oost (Oost-Vlaanderen) groepeert acht posten die samen 7 gemeenten beschermen: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

Bestuurlijk worden de beslissingen genomen in een Zonecollege en Zoneraad, naar analogie met de werking van een stad of gemeente.
Het Zonecollege, dat instaat voor het dagelijks bestuur, bestaat uit een vergadering van twee burgemeesters van de zeven gemeenten: Burgemeester Filip Anthuenis van stad Lokeren en burgemeester Piet Buyse van de stad Dendendermonde.

De huidige waarnemend zonecommandant van de hulpverleningszone is majoor Jos Dauwe.

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Oost

De Ridder Hans

dianevanhoek@hotmail.com

hans.deridder@zoneoost.be

Herinckx David

David.herinckx@live.be


Beste,

Naar aanleiding van de doorstart inzake de functie ICT-verantwoordelijke (B4-B5) zend ik u deze e-mail.

De Hulpverleningszone Oost wenst voor het knelpuntberoep van een ICT-verantwoordelijke zoveel mogelijk kandidaten aan te trekken. Dit kan door de diplomavoorwaarde (bachelor diploma) te schrappen. Vanzelfsprekend
zullen de kandidaten, die niet in het bezit zijn van een bachelor diploma, moeten aantonen dat ze over relevante beroepservaring beschikken en slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Concreet stelt de Hulpverleningszone Oost voor om: • De diplomavoorwaarde (bachelor) voor de functie van ICT-verantwoordelijke (B4-B5) te laten
  vallen

Is het mogelijk om me hieromtrent een positief advies te bezorgen?

Ik ben er mij van bewust dat dit in ideale omstandigheden op een HOC wordt besproken. Echter, we willen vermijden dat de selectieprocedure vertraging oploopt.

Alvast bedankt!

Beste

Met het oog op de bevorderingsprocedure in de functie van vrijwillig en beroepskorporaal, nodig ik u op onderstaande tijdstippen uit: • Schriftelijke proef bevorderingsprocedure: 04/09/2018 van 14u tot 17u in de kazerne van Dendermonde
  (Oude Vest 150, 9200 Dendermonde)
 • Praktische en mondelinge proef bevorderingsprocedure: 14/09 en 15/09 in de kazerne van Dendermonde (Oude Vest 150, 9200 Dendermonde)

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.

U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.


 Geachte 

Hulpverleningszone Oost gaat over tot de aanstelling van een Zonecommandant. Graag informeren wij u over de volgende stap voor bovenstaande selectieprocedure. 

De assessment centers vinden plaats op volgende dagen:· 30/7/2018· 2/8/2018· 9/8/2018· 10/8/2018 

 De locatie is: Ascento - Roderveldlaan 3 - 2600 Berchem. 

Neem gerust contact met ons op om het concrete startuur te vernemen, evenals het tijdsverloop van de gehele dag. 

Beste,

Met het oog op de professionaliseringsprocedure in de graad van luitenant, nodig ik u op onderstaande tijdstippen uit:

 • Schriftelijke proef: Vrijdag 9/02/2018 van 9:00 tot 12:00 in de kazerne van Dendermonde (Oude
  Vest 150, 9200 Dendermonde)
 • Mondelinge proef: Vrijdag 16/02/2018 van 14:00 tot 15:30 in de kazerne van Dendermonde
  (Oude Vest 150, 9200 Dendermonde)

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.

U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

Geachte Meneer/Mevrouw,

Graag nodig ik u uit voor het bijzitten van de proeven in het kader van de selectieprocedure contractuele aanwerving en aanleg werfreserve voor de functie van Administratief Coördinator Preventie A1a-A2a bij Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen.

Het capacitair, schriftelijk, mondeling en psychotechnisch gedeelte gaan door op maandag 18/12/2017.

Uur: nader te bepalen (startuur vermoedelijk rond 8u30)

Locatie: Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen, Kazerne Lokeren, Pompiersstraat 2, 9160 Lokeren.

Wij brengen u nog op de hoogte van het geplande start- en einduur, wanneer de planning finaal is.

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.

U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

In naam van Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen danken wij u alvast voor uw mogelijke aanwezigheid op de
proeven.

Graag nodig ik u uit voor het bijzitten van de proeven in het kader van de selectieprocedure contractuele aanwerving en aanleg werfreserve voor de functie van Brandpreventionist B1-B3 bij Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen.

Het schriftelijk, mondeling en psychotechnisch gedeelte gaan door op dinsdag 5/12/2017.

Uur: nader te bepalen (startuur vermoedelijk rond 9u)

Locatie: Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen, Kazerne Lokeren, Pompierstraat 2, 9160 Lokeren.

Wij brengen u nog op de hoogte van het geplande start- en einduur, wanneer de planning finaal is.

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.

U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

In naam van Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen danken wij u alvast voor uw mogelijke aanwezigheid op de
proeven.

Beste,

Daar het niet eenvoudig zal zijn om kandidaten voor de functie van administratief coördinator (brand)preventie (A1a-A2a) te vinden, zou de hulpverleningszone graag geen diplomavereiste (masterdiploma) willen stellen.

De aanwervingsvoorwaarden zouden dan als volg zijn:

 • Een masterdiploma;
 • Brevet PREV 3, of gelijkwaardig overeenkomstig het KB opleidingen van 18 november
  2015;
 • Rijbewijs B.

Of

 • U kan aantonen dat u relevante beroepservaring heeft als administratief coördinator preventie;
 • Brevet PREV 3, of gelijkwaardig overeenkomstig het KB opleidingen van 18 november
  2015;
 • Rijbewijs B.

Kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken, moeten slagen voor een capaciteitstest.

Is het mogelijk hieromtrent een positief advies af te leveren?

Geachte Meneer/Mevrouw,

Graag nodig ik u uit voor het bijzitten van de proeven in het kader van de selectieprocedure
tot aanleg van een werfreserve voor de contractuele functie 'Preventie-adviseur niveau 2 - B1-B3' bij Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen.

Hierbij delen we u graag de planning mee van het mondeling gedeelte voor bovenvermelde
procedure:

Het mondeling gedeelte gaat door op vrijdag 27 oktober 2017 (concrete planning naar start- en einduur nog nader te bepalen).

Locatie voor het onderdeel: Kazerne Dendermonde, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde.

Ook het psychotechnisch gedeelte vindt die dag aansluitend plaats op dezelfde locatie.

In naam van Hulpverleningszone Oost - Oost-Vlaanderen danken wij u alvast voor uw mogelijke aanwezigheid op de proeven.

Wij nodigen u uit tot een vergadering van het Hoog Overlegcomité, het Bijzonder Comité en het Comité voor preventie en bescherming op het werk, welke plaats heeft in het stadhuis te Lokeren, groentemarkt 1, op donderdag 19 oktober 2017 om 9.30 uur.

Gelieve u aan de receptie aan te melden, daar ontvangt u de nodige informatie aangaande het vergaderlokaal.

Mag ik u verzoeken om uw agendapunten aan mij kenbaar te maken?

Volgende agendapunten werden reeds opgenomen:


 • Personeelsplan
 • Ambulancedienst Hamme
 • Uitgaanstenue brandweer
 • Brief FOD WASO (IDPBW)

Graag deel ik u de planning mee van volgend selectieonderdelen:

Sergeant (vrijwillig personeel):

- schriftelijke proef: Dinsdag 18/04/2017 van 18u tot ongeveer 20u.

Locatie voor het onderdeel: Kazerne Dendermonde, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde.

- praktische proef: Vrijdag 19/05/2017 en/of zaterdag 20/05/2017 (planning nog nader te bepalen).

Locatie voor het onderdeel: Kazerne Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.

- mondelinge proef:

Vrijdag 02/06/2017 en/of zaterdag 03/06/2017 (planning nog nader te bepalen).

Locatie voor het onderdeel: Kazerne Dendermonde, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde.

BOC 20.04.2017

Personnelsplan

                                                                HOC 20.04.2017

1. Aanstelling zonecommandant

2. Voorstel planning 2017 welzijnsrondgang

3. Jaarverslag 2017 + rapporten Securex

4. Jaarverslag 2017 IDPBW


Zonecommandant

Geachte

Hulpverleningszone Oost gaat over tot de aanstelling van een Zonecommandant.

Graag informeren wij u over de volgende stap voor bovenstaande selectieprocedure. De assessment centers zijn
achter de rug.

De laatste stap in de procedure gaat door op maandag 27 februari 2017 - vanaf 9u00.

De locatie is: Stadhuis van Lokeren, Groentemarkt 1, Ontmoetingsruimte 3e verdieping.

Brandpreventionist

Beste,

Naar aanleiding van de mondelinge en psychotechnische proef aangaande de betrekking van brandpreventionist(e), wordt u uitgenodigd om als waarnemer te fungeren. De proeven vinden op 22 februari 2017 vanaf 9u00 in de
kazerne van Lokeren - Pompiersstraat 2, 9160 Lokeren - plaats.

Alvast bedankt!

Aanstelling van een Zonecommandant

Hulpverleningszone Oost gaat over tot de aanstelling van een Zonecommandant.

Zes personen hebben zich kandidaat gesteld en van alle zes werd de kandidatuur geldig verklaard.

Alle zes de kandidaten worden dus uitgenodigd voor de eerste stap in de selectieprocedure, namelijk een assessment
center.

Dit assessment center gaat door op

 • Vrijdag 20 januari 2017

 • Dinsdag 24 januari 2017

 • Maandag 6 februari 2017

Locatie: Ascento - Roderveldlaan 3 - 2600 Berchem

U bent van harte welkom om als waarnemer aanwezig te zijn op deze assessment centers.

Naar gelijkheid van kandidaten toe wordt er dan wel verwacht dat u bij alle zes de kandidaten aanwezig bent.

Neem gerust contact met ons op om het concrete startuur te vernemen, evenals het tijdsverloop van de gehele dag.

De volgende en laatste stap is het selectiegesprek.
Dit staat gepland op maandag 27 februari 2017.