Brandweer Zone Rand

Onderstaande gemeenten vormen samen Zone Rand.

  • Boechout (Gem), Borsbeek (Brw), Brasschaat (Brw)
  • Brecht (Brw), Sint-Job (Vp), Edegem (Brw), Lint (Vp)
  • Essen (Brw),  Hove (Gem),  Kalmthout (Brw), Kapellen (Brw),  Kontich (Brw), Malle (Brw), Schilde (VP), Mortsel (Gem), Ranst (Brw), Schoten (Brw), Stabroek (Gem)
  • Wommelgem (Brw), Wuustwezel (Brw), Zandhoven (Brw)
  • Zoersel (Brw), Sint Antonius (Vp)

(Gem) beschermde gemeente - (Brw) Gemeente beschikt over een brandweerkorps - (Vp) (deel)gemeente beschikt over een voorpost

Contact V.S.O.A.

Contact verantwoordelijk voor de sector:

firefighter@vsoa-g2.eu

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

RAND


Beste,

 Graag breng ik u bij deze op de hoogte van de timing van de geplande professionaliseringsproeven. De mondelinge proef en het rollenspel vinden plaats op 27/8 om 17u.
Indien u wenst aanwezig te zijn tijdens deze proef hoor ik het graag.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,  

Graag


breng ik u bij deze op de hoogte van de timing van onze bevordering en professionalisering proeven voor sergeant.

Bevorderingsproeven sergeant voor Borsbeek (1), Brasschaat (1), Essen (1), Kapellen (2), Kontich (3), Lint (1), Oostmalle (1), Schilde (1), Schoten (1), Sint-Job (1), Westmalle (1), Wommelgem (1) en Zandhoven (2)


Professionaliseringsproeven sergeant voor Edegem (1), Kontich (1), Zandhoven (1) en Zoersel (1)

- Uiterste inschrijvingsdatum: Bevordering: wo. 11/04 - Professionalisering: wo. 18/04

- Schriftelijke proef: wo. 02/05 ( avond)

- Praktische proef: wo. 09/05 (vm, nm en avond)

-  Thuisopdracht: ma.14/05 tot zo. 27/05

-  Mondelinge proef en rollenspelen: Tussen 28/05 en 12/06 - Specifieke data volgen

Indien u wenst aanwezig te zijn tijdens één of meerdere proeven hoor ik het graag.
Alvast bedankt.

Geachte afgevaardigden

Binnen Zone Rand werden onlangs enkele aanwervingsprocedures opgestart:  • Vrijwillige brandweerman
  • Beleids- en procescoördinator
  • Bijzondere rekenplichtige

Voor meer info over de procedures en tijdstippen van de examens verwijs ik u graag door naar onze website.

Een reeds lopende procedures is die van HR-coördinator. De data van de mondelinge proeven werd tevens gewijzigd.

De proeven zullen doorgaan op 11/10/2017 en 16/10/2017.

Indien u aanwezig wenst te zijn op deze sessies volstaat het om ons hiervan per kerende mail op de hoogte te stellen en zullen wij u verder informeren.

Beste

Graag nodigen we u uit voor het syndicaal overleg op vrijdag 8 september 2017 om 11u in het zonaal kantoor te Schoten (Kruispadstraat 91).

AGENDA

1. Aanpassing zonaal reglement i.f.v. aanwerving vrijwillig brandweerman Zie aparte nota

2. Varia

a. Stand van zaken dossier coaching

b. Stand van zaken diplomatoelage 2016

3. Volgend overleg


Graag breng ik u bij deze op de hoogte van de timing van onze aanwervingsproeven voor beroepsbrandweerman voor de posten Ranst, Brasschaat, Kapellen en Schoten (1 vacature per post).

- Uiterste inschrijvingsdatum: di. 13/06

- Schriftelijke proef: don. 15/06 (vm, nm en avond) - locatie Vesta

- Praktische proef: ma. 26/06 (vm en nm)

- Mondelinge proef:

o Brasschaat: woe. 5/07 voormiddag

o Kapellen: woe. 5/07 namiddag

o Ranst: don. 6/07 voormiddag

o Schoten: don. 6/07 namiddag

Indien u wenst aanwezig te zijn tijdens één of meerdere proeven hoor ik het graag.

Alvast bedankt.

AGENDA SYNDICAAL OVERLEG

Datum: vrijdag 12 mei 2017 - 11 uur

Plaats: zonaal kantoor , Kruispadstraat 91, 2900 Schoten

AGENDA

1. Agenda van het overleg van 10 maart 2017.

2. Stand van zaken lopende procedures:

- Bevorderingen operationeel personeel -(sergeant)

- Aanwervingen niet-operationeel personeel / operationeel personeel

- Opstart coaching project leidinggevenden.

3. Varia


We kunnen volgende informatie verstrekken ivm aanwervingen en
bevorderingen:
- bevordering sergeanten: onderdeel rollenspel heeft plaats op campus Vesta op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19, namiddag vanaf 13.00 + donderdagavond
- mondeling deskundige HR: woensdag 10 mei - 14 u - zonaal kantoor Schoten
- mondeling adm.medewerkers: donderdag 11 mei - 13.30 u - gemeentehuis Schilde, Brasschaatsebaan 30, Schilde.

Geachte,

Langs deze weg melden we volgende examenbewegingen:

- woensdag 26 april - 13.30 u - GIB, Door Verstraetelei, Brasschaat:  schriftelijke proeven voor Adjunct Coordinator Opleiden en Oefenen + deskundige HR

- donderdag 27 april - tussen 13.00 u en 22 u - campus Vesta, Ranst : cases voor bevordering sergeant

- woensdag 3 mei - 13.30 u - GIB Door Verstraetelei, Brasschaat: schriftelijke proef administratieve medewerkers

Langs deze weg stellen wij in kennis van volgende selectieproeven:
- Hoofd Financien:
* schriftelijk op woensdag 22 maart te 13.30 u in post Brasschaat, De Mortel 32;
* mondeling op woensdag 19 april te 14 u in post Brasschaat
Deskundige Communicatie:
* schriftelijk: woensdag 26 april te 14 u campus GIB, Door Verstraetelei, Brasschaat
* mondeling: woensdag 10 mei (uur en plaats te bevestigen)

Aanwervingen

Beste

Bij deze wil ik u op de hoogte brengen van de procedures voor onze lopende aanwervingen van 4 beroepsofficieren: 3 op het niveau kapitein (voor post Schilde, post Ranst en posten Borsbeek/Wommelgem) en 1 op het niveau
luitenant (post Essen).

Kandidaturen konden t.e.m. maandag 28 november ingediend worden. Er werden in totaal 4 geldige kandidaturen ontvangen.

De selectieprocedure zal conform ons zonaal reglement verlopen:

- Schriftelijke proef: woensdag 7 december om 18.30u op Campus Vesta.

- Praktische proef - thuisopdracht: te verzenden rond 13 december - de kandidaten krijgen een bepaalde tijdspanne om de opdracht in te leveren.

- Assessment door extern bureau: periode van 3 tot 18 januari op basis van beschikbaarheid van de kandidaat.

- Mondelinge proef: maandag 23 januari (voorlopige datum - exact tijdstip nog te bepalen).

Indien u als waarnemer aanwezig wenst te zijn, verneem ik dit graag van u.

Syndicaal overleg

Beste allen

De laatste maanden is er door alle personeelsleden (beroeps, vrijwilligers én administratief) van Brandweer Zone Rand hard gewerkt aan de verdere uitbouw van de organisatie. Vorige week vrijdag werd het budget 2017 door de zoneraad unaniem goedgekeurd. De speerpunten uit dit budget en de gevolgen hiervan voor het personeel willen we op correcte wijze kaderen en communiceren richting de syndicale organisaties. Daarnaast wensen we ook nog
overleg te plegen over een aantal personeelspunten.

Graag nodigen we u daarom uit voor een syndicaal overleg op vrijdag 9/12 van 11u tot 13u in het gemeentehuis van Malle (adres: Antwerpsesteenweg 246).

Wij stellen onderstaande agenda voor:

§ Voorstelling xxxxx secretaris en hoofd bedrijfsvoering Brandweer Zone Rand

§ Stand van zaken Brandweer Zone Rand (o.a. informeren over budget 2017)

§ Uitbreiding personeelsformatie volgend uit goedkeuring budget 2017

§ Aanpassingen RPR in functie van publiek verlofstelsel voor niet-operationele personeelsleden

§ Invoeren digitale loonbrieven

§ Agenda 2017: data syndicaal overleg per kwartaal plannen

§ Varia

Kan u mij aub laten weten wie voor uw organisatie aanwezig
zal zijn?

Aanwervingsprocedure

De aanwervingsprocedure verloopt conform onze
rechtspositieregeling en de selectieprocedure voor het niet-operationeel personeel:    
-Kandidaturen kunnen tot en met zondag 23 oktober 2016 ingediend worden.      
-Schriftelijke proef: woensdag 26 oktober 2016 om 14u te
Brasschaat.      
-Mondelinge proef: maandag 14 november 2016 vanaf 14u (locatie nog te bepalen).

Reglement beschikbaarheid vrijwilligers