Vlaams Brabant Oost

Commandant van de zone : Dirk DECOSTER
Voorzitter van de zone : Manu Claes

Brandweerkorpsen

De zone omvat de volgende brandweerkorpsen:

 • Brandweer Aarschot
 • Brandweer Diest
 • Brandweer Landen
 • Brandweer Leuven en zijn bijhorende voorpost in Haacht
 • Voorpost Lint, maakt deel uit van Brandweer Edegem
 • Brandweer Overijse
 • Brandweer Tienen

Gemeentes: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw

https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/


Afgevaardigden V.S.O.A. zone Vlaams Brabant Oost

Contact verantwoordelijk voor de sector:

firefighter@vsoa-g2.eu

Verhoelst Peter

peterverhoelst@gmail.com

Rummens Davy

davyrummens@hotmail.com

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

Brandweermannen dreigen met staking door personeelstekort (PRESS)BRUSSEL 18/09 05:23 (BELGA)


 Als er niet snel extra personeel bij de brandweer komt, dreigen de brandweermannen met een algemene staking. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag. Afgelopen weekend moest een ploeg in Overijse zo'n kwartier wachten om te mogen uitrukken naar een dodelijke woningbrand, omdat ze met te weinig waren.Het voorval zet kwaad bloed bij burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). Zij roept de zone Vlaams-Brabant Oost, die uit 32 gemeenten rond Leuven bestaat, op om extra personeel aan te werven.Maar het zijn de gemeenten die daarvoor middelen moeten vrijmaken, en dat ligt moeilijk - vooral bij kleinere gemeenten.

Dus wordt er naar de federale overheid gekeken, die volgens sommigen te weinig geld in de brandweer zou pompen. "Klopt niet", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "De bedragen die bij de brandweerhervorming met de zones overeengekomen waren, werden door ons betaald."Het politieke gekibbel doet de vakbonden steigeren. Daar wordt het personeelstekort al lang aangeklaagd. "Een staking lijkt stilaan onafwendbaar", zegt Eric Labourdette van VSOA.


Beste, 


Hierbij uitnodiging en agenda voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van 2 mei 2018 om 9 u 30 in de raadzaal van het gemeentehuis van Lubbeek:


Punten veiligheid en gezondheid (preventie en bescherming):

1) Toelichting werking FIST

2) Verslag van de vergadering van 13/03/2018 

3) Onthaalbrochure

4) Onder voorbehoud van goedkeuring door het zonecollege van 25/4: Procedure psychosociale risico's- bijlage bij het arbeidsreglement

5) Jaarverslag PBW 2017 

6) Verslag Beheerscomité GD-PBW -Actieplan 2018 

7) Punten VSOA: stand van zaken

8) Punt ACOD: personeelslid met TBC -stand van zaken

9) Actiepuntenlijst (in bijlage)


Andere punten:
1) Verslag van de vergadering van 13/02/2018

2) Aangepast verslag van de vergadering van 13/03/2018 

3) Onder voorbehoud van goedkeuring door het zonecollege van 25/4: aanpassing discretionaire bevoegdheden administratief statuut operationeel personeel en administratief statuut ambulanciers 

4) Onder voorbehoud van goedkeuring door het zonecollege van 25/4: aanpassing kledijreglement en overgangsmaatregelen kledijreglement (zie bijlage)

5) Vacaturebeleid 

6) Personeelsplan: stand van zaken

7) Federale enquête mobiliteit : elke werkgever die meer dan 100 personeelsleden tewerkstelt, moet deze bevraging invullen voor de FOD Mobiliteit en Verkeer voor elke vestiging met minstens 30 werknemers (cijfers komen uit de RSZ-databank, vrijwilligers worden in dit cijfer niet meegerekend). Voor onze zone dient de enquête ingevuld te worden voor de posten Leuven, Tienen en Overijse. De enquête moet voorgelegd worden aan de vakorganisaties ter advies.

8) Actiepuntenlijst 


Stand van zaken van de werkgroep ziektebeleid: gezien de al volle agenda voor deze vergadering, stellen we voor dit punt te behandelen op een volgend overleg. De werkgroep van 29/3 werd ook uitgesteld wegens te weinig aanwezigen.
Nog ter opvolging van het verslag van de vorige vergadering:*Brandwachten Werchter: na overleg met de organisatie: er wordt een container geplaatst naast het crisiscentrum, hier is elektriciteit voorzien en airco. Bij de vrachtwagen kan een tentje geplaatst worden.
*Beeldscherm in bureel sergeanten, post Leuven: de postoverste bevroeg wat het nut/de meerwaarde hiervan is en zal dan bekijken indien hij antwoord ontvangen heeft..

Beste,


Hierbij uitnodiging en agenda voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van 13 maart 2018 om 9 u 30 in De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, zaal Ijzerenberg.


Punten veiligheid en gezondheid (preventie en bescherming):
1) Verslag van de vergadering van 13/02/2018

2) Verslagen bedrijfsbezoeken Idewe 2017 (zie bijlagen, enkel het verslag van het bedrijfsbezoek aan de post Scherpenheuvel werd al besproken op het overleg van 9/10/2017)

3) ActiepuntenlijstAndere punten:

1) Verslag van de vergadering van 13/02/2018

2) Personeelsplan, onder voorbehoud van goedkeuring van het zonecollege van 7/3 om dit plan voor te leggen aan de vakorganisaties (zie 2 bijlagen)

3) Vacaturebeleid (zie bijlage)

4) Onthaalbrochure (zie bijlage)

4) Actiepuntenlijst
Het verslag van de vorige vergadering loopt wat vertraging op door vakanties en ziektes, maar wordt zo snel als mogelijk bezorgd, ook de actiepuntenlijsten.

Geachte,

Bij deze agendapunten voor VSOA voor het BOC van 13/2/2018 van ZVBO :

 • Verslagen vergadering : opnemen van adviezen van de vakorganisaties en eventuele documenten toevoegen als bijlage aan verslag.
 • Inzake het beleid omtrent de fysieke conditie en de testen die "On Hold" staan, wensen wij vanuit VSOA toch duidelijk te weten hoe ZVBO in afwachting een fysieke paraatheid gaat testen om te oordelen of iemand al dan niet of beperkt operationeel inzetbaar is (welke testen zullen hiervoor gebruikt worden en wie neemt die af, wanneer is men wel of niet geschikt), en wenst VSOA ook duidelijk het akkoord van de werkgever, dat dit voor ieder operationeelslid van toepassing zal zijn, zowel beroeps als vrijwilliger, MAAR EVENEENS voor ALLE officieren ongeacht hun graad of functie die niet alleen operationeel optreden op het terrein maar die sowieso een operationaliteitspremie ontvangen als beroeps ! geen uitzonderingen op dat vlak ! De vakorganisaties hebben een uitnodiging gekregen van Kol. Ameel omtrent uitwerken van beleid inzake fysieke conditie (voor VSOA zal Peter V. in deze werkgroep zetelen).
 • Inzake alcohol- en drugbeleid, voor VSOA is het aangepast "feitenverslag alcohol- en drugs" nog steeds niet aanvaardbaar, vermits hier nog steeds waarden dienen ingegeven, waar dit een schending is van de privacy.
 • VSOA vraagt uitleg omtrent de commotie in de media rond de jaarwisseling door de burgemeester van Overijse, en vooral wat is de intentie van ZVBO hier omtrent ?
 • VSOA vraagt duidelijkheid en visie omtrent de Dringende Geneeskundige Hulpverlening in ZVBO
 • VSOA vraagt nogmaals naar "meerjarenbeleidsplan" dat in voorjaar 2017 zou voorgelegd worden
 • VSOA vraagt stand van zaken en genomen acties omtrent bespreking en melding in verslag BOC dd. 30/11/2017:
 • Klopt het gerucht dat Maj. L. brandweercommandant zou worden op Brussels Airport, en zo ja is er vervanging voorzien (eventueel waarnemen hogere functie) ?
 • Stand van zaken evaluatie werkregime ?
 • Stand van zaken "decontaminatie interventiekledij" ?

*Alarmvrij oefenen lukte moeilijk de voorbije jaren in de post Overijse.*Antwoord: Nochtans werd dit zo afgesproken in het overleg rond het nieuwe dienstrooster. Worden deze afspraken niet nagekomen?

Rudi S.: in post Tienen plannen we dit wel zo in voor 2018.Manu G.: lukt niet in post Overijse, geeft problemen. *Antwoord: dat is altijd moeilijk maar de tijd die er is moet gebruikt worden voor oefening.

*VSOA: kan je de inhaalbeweging niet doen door de beroepsen te wisselen met die van post Leuven?

*Overheid: voorzie de opleiding op 3/1/18 zodat dit snel opgelost is. De maatregel is geen sanctie, wel een beschermingsmaatregel om te vermijden dat onvoldoende opgeleide personeelsleden het werk aanvatten.

*VSOA: waarom wachten tot 3/1/18 en doe je nu niets?

Beste,


Hierbij uitnodiging en agenda voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van 9 oktober 2017 om 9 u 30 in de brandweerkazerne van Aarschot !:


Punten veiligheid en gezondheid (preventie en bescherming):


1) Verslag van de vergadering van 6 september 2017(zie bijlage)

2) Periodiek verslag Interleuven jan-maart 2017 en april-juni 2017 (zie bijlage)

3) Verslag bedrijfsbezoek Idewe post Scherpenheuvel-Zichem (zie bijlage)

4) Actiepuntenlijst (in bijlage)

5) ...


Andere punten:


1) Verslag van de vergadering van 6 september 2017 (zie bijlage)

2) Onder voorbehoud: VTO-reglement, afhankelijk van het resultaat van de voorbesprekingen op 4 oktober.

3) Actiepuntenlijst (in bijlage)

4) ...
Indien jullie nog agendapunten hebben, gelieve die dan vóór de vergadering te bezorgen, ten laatste op 3/10, zodat wij ze ook nog wat kunnen voorbereiden vóór de vergadering.
In bijlage ook, in opvolging van het verslag van de vorige vergadering en de actiepuntenlijsten: het arrest van de Raad van State in het dossier van de herleidingsbreuk, de gedragslijn mobiele toestellen en het personeelsplan met invulling. Ter info, wat het personeelsplan betreft: de 'goedgekeurde wijzigingen' zijn al beslist op het zonecollege maar gaan pas binnenkort in door opzegtermijnen en dergelijke.  De risicoanalyse is met jullie gedeeld op de drive.

Hierbij uitnodiging en agenda voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van 6 september 2017 om 9 u 30 in het opleidingslokaal van de kazerne van Leuven:


Punten veiligheid en gezondheid (preventie en bescherming):


1) Verslag van de vergadering van 5 juli 2017(zie bijlage)De opvolging van de besproken punten wordt, voor zover dit nu al kan, in het verslag zelf weergegeven, in het paars. Verdere opvolging in de vergadering zelf.
2) Actiepuntenlijst (in bijlage)
3) Varia

Andere punten:
1) Verslag van de vergadering van 5 juli 2017 (zie bijlage)
2) VTO-reglement: aanpassing.De tekst van het aangepaste reglement werd jullie eerder al bezorgd met de vraag eventuele opmerkingen of vragen te bezorgen aan Jeroen A. en Benny E.. Intussen zijn daarop al opmerkingen gekomen van ACOD, een aantal punten moeten nog bekeken worden, een gewijzigde versie zal aan jullie worden bezorgd in de loop van volgende week.
3) Actiepuntenlijst (in bijlage)
4) VariaPolicy gebruik gsm en smartphone

Beste,


Hierbij uitnodiging en agenda voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van 5 juli 2017 om 9 u 30 in de kazerne van Leuven:


Punten veiligheid en gezondheid (preventie en bescherming):
1) Verslag van de vergadering van 30 mei 2017(zie bijlage)2) Actiepuntenlijst (in bijlage)
3) Varia


Interleuven bezorgde ons het periodiek verslag arbeidsongevallen van de maanden januari, februari en maart 2017. Omdat er op de vergadering van juli niemand van Interleuven kan aanwezig zijn, stel ik voor dit verslag te agenderen op de vergadering van september.


Andere punten:


1) Verslag van de vergadering van 30 mei 2017 (zie bijlage)
Onder voorbehoud van goedkeuring door het zonecollege op 28/6:

2) Voorstel aanpassing van de discretionaire bevoegdheden van het administratief statuut van het operationeel personeel (zie bijlage)
3) Voorstel van aanpassing van het VTO-reglement (zie bijlage)
4) Actiepuntenlijst (in bijlage)

5) Varia
Ik wil er nu al de aandacht op vestigen dat het overleg van oktober (9/10) niet zal doorgaan in Leuven maar per uitzondering in de kazerne van Aarschot.

Beste,


Hierbij uitnodiging en agenda voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van 30 mei 2017 om 13 u in de kazerne van Leuven:
Punten veiligheid en gezondheid (preventie en bescherming):
1) Verslag van de vergadering van 20 april 2017(zie bijlage)De opvolging van de besproken punten wordt in het verslag zelf weergegeven, in het paars.
2) Verdere opvolging van het overleg van 20 april 2017 a.d.h.v. de actiepuntenlijst (in bijlage)
3) Varia

 • Overgang naar het sociaal secretariaat

Andere punten

1) Verslag van de vergadering van 20 april (zie bijlage)
In bijlage ook het aangepast verslag van de vergadering van 6 maart.

2) Verdere opvolging van het overleg van 20 april 2017 a.d.h.v. de actiepuntenlijst (in bijlage)
3) Varia

 • Overgang naar het sociaal secretariaat

Beste,


Hierbij uitnodiging en agenda voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van 20 april om 14 u in de kazerne van Leuven:


Punten veiligheid en gezondheid (preventie en bescherming):


1) Verslag van de vergadering van 6 maart (zie bijlage)
Ter opvolging van dit verslag:

- Sportbeleid: er wordt gewerkt aan een beleidsnota naar aanleiding van de Ministeriële Omzendbrief van 10/3/17 over fysieke paraatheid en accreditatie dragers adembescherming.

- Instructies rond contact met gevaarlijke stoffen: wordt opgenomen met de verantwoordelijke.

- Registratie van bijna-ongevallen: de vraag werd gesteld aan de verzekeringsmaatschappij.

Antwoord: het bijhouden van een register kan nuttig zijn om het oorzakelijk verband tussen het (later vastgestelde) letsel en een gebeurtenis als gewaarborgd arbeidsongeval te erkennen.Een aantal modellen van aangifteformulieren werden bekeken.

Voorstel: model van formulier van zone West gebruiken, zowel voor fysieke als voor mentale letsels, aangifte wordt bijgehouden op de personeelsdienst. Mentale belasting met mogelijke gevolgen zou op termijn ook in Abifire geregistreed worden (in verslag van interventie).

- Oplijsting van wagens met dag- en nachtsirene: in bijlage de lijst.

- Sensibilisatie naaldongevallen: affiches en folders worden bezorgd aan de posten met ambulanciers.

- Risico-analyse post Tienen: wordt bezorgd.

- Punten uit de rondgangen opvolgen: besproken op TC van 29/3, de postoverste van Aarschot lijst actiepunten op, wordt gedeeld tussen de postoversten om verder op te volgen.

- Procedure decontaminatie kledij: werd besproken in de werkgroep kledij, opmaken van actiekaart wordt als prioritair beschouwd, 30 helmflappen zijn in aankoop

- Kledij Pivo: Erwin Van Hoof en Evelien Nys hebben een afspraak in het PIVO op 19/4 om dit te bespreken.

- Kazerne Leuven: licht op de gang, eerste verdieping: wordt onderzocht

- Afzuiginstallatie kazerne Tienen: opgenomen in de risico-analyse (cfr. supra)

- Oproep vertrouwenspersonen: affiche werd aangemaakt door de communicatiedienst (in bijlage)
2) Jaarverslag PBW 2016/jaarverslag Idewe 2016 (zie bijlage)
3) Actiepuntenlijst (zie bijlage)
Andere punten:

1) Verslag van de vergadering van 6 maart (zie bijlage)
Ter opvolging van dit verslag:

 - Het verslag van de vergadering van 12/1 werd aangepast (zie bijlage).

- Verdeling ambulanciersjassen (p. 1): werd onderzocht: voor de posten Tienen en Overijse werden te weinig jassen geleverd, intussen werd er bijgeleverd en is dit opgelost.- Badge DGH: lijst wordt opgemaakt van personeelsleden van de post Leuven die nu geen badge hebben, om voor te leggen aan het college.

- Wijzigingen VTO-reglement (p. 3): het diploma spoedverpleegkundige was destijds geen aanwervingsvoorwaarde voor de verplegers in de post Overijse (organiek reglement art. 10 bis).

- Wijziging arbeidsreglement (p. 4): er werd een informatienota over dienstverplaatsingen gemaakt in december 2016 waarin o.m. wordt vermeld dat dienstreizen met eigen wagen omnium verzekerd zijn, deze nota is beschikbaar op de Drive.

- Wijziging arbeidsreglement (p.6): er werd een informatienota gemaakt over de courante (korte) verloven: welk recht? Hoe opnemen?, wordt beschikbaar gesteld op de Drive en naar verwezen in de nieuwsbrief van maart 2017.

- Varia (vanaf p. 7):

Opt-out/overuren en LBO: de vraag werd gesteld aan de RVA op 9 maart, we kregen nog geen antwoord, rappel werd gestuurd op 31 maart.

- Varia: postverdeling tussen An en Lien: post Diest is verschoven naar An.

- Varia: de administratieve personeelsleden ontvingen op 14/3 een mail waarin hen hun totaal aantal verlofdagen voor 2017 werd meegedeeld met de boodschap dat ze, als ze dat wensen, hun hoofdverlof voor 2017 kunnen aanvragen in Ortec.

- Varia: attesten syndicale premies werden verstuurd.

- Actiepuntenlijst (p. 8): regularisatie kledijvergoeding gebeurde met het loon van maart 2017

2) Actiepuntenlijst (zie bijlage)

Hierbij de data van de jaarlijkse rondgangen PBW 2017 in de gebouwen van de brandweerkazernes, waarop u wordt uitgenodigd:
Do 29/06, 8.30 u: Scherpenheuvel-Zichem

Ma 28/08, 8.30 u: Landen

Do 7/09, 8.30 u: Diest

Do 7/09, 13.30 u: Aarschot

Wo 27/09, 8.30u: Overijse

Ma 2/10, 8.30u: Leuven

Ma 2/10, 13.30u: Haacht

Do 12/10, 8u30: Tienen

BOC-PBW

Beste,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van het BOC-PBW van de HVZ Oost op maandag 6 maart 2017 om 9:30 uur in het opleidingslokaal van de kazerne in Leuven.


Op de agenda:
1) Verslag van de vergadering van het BOC-PBW van 12 januari 2017

2) Idewe: rondgang kazerne Leuven 12/10/16

3) Interleuven: periodiek verslag okt-dec 2016

4) Varia

5) Actiepuntenlijst

BOC

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het BC/HOC/BOC van maandag 6 maart 2017 om 10:00 uur in het opleidingslokaal van de kazerne in Leuven.


Op de agenda:


1) Verslag van de vergadering van 12/01/17
2) VTO-Reglement - wijzigingen
3) Arbeidsreglement - wijzigingenBedoeling is het arbeidsreglement aan te passen aan het protocol over het nieuw arbeidsregime voor het operationeel personeel in continudienst vanaf 1 mei 2017 en anderzijds ook wat andere, (kleinere) aanpassingen en verduidelijkingen op te nemen.
4) Discretionaire bevoegdheden administratief statuut operationeel personeel - wijzigingenHet gaat om dezelfde wijzigingen als die aan het arbeidsreglement (opname en overdracht van verlof) en ook wat andere wijzigingen.
5) Varia
6) Actiepuntenlijst

Vergaderingdata

Beste,

Hierbij de vergaderdata voor BC/HOC/BOC en BOC-PBW van de hulpverleningszone Oost voor 2017:

Donderdag 12 januari - 14 u

Maandag 6 maart - 9u30

Donderdag 20 april - 14u

Dinsdag 30 mei - 14u

Woensdag 5 juli - 9u30

Maandag 9 oktober - 9u30

Donderdag 30 november - 9u30

Voor de maand september zoek ik nog een datum, wordt later meegedeeld.

Als we nog een extra vergadering nodig hebben in februari, kunnen we die vastleggen op 12/1.

Op vraag van de delegatie van Interleuven en Idewe, zullen we eerst de vergadering van BOC-PBW houden, daarna die van BC/HOC/BOC. Vergaderzaal vraag ik ook nog na, maar op 12/1 is het zeker al in de kazerne van Leuven, in het opleidingslokaal.

CPBW

Beste,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van het BOC-PBW van de HVZ Oost op donderdag 12 januari 2017 om 14 uur in het opleidingslokaal van de kazerne in Leuven.
Op de agenda:
1) Verslag van de vergadering van het BOC-PBW van 13 oktober 2016

2) Interleuven: verslag jaarlijkse rondgang 2016

3) Interleuven: verslag vergadering beheerscomité en actieplan PBW

4) Interleuven: periodiek verslag 07-08-09/2016

5) Idewe: rondgang kazerne Leuven 12/10/16

6) Varia

7) Actiepuntenlijst

BOC

Beste, Hierbij wordt u uitgenodigd voor het BC/HOC/BOC van donderdag 12 januari 2017 om 15 uur in het opleidingslokaal van de kazerne in Leuven.
Op de agenda:


1) Verslag van de vergadering van 1/12/16 Onder voorbehoud van goedkeuring door het zonecollege van 11/1/17:

2) Protocol nieuw arbeidsregime beroepspersoneel in continudienst, post Leuven/Haacht, Tienen en Overijse

3) Voorstel aanpassingen personeelsplan

4) Overgangsmaatregelen kledijreglement 2017
5) Varia

6) Actiepuntenlijst
M.b.t. punt 2): op de vraag van de vakorganisaties naar een aangepaste dagindeling op zondag (voorstel is dagtaken tot 15 uur) is er nog geen antwoord, het standpunt van de zone daarin zal later meegedeeld worden.

Nieuwe voertuigen

Nieuwe voertuigen binnen onze zoneHet wagenpark van de zone is weer enkele voertuigen rijker. Over welke wagens het gaat, voor welke post ze bestemd zijn en binnen welke termijn lees je in onderstaand overzicht:Volgende voertuigen zijn onlangs geleverd of worden kortelings geleverd: • 1 ziekenwagen: post Tienen;

 • 2 signalisatievoertuigen: post Landen en post Scherpenheuvel;

 • 5 VW Caddy's: 2 post Aarschot, 2 post Landen en 1 post Tienen;

 • 1 tankwagen 8000l: post Leuven;

 • 1 ladderwagen: post Leuven;

 • 1 materieelwagen: post Leuven.

Volgende voertuigen zijn of worden dit jaar gegund en in de loop van volgend jaar geleverd:

 • 1 verreiker: zonaal gebruik; kan op een haakarmvoertuig geplaatst worden;

 • 2 watertankcontainers: post Landen en post Overijse;

 • 2 multifunctionele autopompen: zodat vanaf  01/01/18 alle posten kunnen voorzien worden van een multifunctionele autopomp voor 6 personen;

 • 3 ziekenwagens: post Haacht, Leuven en Tienen;

 • 1 tankwagen 8000l 4x4: post Landen;

 • 1 pick-up: post Diest;

 • 1 materieelwagen: post Diest.

Volgende voertuigen zijn verplaatst van post:

 • 1 snelle hulp post Leuven is verplaatst naar
  Scherpenheuvel, waar deze zal ingezet worden als lichte materieelwagen;

 • 1 snelle hulp post Landen is verplaatst naar
  Tienen waar deze zal ingezet worden als lichte materieelwagen;

1 snelle hulp post Scherpenheuvel is verplaatst naar Leuven waar deze zal ingezet worden voor hydrantencontrole.


Werkgroep arbeidsregime

Beste,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de werkgroep arbeidsregime op dinsdag 29/11 om 14 uur in de
kazerne van Leuven, ter bespreking van voorstellen in het kader van de aanpassing van het dienstregime.

BOC

Beste,

Hierbij een uitnodiging voor de vergadering van het BC/HOC/BOC van donderdag 1 december 2016 die doorgaat in het vormingslokaal van de brandweerkazerne van Leuven, Terbankstraat 20, 3001 Leuven om 14u00, met volgende agenda:

1) Verslag van de vergadering van 13/10 en 27/10

2) Bezetting post Haacht 18/11/16

3) Stand van zaken werkgroep arbeidsregime

4) Varia

5) ActiepuntenlijstIn bijlage de verslagen van de vergaderingen van 13/10 en 27/10.

Met vriendelijke groeten,

Kort officieus verslag van de werkgroep
arbeidsregime ZVBO gecombineerd 24u-shiftensysteem :


Dit verslag is opgesteld door de afvaardiging van de 3 vakbonden, en in afwachting van het officieel zonaal verslag :

De voorzitter opent de vergadering en stelt dat hij hoopt op een zeerconstructieve en positieve samenwerking van wege alle partijen aan tafel om te komen tot een voor ieder aanvaardbaar resultaat.

De zone-cdt neemt over en haalt kort de enquête aan en overloopt de voorwaarden die zijn gesteld door de zoneraad, waar dient rekening gehouden om te komen tot het gewenste resultaat. Op de vraag hoe we kunnen/mogen omgaan met de zonaal aangeworven operationele leden, die in "C" in een 12u-systeem zouden blijven zitten, en waar dat de vakbonden unaniem vragende partij zijn om deze collega's volledig mee te integreren in het gecombineerd 24u-systeem, antwoord de zone-cdt dat het zeker de bedoeling is om deze mensen "MAXIMAAL" mee te nemen in dit gegeven, om te voorkomen dat er nog frustraties over blijven, en het de bedoeling is om te komen tot een resultaat dat voor iedereen aanvaardbaar kan zijn.

Kol. Ameel krijgt dan het woord om uitleg te verschaffen over een eerste denkpiste, die een consensus heeft gekregen binnen het MAT-team :

- Het moet een win-situatie worden voor alle partijen, zone, organisatie en werknemers.

- Het moet mogelijk zijn om te komen tot een systeem waarbij de organisatie de mogelijkheid moet hebben om een correct aantal mensen op dienst te hebben op de momenten dat de noodzaak er is.

- it houdt in dat het geen structureel gegeven is, maar een fluctuatie volgens noodzaak.

- Vb. die worden aangehaald zijn oa. Hogere bezetting bij "Suikerrock" in Tienen, of "Rock Werchter", daar waar soms "te veel" mensen zijn ingeroosterd en de dienst dit niet vraagt.

-  Er moet ook rekening gehouden worden met de noodzakelijke bezettingen in ALLE posten, zo lijkt de richting aangegeven door de risicoanalyse dat de post Aarschot op termijn evengoed een dagbezetting kan nodig hebben.

- Er zal een minimum en een maximumbezetting moeten vastgelegd worden voor ALLE posten.

- Uitgangspunt zou het systeem 24/72 van Brussel zijn, waar het MAT-team zich op baseert.

- Hierbij zal dan ook gekeken worden hoe men de personeelsleden in het 12u-systeem kan integreren, en ook de bevraging doen bij alle operationele beroepsleden wie zelf vragende partij is om in een 12u-systeem te blijven.

- Er zal moeten bekeken worden of het huidig 12u-systeem behouden blijft of aangepast wordt volgens de noodwendigheden, hier is nu nog zeker geen beslissing of denkpiste rond.

De vakbonden zijn voorzichtig optimistisch met de gegeven bedenkingen, maar stellen nogmaals het belang van de integratie van de personeelsleden die er vandaag zijn ALLEMAAL mee in het nieuwe systeem te nemen. We nemen dan ook nota van de uitspraken van de zone-cdt, dat het de bedoeling is om deze personeelsleden in 12u-systeem MAXIMAAL mee te nemen.

De vakbonden geven ook mee dat de mogelijkheid voor de organisatie om personeelsleden hun "ADV -dagen" op te leggen, niet van die aard kan zijn, dat het van vandaag op morgen aan iemand wordt gezegd dat hij/zij de volgende
dienst zal uitgeroosterd worden. Dit moet, ons inziens, minimaal 14 kalenderdagen op voorhand meegedeeld worden. Men heeft toch constant zicht op de planning. Ook gaan de vakbonden er van uit dat men onderling in de mogelijkheid moet zijn om de ADV -dagen te wisselen.

Om dergelijk systeem uit te werken is het van cruciaal belang om over allerlei gegevens te beschikken, hiertoe werden eerder al vragen (zie lijst hieronder) opgesteld en overgemaakt aan de zoneleiding, maar is er vandaag nog (steeds) geen antwoord op gegeven.

Om te starten met de werkgroep is het misschien nuttig om zo snel mogelijk enkele noodzakelijke gegevens te hebben :

Het aantal personen die daadwerkelijk in een gecombineerd 24u-systeem zullen meedraaien (zowel per post als per ploeg)

- Het aantal personen die zelf kiezen om in een 12u-shiftensysteem wensen te blijven (ook al mochten ze naar het nieuwe systeem)

- Het aantal personen die niet zelf mogen kiezen en dus sowieso in het 12u-shiftensysteem blijven (de consensus was mijn inziens dat al wie reeds in het vroegere 24u-shiftensysteem heeft meegedraaid dus opnieuw naar het nieuwe
gecombineerde 24u-shiftensysteem mag overgaan)

Eveneens noodzakelijk om te weten : minimumbezetting overdag en 's nachts per post (en hoe wordt dit minimum bereikt ? enkel door de 24u-shiften of tellen de 12u-shiften mee ?)

Blijft het 12u-shiftensysteem bestaan zoals het huidige is ingevuld, of zal dit daarentegen veranderen om zo veel mogelijk compatibel te zijn met het nieuw gecombineerd 24u-shiftensysteem ?

Worden de 12u-shiften gegroepeerd per post of gaan ze daarentegen evenredig volgens noodzaak verdeeld worden (per ploeg, per post ?) ?

- Zijn de aanvangsuren voor de 24u-shiften dezelfde als voor de 12u-shiften of net verschillend om de ploegovergang op te vangen om zo overuren te vermijden ?

Hoe ziet de verdeling er uit na de bevorderingen per post ?

Toch al heel wat vragen waar zo snel mogelijk antwoorden op verwacht worden om met de werkgroep zo snel mogelijk te weten welke richting we uit moeten/kunnen en dus hierop zullen funderen om een aanvaardbaar system voor zowel werkgever als werknemers te vinden.

De zoneleiding zal ons tegen volgende vergadering trachten antwoord te verschaffen en een voorbeeld van de bevraging aan de operationele beroepsleden (inzake de gewenste keuze om mee te draaien in het gecombineerd 24u-systeem of zelf te kiezen om in een 12u-systeem te presteren),
over maken.

Ook zal moeten uitgemaakt worden of het huidig 12u-systeem blijft behouden of zal aangepast worden (dit zal voornamelijk ook afhangen van het aantal mensen die zelf kiezen om in een 12u-systeem te werken).

Volgende vergadering is gepland op 29/11 om 14u00 in de kazerne van Leuven.


Brandweerzone Oost terug naar 24-uursysteem na aanhoudend protest

De protesten van heel wat brandweermannen van brandweerzone Oost lijken dan toch hun vruchten te zullen
afwerpen. De zone Oost is gegroepeerd in de korpsen Leuven, Tienen, Landen, Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Overijse.

Vanaf mei 2017 zouden de brandweerlieden opnieuw in een systeem van 24 uur werken, met daartussen 72 uur
rust, een systeem dat vergelijkbaar is met het oude.Voorts zouden de brandweerlieden 1 wacht om de vier beurten moeten komen, telkens voor 12 uur. In het huidige systeem werd in shiften van 12 uur gewerkt, met daartussen 24 uur rust, wat net zoals het nieuwe systeem overeenkomt met een 38-urenweek.Tegen het 12-urensysteem werd al geruime tijd actie gevoerd tijdens de zoneraad aan het gemeentehuis van Lubbeek. Voor 15 januari moet er een bestek op papier gezet worden, maar dat zou ondertussen niet meer dan een formaliteit mogen zijn.Al moet er nog een oplossing gezocht worden voor de intussen aangeworven brandweermannen, die voorlopig nog in het 12-urensysteem zouden blijven.

"Dit is een enorme opluchting na twee jaar van miserie", klinkt het al bij enkele brandweermannen van de zone Oost, die nog steeds niet te spreken zijn over de onderbemanning. "Maar met het nieuwe systeem dat er zit aan te komen,
zullen er veel collega's vrijwillig komen bijspringen waar nodig. Met de onvrede over het oude systeem zagen wij dat niet zitten", klinkt het.


BOC

Beste, Er was een vergadering van BC/HOC en BOC-PBW gepland voor deze week, donderdag 10/11. In samenspraak met de vakorganisaties gaat deze vergadering niet door, maar in de plaats ervan wel een werkgroep arbeidsreglement, ter voorbereiding van de aanpassingen aan het arbeidsreglement i.v.m. het werkregime. De leden van de werkgroep werden hiervoor al uitgenodigd.


Verslag algemene ledenvergadering 27 oktober 2016

Aanwezigen: Ongeveer 50 personen (exacte telling moeilijk door steeds bijkomende mensen!)

Opening vergadering door Veerle

Doel van deze vergadering is het overlopen van het gesprek dat we vandaag met de zoneleiding gehad hebben en de
voorstellen die zij op tafel gelegd hebben.

De vraag wordt gesteld of de enquête overlopen moet worden en dit is voor niemand nodig. De uitslag van de enquête
is meer dan duidelijk genoeg.

Toch even stilstaan bij de belangrijkste slide: overzicht van wie welk urensysteem wil.

Anne licht toe dat de slide voor zich spreekt, zowel de zonecommandant, de voorzitter alsook de zoneraad zien dit probleem en maken opening om naar 24u systeem te gaan, in combinatie met 12u diensten.

De basisprincipes van het voorstel dat op tafel ligt zijn de volgende (toelichting door Dominiek):

Combinatie van 24u diensten en 12u diensten in een gemiddelde arbeidsduur van 38u per week.

Dit zal niet in een zuiver 24/72 systeem kunnen omdat dit dan te veel uren per week geeft, namelijk 42uren per week.
Daarvoor moet er een oplossing gevonden worden. Basis is 24/72 samen met uitroostering voor die 4u per week.

Omtrent die uitroostering is er nog geen concreet voorstel van de zone, vandaar dat er tijdens de bespreking vandaag
door de vakbonden zelf al een voorstel werd gedaan : bijvoorbeeld af en toe twaalf uren uitroosteren en dan heb je vooral 24u diensten en af en toe 12u (concreter: elke vierde shift 12u uitroosteren.) Dit zou dan leiden tot de nodige regelmaat in het systeem.

Alleszins, dit zijn de basisprincipes en de praktische uitwerking moet nog verder uitgewerkt worden door een werkgroep tegen 15 januari 2017 zodanig dat dit dan in voege kan komen op 1 mei 2017.

In het basisprincipe zit ook vervat dat deze combinatie van 24u diensten enkel mogelijk zal blijven voor mensen die
vroeger reeds in een 24u systeem zaten. Voor alle anderen is de regel 12u diensten. Vanuit de volledige groep werd nogmaals gevraagd om ook de brandweermannen in dienst na 1/1/2015 mee te nemen in het 24 u systeem. De
vakbondsvertegenwoordigers lichten toe dat dit tijdens het Syndicaal Overleg zeker aangekaart werd maar toen kregen we nul op rekest met als argumentatie "Het is een uitdovend systeem en zij wisten dat het de bedoeling was om in een
12 u stelsel te werken." De vakbonden zullen dit zeker nog meenemen naar de werkgroep.

De zoneraad stelt zeer duidelijk als voorwaarde om verder rond de onderhandelingstafel te gaan zitten voor de
concrete uitwerking dat verwacht dat de syndicale acties (tijdelijk) opgeschort worden.

Aangezien er ook al duidelijke stappen gezet zijn op vlak van de andere vragen uit onze open brief aan de zone van
juli 2016 vragen wij aan de aanwezigen of zij hiermee kunnen instemmen.

Verschillende vragen van de leden werden beantwoord en opmerkingen werden genoteerd om mee te nemen naar het verdere overleg.

Daarna werd er overgegaan tot een stemming en slechts 1 persoon sprak zich uit tegen het voorstel dat op tafel ligt.

Daarom zullen we de acties vanaf heden opschorten en onze administratieve taken terug uitvoeren zoals verwacht wordt.

Afspraak wordt gemaakt dat de leden regelmatig geïnformeerd zullen worden over het verloop van de besprekingen in de werkgroep. Feedback en alle mogelijke input voor de besprekingen zijn zeker welkom, zodat er een systeem kan uitgewerkt worden waar zoveel mogelijk mensen achter kunnen staan.