Vlaams Brabant West


https://vlaamsbrabantwest.be/

Het grondgebied van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West omvat 33 gemeenten. Gezamenlijk vertegenwoordigd dit een bevolking van 590.000 inwoners.  Er zijn verschillende industriële risico's waaronder een aantal "Seveso" bedrijven hoge drempel. De nationale luchthaven "Brussels Airport" te Zaventem bevindt zich eveneens geheel op het grondgebied van de zone.

Commandant van de zone : Bert HEYLEN
Voorzitter van de zone : Hans Bonte

Gemeenten van de zone : Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Zone Vlaams Brabant West Rondeweg 32

1800 Vilvoorde

02 451 49 11 info@zvbw.be

Afgevaardigden V.S.O.A. Vlaams Brabant West

Contact verantwoordelijk voor de sector.

firefighter@vsoa-g2.eu

Janssens Geert

geert.janssens@zvbw.be

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

Walckiers Christian

christian.walckiers@zvbw.be


De agendapunten voor het CPBW van 4/10/2018.

1.Goedkeuring verslag CPBW 25 mei 2018

2.Stand van zaken ivm : 1.SOP IGS met multifunctionele autopomp 2.JAP

3.Trap Asse

4.Hanteren van lasten

5.Proces hygiënerichtlijnen ambulancezorg

6.Verbouwing gebouw voor post Lennik

7.Preventiezakboekjes

8.Maandverslagen interne preventiedienst IDPBW

9.Interne vertrouwenspersonen

10.Binnenklimaat post Asse

11.Stress op het werk


VSOA


1.Indienststellingsverslagen

2.Functiebeschrijvingen en instructiefiches

3.Asbestinventaris en -procedure

4.Sirenes en gehoorschade

5.Reinigen nekflappen

6.Nitrilhandschoenen

7.Technische helmen

8.Werkdruk post Lennik

9.Duikinterventies

10.Minimale uitrusting signalisatiewagens

11.Welke voertuigen zijn signalisatiewagens

12.Laddersysteem caddy Vilvoorde

13.Nieuwe grote bestelwagens

14.Lastenboeken en CPBW - 3 groene lichten

15.Gaspakinterventies

16.Kazernebezoeken en JAP

Geachte,

Bijkomend dringende agendapunten CPBW voor VSOA inzake brandweerduikers in onze zone :

Wij wensen de procedures en risicoanalyse te ontvangen conform Koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving (B.S. 26.1.2004; errata: B.S. 8.3.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 25 april 2007 (B.S. 10.5.2007) en tevens inzake voorwaarden en PBM's (onderafdeling I, II en III van dit zelfde KB en MB 7/6/2010)

Art. 8.- Deze procedures worden opgenomen in een basishandleiding voor veiligheid en gezondheid die ter beschikking wordt gesteld van de werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden in een hyperbare omgeving.

Art. 9.- De elementen die hebben bijgedragen tot de risicoanalyse, de resultaten van de risicoanalyse en de te nemen maatregelen worden vermeld in een document dat bij het globaal preventieplan wordt gevoegd. Dit document wordt ter advies aan het Comité voorgelegd en wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren.

Onderafdeling III.- Voorwaarden om de activiteit van duiker uit te oefenen

Vermits dit alles is opgenomen in het "Vormingsreglement" als bijlage aan het arbeidsreglement, is het voor VSOA een noodzaak dit allereerst in het CPBW te onderhandelen en onze adviezen te geven, alvorens dit op het BOC voor te leggen !

Tevens wensen wij uitleg en acties inzake mail (zie bijlage) die blijkbaar niet mocht verspreid worden : wetende dat alle operationele personeelsleden in het deel van het kanaal Brussel-Willebroek opleiding genieten van het varen met de boot en werking bootwagen, maar bovenop ook oefenen en interventies hier verrichten met de (ijs)reddingspakken wanneer iemand in het water is verzeild geraakt

Door VSOA gevraagde agendapunten CPBW ZVBW 04/10/2018 :


➢ Indienststellingsverslagen (moeten beschikbaar zijn voor alle leden van het CPBW)

➢ Functiebeschrijvingen en instructiefiches

➢ Asbestinventaris en procedure (zowel qua zonale gebouwen als qua interventies)

➢ Sirenes en gehoorschade :

Standpunt interne preventieadviseur + arbeidsgeneesheer na jaarlijkse rondgang betreffende het geluid van sommige sirenes. Zijn alle voertuigen wat geluid betreft conform de wetgeving + zijn alle voertuigen uitgerust met een nachtsirene?


➢ Nekflappen en technische helmen :

Nekflappen, stand van zaken decontaminatie van de nekflappen + technische helm. Zijn er testen gedaan met nekflappen?


➢ Post Eizeringen :


• Verschuifbare wand ipv gordijn te hangen: gezien de ontvangen offerten onde r de ramingsprijzen zijn kan het geen probleem meer zijn om te voorzien in een verschuifbare wand ipv een stoffen gordijn? Stand van zaken graag.


• Wij blijven bij standpunt dat 1 open ruimte niet ideaal is. Eetruimte en vrijetijdsruimte gescheiden!

• Te verwachtte werkdruk voor de manschappen van post Lennik.


o Uit cijfers die binnen de zone blijkbaar gekend zijn betreffende het aantal te beschermen objecten voor onze zone na de sluiting van de CB en de verhuis van post Lennik, zal post Lennik het 3e meest te beschermen objecten hebben, na Vilvoorde en Halle. Lennik heeft het minste personeel en uit het aantal interventies en de dagdagelijkse taken is er nu al een aardige werkdruk.

o Is de zone zich hier van bewust en wat zijn de vooruitzichten om dit op te lossen?

o Heeft de interne preventieadviseur zicht op de werkdruk der post?


➢ Signalisatiewagens :


• Wat moet er minimaal aanwezig zijn in een voertuigen om gebruikt te worden als signalisatiewagen?

• Welke voertuigen zijn binnen de zone officieel een signalisatievoertuig binnen onze zone en staan dan ook zo in easycad?

Niet alle signalisatiewagens zijn blijkbaar uitgerust met de nodige kegels en lampen, in de praktijk zelf op interventie moeten vaststellen.


➢ Caddy's - interventiewagens voor wespen :

In post Vilvoorde stellen wij vast dat in de zonale caddy een laddersysteem is aangebracht tegen het plafond van de laadruimte van de caddy. Is dit in samenspraak met preventive-adviseur gebeurd ? (in alle geval niet in CPBW geweest), Voor VSOA is dit een onaanvaardbaar en bovenal uiterst gevaarlijk system, en wij wensen dat dit wordt aangepast (ladder ligt trouwens om die redenen meer los op de vloer dan het ophangen in het systeem). Foto's volgen


➢ Nieuwe grote bestelwagens :


Zijn in deze voertuigen airco voorzien, en een ladderpakket boven op voertuig of system in laadruimte ? VSOA vraagt ook voor deze voertuigen een elektrische frigobox (worden veelal ingezet in de zomer voor wespenverdelging).


➢ Lastenboeken :


VSOA stelt vast dat heel wat aankopen in de zone gebeuren zonder te zijn voorgelegd in het CPBW, kleine en grote bestelwagens, commandowagens, ladderwagens, ziekenwagens,

... Het 3 groene lichtensysteem wordt absoluut niet gevolgd, dit kan voor ons niet langer !


➢ Kledijreglement :


Zie opmerking hierboven in verband met lastenboeken en 3 groene lichten !

Bovendien wensen wij vanuit CPBW onze adviezen te kunnen geven omtrent het kledijreglement en voorzieningen van kledij, evenals omtrent de randbenodigdheden (brillen, schoenzolen, ...)


➢ Gaspakinterventies :


Is reeds op CPBW geweest, maar werd toen door ons bemerkingen op gegeven, sindsdien niets meer van gehoord, ondanks dat er in tussentijd toch al verschillende interventies zijn geweest. Wij hebben vastgesteld bij deze interventies dat (zelfs met "heet" weer in de zomer) personeelsleden toch in interventiekledij in splashpakken zijn ingezet, wat voor ons niet kan !


➢ Kazernebezoeken en JAP :

VSOA wenst dat de bemerkingen met hoogste prioriteit vermeld in de diverse verslagen van de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer met prioriteit worden opgenomen in het JAP en ook aldus behandeld in het CPBW en uitgevoerd!


➢ Nog openstaande agendapunten van voorgaande vergaderingen !

Beste,

Op het BOC van 3 juli 2018 werd afgesproken om de bijlagen van het arbeidsreglement in een technische werkgroep verder uit te werken. We plannen daarom op donderdag 27 september 2018 om 14u alvast een technische werkgroep rond het vormingsreglement. Deze technische werkgroep zal doorgaan in het zonehuis te Vilvoorde. Het vormingsreglement wordt in de loop van volgende week nagestuurd.

Geachte,

Door omstandigheden kan het CPBW van vrijdag 5 oktober 2018 niet doorgaan en wordt het verplaatst naar donderdag 4 oktober om 10u.

Hieronder de communicatie die verzonden werd omtrent de aanwerving van vrijwilligers. In het document in bijlage werd de tijdslijn opgenomen zodat jullie op de hoogte zijn van alle data in deze wervingsselectie.

Geachte,

Gelieve hierbij de uitnodiging en de agenda (met bijhorende bijlagen) voor het BOC van woensdag 14 maart 2018 te willen vinden. Deze vergadering gaat door in het zonehuis te Vilvoorde en start om 9u (tot 11u). 2018-03-14 - Agenda BOC:

 1. Goedkeuring verslag BOC d.d. 06/02/2018
 2. Eerste evaluatie EVAL (Pieter-J.C. en Dirk K.)
 3. Goedkeuring CPBW reglement
 4. Wijziging artikel 209 administratief statuut van het administratief personeel (Bedrijfsvoertuigen)

 • Het gebruik van de bedrijfswagen voor privéverplaatsingen niet beperken tot het grondgebied van België.· Het gebruik van de tankkaart te beperken tot het grondgebied van België.
 1. Mobiliteitsregeling (problematiek minimumbezetting< > optrekking minimale uitruk met 6)
 2. Terugvordering lonen: Stand van zaken
 3. Civiele Bescherming Liedekerke: Stand van zaken
 4. Globale risicoanalyse: Stand van zaken en opstart werkgroep
 5. Groepsverzekering, levensverzekering
 6. Persoonlijke fiche personeelslid
 7. Procedure prikklok
 8. Personeelsplan
  1. Risicoanalyse
  2. Uitvoering bestaand personeelsplan - voorgestelde aanpassingen?
 9. Kosten-batenanalyse van het veelvuldig oproepen van vrijwilligers t.o.v. het extra aanwerven van beroeps.
 10. Discretionaire bevoegdheden
  1. Statuut administratief personeel - aanpassingen - behandeling technische werkgroep?
 11. Toekomstvisie DGH
 12. Nota beschikbaarheid: enquête
 13. Nota BPA + kazernebezoeken
 14. Professionalisering van de officieren
 15. Ontslag stagiair in post Asse
 16. Gelijkheid in alle posten en werken aan één zone
 17. Niet respecteren van de arbeidstijdregels, en het creatief omspringen ermee
 18. Bevorderingen kpl, sgt, adj en Lt timing en planning
 19. Weigeren van opleidingen, niet conform de regelgeving
 20. Arbeidsreglement
 21. Volgende vergadering BOC

Geachte,

De volgende vergaderdata van het BOC werden deze voormiddag vastgelegd:

 - Woensdag 14 maart 2018: van 9u tot 11u

- Dinsdag 29 mei 2018: van 10u tot 12u

- Dinsdag 3 juli 2018: van 10u tot 12u

- Woensdag 19 september 2018: van 10u tot 12u

- Dinsdag 6 november 2018: van 10u tot 12u

- Woensdag 5 december 2018: van 9u tot 11u


 Geachte, 

Gelieve hierbij de uitnodiging en de agenda (met bijhorende bijlagen) voor het BOC van dinsdag 6 februari 2018 te willen vinden.2018-02-06 - 

Agenda BOC: 

1. Goedkeuring verslag BOC d.d. 14/11/2017

2. Vergaderdata BOC

3. Terugvordering lonen: Stand van zaken 

4. Laureaten van de arbeid

5. Civiele Bescherming Liedekerke: Stand van zaken

6. Loopbaanonderbreking diensthoofd personeel

7. Aanwervingen via interim-bureau in openbare sector, speciaal "preventie-adviseur" 

8. Dienstlijsten 2018, minimumbezettingen 2018, verlof 2018, vrijwilligers 2018 (bezetting - inzet vrijwilligers)a. Inschakelen dagdienstpersoneel in 24 uurb. Werkregime dagdienst - wisselwerking ploegc. Overdracht verloven - overuren: stand van zaken overgang 2017-2018

9. Globale risicoanalyse: Stand van zaken en opstart werkgroep10. Gebruik van dienstvoertuigen

11. Discretionaire bevoegdhedena. Premie voor meertaligheidb. Statuut administratief personeel - aanpassingen - behandeling technische werkgroep?

12. Groepsverzekering, levensverzekering (map in te kijken op de personeelsdienst)

13. Persoonlijke fiche personeelslid

14. Procedure prikklok

15. Personeelsplana. Risicoanalyseb. Uitvoering bestaand personeelsplan - voorgestelde aanpassingen?

16. Kosten-batenanalyse van het veelvuldig oproepen van vrijwilligers t.o.v. het extra aanwerven van beroeps. 

 17. KB minimale middelen om een autopomp te bemannen met 6 mana. Zesde man in autopomp: verbod op afwijkingenb. Maatregelen ifv zesde man autopomp (analyse testfase)

18. Bezetting post Dilbeek 19. Toekomstvisie DGH20. Nota beschikbaarheid: enquête

21. PIT

22. Nota BPA + kazernebezoeken 

23. Professionalisering van de officieren24. Ontslag stagiair in post Asse

25. Gelijkheid in alle posten en werken aan één zone

26. Niet respecteren van de arbeidstijdregels, en het creatief omspringen ermee

27. Bevorderingen kpl, sgt, adj en Lt timing en planning

28. Uitblijven van vervangingen van operationeel personeel in LBO, VVP, pensioen

29. Weigeren van opleidingen, niet conform de regelgeving

30. Arbeidsreglement31. Volgende vergadering BOC


Beste,

In bijlage het arbeidsreglement en het arbeidsreglement bijlagen. Deze documenten zullen besproken worden op de technische werkgroep die doorgaat op donderdag 25 januari 2018 van 9u30 tot 12u in het zonehuis te Vilvoorde. Het arbeidsreglement is het enige agendapunt op deze vergadering.Geachte,

In navolging van het BOC dd 30/11/2017 en het inroepen van het recht op 30 dagen inzake het voorgestelde reglement alcohol- en druggebruik, stuur ik u in bijlage een uittreksel wat op de website van FOD WASO hier omtrent terug te vinden is. https://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=24098

Laat duidelijk zijn dat VSOA zich volledig kan vinden in een degelijk, gedragen beleid inzake alcohol- en drug(mis)(ge)bruik, wij kunnen ons echter niet akkoord verklaren met de mogelijkheid die wordt voorgesteld dat iemand van de hiërarchische lijn autonoom kan overgaan tot een ademtest die concrete meetresultaten oplevert, vermits dit niet is toegelaten. Zij kunnen/mogen enkel testen uitvoeren die aantonen of iemand positief of negatief blaast, maar geen concreet gehalte weergeeft.

Wij zijn van oordeel dat er ook onderscheid dient gemaakt tussen (tekenen van ) dronkenschap, alcohol- en/of druggebruik, op de werkvloer (waar ofwel analyse en vaststelling kan gebeuren door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of test die aantoont dat iemand dan wel positief dan negatief blaast) tegenover dergelijke tekenen op de openbare weg (waarbij men de bevoegde politiediensten dient voor aan te spreken).

Er is ook duidelijk onderscheid, ons inziens, tussen een ademtest die aantoont dat iemand positief dan wel negatief blaast, tegenover een test/analyse die daadwerkelijk waarden vaststelt.

Wij menen dat we hier enkel een voorstel tot vaststelling en represailles voorgelegd krijgen, maar eigenlijk weinig tot niets uitgewerkt beleid inzake alcohol- en druggebruik.

Daarenboven kan VSOA niet toestaan dat persoonsgegevens, medische analyses gebruikt worden, laat staan vrij gegeven worden in een tuchtdossier, dit is een inbreuk op de privacywetgeving.

Op basis van bovenvermeld en in bijlage mee gegeven tekst, kan VSOA zich niet akkoord verklaren met het voorgestelde ontwerpreglement alcohol- en druggebruik van ZVBO. Wij willen een degelijk beleid uitgewerkt zien, en dan samen zoeken hoe we hierop kunnen/mogen/moeten reageren om herhaling te voorkomen. Wat sancties betreft, zal veel afhangen van het voorgestelde beleid.

Indien u dit wenst, zullen wij het nodige met redenen omkleed negatief advies overmaken, om te voegen bij het verslag van deze vergadering.


Beste,

Bij deze wens ik jullie in kennis te brengen dat morgen vrijdag 08/12/2017, de externe preventieadviseur Koen Y. zal langsgaan in post Zaventem om het indienststellingsverslag van de nieuwe ziekenwagens op te maken.

Aanvang is voorzien om 09.00 uur.

Geachte

Sedert de volledige invoering van de nieuwe uitrukprocedure inzake signalisatievoertuigen merken wij dat er zich een aantal problemen voordoen. We beschouwen toch minstens enkele zaken als hoogdringend en wensen u daarom ook hiervan te informeren teneinde dat hieraan ten spoedigste een oplossing wordt geboden. We menen dat dit niet kan wachten tot een volgend BOC aangezien de veiligheid van het personeel hier en daar in het gedrang komt.

- De nieuwe uitrukprocedure blijkt onvoldoende gekend te zijn bij het personeel wat tot frustraties en onbegrip leidt en tevens bijdraagt tot een gebrek aan remediëring wanneer nodig. Een duidelijke nota die de procedure toelicht lijkt ons dan ook dringend noodzakelijk. Het personeel heeft immers geen kennis van de risicoanalyse en de hieruit voortvloeiende maatregelen.

- Op de snelwegen stellen wij vast dat de uitrukvolgorde sedert het invoeren van de nieuwe procedure is gewijzigd. Waar het signalisatievoertuig voorheen steevast als tweede voertuig werd uitgestuurd komt het nu vaak achteraan de rij. Dit heeft tot gevolg dat het langer duurt vooraleer het signalisatievoertuig vertrekt (vaak dient dan immers personeel van thuis komende uit te rukken). Dit heeft tot gevolg dat de beveiliging op het terrein minutenlang minder goed is uitgevoerd dan voorheen, daar waar de risicoanalyse en daaruit voortvloeiende maatregelen eigenlijk tot doel hebben om net een betere veiligheid te creëren. Wij vragen een dringende maatregel om de vertrekvolgorde aan te passen zodat minstens het eerste signalisatievoertuig als tweede voertuig kan uitrukken naar een interventie op snelwegen.

- Er wordt vastgesteld dat de selectie van straten waar een signalisatievoertuig heen dient te vertrekken niet vlekkeloos verloopt. Wanneer het een kruispunt betreft en men geeft als adres de zijstraat eerst op dan herkent het dispatching systeem dit niet waardoor de vereiste signalisatie op de hoofdstraat niet wordt gealarmeerd. Dit probleem dient eveneens geremedieerd te worden.

- Wij vangen geruchten op dat men de procedure reeds zou willen bijsturen. We benadrukken dat de risicoanalyse en daaruit voortvloeiende maatregelen is wat ze is en dit niet naar wens kan worden aangepast. Ons inziens is er wel een praktisch probleem opgetreden met de bepaling van de straten waar signalisatie dient te worden gestuurd, in die mate dat er onvoldoende huiswerk werd gemaakt om bepaalde straten uit te sluiten op basis van een specifieke lokale risicoanalyse m.b.t. de reële situatie van die straten.

Concreet :

- duidelijke informatie en actiefiches voor het personeel inzake uitrukprocedures

- uitrukvolgorde op (auto)snelwegen aanpassen, 1

ste signalisatievoertuig moet direct met eerste voertuig mee vertrekken en niet als bijkomend opgeroepen worden, conform de risicoanalyse

- duidelijke info vanuit posten naar ICT en dispatch welke (gewest)wegen (= of > 70 km/u) er zijn, met bijhorende kruispunten van andere wegen die < 70km/u hebben

- oplijsting en voorlegging op CPBW van (gewest)wegen die logischerwijze en realistisch aantonen (doodlopende wegen, verkeerslussen, geen bebouwing of verkeer) dat een signa als bijkomend voertuig kan gestuurd worden, op vraag van interventieleider.

- geen "aangepaste" risicoanalyse want dit is ons inzien tijd- en energieverspilling

- dispatch dient correct en vooral snel in te grijpen, evenals de interventieleider wanneer zij zeker zijn dat de oproep absoluut een signa vereist of net niet nodig is (bvb parking grootwarenhuis op een gewestweg)

Algemeen wensen wij tevens op te merken dat een nieuwe procedure invoeren, dewelke op bepaalde momenten de inzet van extra personeel op de interventieplaats vraagt, zonder daarbij maatregelen te nemen om te voorzien in bijkomend personeel om deze opdrachten ook effectief uit te voeren automatisch resulteert in problemen. Naar analogie hiervan zal de verplichte zesde man op de autopomp per 1/1/2018 ook problemen met zich meebrengen aangezien er tot op heden geen (of minstens onvoldoende) maatregelen werden genomen om de personeelsbezetting van de posten hierop af te stemmen.

Wij dringen dan ook nogmaals aan op een dringende invulling van de eerste fase van het personeelsplan.

Met vriendelijke groeten

In gemeenschappelijk vakbondsfront

Nele Massaer                                      Anne Schuermans                           Dominiek Peeters


Secretaris Lrb                                    Bestendig Secretaris                      Vaste Gemachtigde

ACV Openbare Diensten                 ACOD-LRB Vlaams-Brabant           VSOA Hulpverleningszones

Agendapunten VSOA voor BOC van 14/11/2017 :

Bepalen startdatum van de evaluatieperiode en aanduiding procesbewaker :

- VSOA vraagt duidelijkheid omtrent startdatum evaluatieperiode (zoneraad dient dit te bepalen cfr Art. 318 Kb 19/04/2014) maar het functiegesprek van ieder personeelslid moet plaats vinden voor 1/1/2018 cfr MO 8/11/2016). Wat als dit door de zoneraad (kan in principe ten vroegste in zoneraad 28/11/2017 geagendeerd worden en wat als men met te weinig burgemeesters is om geldig te stemmen !) niet tijdig is bepaald, rekening houdend met de tijd die de evaluatoren nodig hebben om hun te evalueren personeelsleden uit te nodigen en dit functiegesprek te hebben ? Wat, hoe, wanneer met het administratief, technisch en logistiek (niet operationeel personeel) ??? Hieronder de vigerende wetgeving en aanbevelingen volgens genoemd KB en MO :

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES.BOEK 7. - DE EVALUATIEArtikel 152 t/m Artikel 173/10BOEK 16. - OVERGANGSBEPALINGENArtikel 317 en 318 :

Art. 318.[Vervangen bij K.B. van 18 november 2015, art. 78 (inw. 1 januari 2015) (B.S. 07.12.2015)̶ De eerste evaluatieperiode, die start met het eerste functiegesprek, begint ten laatste [drie jaar] na de datum van de overdracht naar de zone.

De zoneraad bepaalt de startdatum van de eerste evaluatieperiode.

Tot op het moment van het functiegesprek bedoeld in het eerste lid, blijven de evaluatieregels die van toepassing zijn voor het personeel van de brandweerdienst van toepassing op de personeelsleden van de zone waarvan de laatste evaluatie voor de datum van de overdracht naar de zone niet voldoende was.] Aldus gewijzigd bij K.B. van 8 oktober 2016, art. 9 (inw. 4 december 2016) (B.S. 24.11.2016)


MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE EVALUATIE VAN DE OPERATIONELE PERSONEELSLEDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 24.11.2016)

3.4. De evaluatoren

 De evaluator in deze cyclus is de functionele meerdere. Het is aangewezen dat het als volgt is :

* Voor de evaluatie van een lid van het basiskader (brandweerman en korporaal) : een personeelslid met minimaal de graad van sergeant

* Voor de evaluatie van een sergeant : een personeelslid met minimaal de graad van adjudant

* Voor de evaluatie van een adjudant : een personeelslid met minimaal de graad van luitenant

* Voor de evaluatie van een luitenant : een personeelslid met minimaal de graad van kapitein

* Voor de evaluatie van een kapitein : een personeelslid met minimaal de graad van majoor

* Voor de evaluatie van een majoor of kolonel : de zonecommandant

* Voor de zonecommandant : het college, op basis van het advies van de evaluatiecommissie zoals bedoeld in de art. 115 en 116 van de wet van 15 mei 2007 en in het voormeld koninklijk besluit van 26 maart 2014

* Voor de hulpverlener-ambulancier (niet-brandweerman) : een personeelslid met de graad coördinator hulpverlener-ambulancier die de functie uitoefent of bij ontstentenis hiervan de zonecommandant of zijn afgevaardigde.

* Voor de coördinator hulpverlener-ambulancier (niet-brandweerman) : de zonecommandant of zijn afgevaardigde.

 Voor het gehele traject binnen de zone wordt een procesbewaker aangesteld. Dit kan ingevuld worden door een operationeel personeelslid met minimaal de graad van kapitein, maar kan eveneens ingevuld worden door een verantwoordelijke van de dienst Human resources van de hulpverleningszone. Deze procesbewaker kan ondersteuning bieden bij het invullen van de documenten inzake evaluatie, het bijhouden van de evaluatiedossiers, de timing van de verschillende gesprekken, ... en kan zo zorgen voor uniformiteit en controle van het proces.

 De evaluator en de procesbewaker genieten vooraf de opleiding voor het voeren van de verschillende gesprekken binnen de evaluatiecyclus. De gebruikte methodes en technieken worden hier ingeoefend. Een opvolgingsopleiding (in het kader van de voortgezette opleiding) nadien is zeer wenselijk, om namelijk een gemeenschappelijk `normgevoel' te ontwikkelen.

 De opleidingen voor de evaluator zijn voorzien in de basisopleidingen "brevet MO1" en "brevet OFF2", maar kunnen ook als modulecertificaat gevolgd worden in het kader van voortgezette opleiding. Op het niveau van brandweerman wordt in de basisopleiding (brevet BO1) voorzien in informatie over de evaluatiecyclus. Voor de personeelsleden die momenteel in dienst zijn, dienen informatiesessies georganiseerd te worden door de zone.

3.5. De invoering van het evaluatieproces

 Dit evaluatieproces kan in fasen ingevoerd worden. Het is de bedoeling dat de eerste evaluatiecyclus, die begint met het eerste functiegesprek, uiterlijk drie jaar na de datum van de overdracht naar de zone begint. Dat wil zeggen dat het eerste functiegesprek met ieder personeelslid moet hebben plaatsgevonden voor 1 januari 2018 voor de zones die in werking getreden zijn op 1 januari 2015.

 Tot aan het eerste functiegesprek blijven de evaluatieregels die van toepassing zijn op het personeel van de brandweerdiensten van toepassing op de personeelsleden van de zone voor wie de laatste evaluatie voor de datum van de overdracht naar de zone niet minstens voldoende was.

 De zoneraad bepaalt de startdatum van de eerste evaluatieperiode binnen de reglementaire beperkingen van art. 318 van het KB van 19 april 2014 en art. 56 van het KB van 23 augustus 2014.

- Inzake procesbewaker, wenst VSOA te weten wie hiervoor in aanmerking zal komen (en hiervoor voldoende tijd en ruimte krijgt om dit op te volgen van meer dan 620 evaluatiedossiers !!!), deze procesbewaker dient aangesteld door zonecollege/zoneraad. Wanneer zal dit gebeuren ?

Procedure prikklok :

- na een testfase zou dit officieel in voege treden vanaf 1/11/2017, echter is dit nog niet op het BOC voorgelegd. Vsoa vraagt wat de testfase van problemen heeft opgeleverd, en hoe zijn deze problemen opgelost ? Wij willen een uitgeschreven reglement hierover, bvb wat als iemand niet heeft kunnen prikken ? Wat indien iemand te laat 's middags heeft geprikt (bvb wegens dienstverplaatsing) en later dan 12u35 zou prikken en dus een probleem heeft om de middagpauze correct af te sluiten door ten laatste om 13u00 te prikken ? Wat met de personeelsleden die in andere posten werkt (constant of sporadisch, zijn in elke post prikklokken aanwezig ? Hoe lossen we dit op ?) wanneer zijn er prikklokken in elke post ook voor het operationeel personeel, zowel beroeps als vrijwilligers ?

Ontslag stagiair in post Asse : Er is onlangs een stagiair beroepsbrandweerman ontslagen in post Asse, VSOA heeft hierover nochtans geen uitnodiging voor de stagecommissie ontvangen. Dienen wij er dan van uit te gaan dat hier geen stagecommissie voor werd samengeroepen, of indien wel wij niet op de hoogte zijn gebracht, wat niet conform is met Art. 43 KB 19/4/2014. Wij wensen hier uitleg over te krijgen en de motivering voor ontslag van deze stagiair.

Art. 43. § 1. Binnen iedere zone wordt er een stagecommissie gevormd voor de evaluatie van de stagiairs. De stagecommissie bestaat uit :

1° de commandant of zijn afgevaardigde, die ze voorzit;

2° drie door de commandant aangeduide personeelsleden bekleed met een graad die minstens gelijkwaardig is aan die van de stagiair.

Een afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie in de zone mag als waarnemer zetelen.

Geen enkel lid van de stagecommissie mag de echtgenoot, de ouder of een bloedverwant tot en met de derde graad zijn van een kandidaat. De stagebegeleider, vermeld in artikel 39, mag niet zetelen in de commissie.

 De commissie kan slechts een beslissing nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is en beslist bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van de stemmen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§ 2. De commandant neemt niet deel aan de beraadslagingen van de raad wanneer deze ertoe gebracht wordt om uitspraak te doen over de verlenging of het ontslag van de stagiair.

Beste,

Naar aanleiding van het agendapunt "Aanwezigheid burgemeesters zoneraad" van het BOC/17-10-2017 maak ik jullie in bijlage een overzicht over van de aan(AF)wezigheden van de burgemeesters op de zoneraden vanaf opstart zone; januari 2015.

Aantal zoneraden:

· 2015 = 9

· 2016 = 8

· 2017 = 6 (tot en met 24-10-2017)

· 23 keer is de zoneraad bijeengeroepen. (tot en met 24-10-2017)

· Slechts 7 keer waren er voldoende burgemeester in aantal aanwezig om een volledige zoneraad rechtsgeldig te vergaderen.

· 6 keer is de zoneraad doorgegaan door het aantal aanwezige schepenen mee te tellen maar waren de burgemeesters dus ook niet in aantal en kon men dus eigenlijk niet rechtsgeldig vergaderen. (buiten de keren dat er misschien een schepen officieel waarnemend burgemeester was)

· 4 keer is de zoneraad niet doorgegaan, aantal burgemeesters en schepen was niet voldoende.

· 4 keer was er een zoneraad 2e bijeenroeping. Hier is geen quorum meer nodig. (3 keer was er hier geen 50% van de burgemeesters en schepenen aanwezig)

· 1 keer is de zoneraad doorgegaan terwijl het quorum nochtans niet bereikt was; er waren maar 13 burgemeesters en 3 schepenen aanwezig = 16 van de 33 gemeenten. Quorum dus niet ok!

· 1 zoneraad ( 24-10-2017) is men gestart, na behandeling van punt x was er niet meer het vereiste quorum daar de burgemeester van Liedekerke en de burgemeester van Grimbergen de zoneraad officieel hadden verlaten. Van de 33 gemeenten zijn er maar liefst 15 gemeenten die geen 50% aanwezig zijn.Maar liefst 10 gemeenten hiervan waren 0 tot maximum 3 keer aanwezig!!!

  Schrijnwerkerij Zaventem


VSOA merkt op dat bedrijfsbezoeken moeten geagendeerd worden en dat dat niet gebeurd is.

De arbeidsgeneesheer meldt dat hij tijdens het bedrijfsbezoek volgende punten heeft vastgesteld:

- De machines hebben niet de voorziene veiligheden;

- Er is niet voldoende ruimte rond de machines;

- Geen instructiefiches aanwezig;

- Geen opgeleid personeel

De arbeidsgeneesheer heeft het advies gegeven om de toestellen van de schrijnwerkerij Zaventem buiten dienst te
stellen tot de aanpassingen zijn doorgevoerd.

ACOD gaat akkoord met de sluiting van de schrijnwerkerij in Zaventem maar dan moet men consequent zijn en overal dezelfde beslissing nemen. In de post Londerzeel zou de situatie qua veiligheid identiek zijn en wordt er geen actie ondernomen.

De zonecommandant a.i. beaamt dat er overal uniformiteit moet zijn. Hij merkt op dat de installaties
al bestonden voor de zone, maar dat men nu verwacht dat alles op 1 2 3 geregeld
kan worden en dat is niet realistisch.

VSOA wenst nieuwe agendapunten met hoge prioriteit toe te voegen:

   
JAP

VSOA wil een JAP met duidelijke opname van budgetten voor alle PBM's (interventiekledij, dienstkledij, ambulancekledij, sportkledij, specialisaties, ...), eveneens voor opleidingen. Zij merken op dat de JAP's in het CPBW moeten besproken worden. Alle specialisaties moeten bekeken worden zodat er een voorstel begroting kan gemaakt worden. VSOA zegt dat er geen JAP is.

HR geeft mee dat er een aangepast JAP is en zal de documenten versturen na de vergadering.

FIST TEAM

VSOA: Aanvragen voor opleiding worden geweigerd. Zij vragen om vast te stellen hoeveel FIST-antennes
en -debriefers er in de zone en per post noodzakelijk zijn en om met prioriteit aanvragen voor deze opleidingen te voorzien.

HR: De zone wil eerst een nota van FIST om een idee te krijgen wat hun noden zijn en het aantal FIST
antennes. Het is de bedoeling dat de zone een algemene bevraging rond stuurt, zodat iedereen gelijke kansen heeft om in te schrijven en niet ad hoc zoals nu het geval is. FIST bekijkt dat nu.

VSOA: Zowel in het statuut als in het KB opleiding staat dat als een opleiding gevraagd wordt, een weigering
binnen de 30 dagen moet worden meegedeeld. Bij weigering moet er eveneens een alternatief voor een opleiding worden gegeven. In het meerjarenplan is niets opgenomen over opleidingen. Bij weigering moet de zone kunnen aantonen dat een opleiding niet in het meerjarenplan is opgenomen, maar de zone kan niet terugvallen op het meerjarenplan want opleidingen staan er niet in vermeld.

KLEDIJ

DIENSTKLEDIJ

De zonecommandant a.i.: In juni werd er tijdens een informeel overleg met de vakbonden meegedeeld dat ambulanciers, niet brandweermannen, dezelfde dienstkledij krijgen als brandweermannen. Er wordt
een kledijreglement opgemaakt waarin ook vastgelegd wordt welke aantallen kledij iedereen krijgt. Pas nadien wordt er gestart met de aankoop van nieuwe kledij. De laatste grote bestelling van dienstkledij dateert van april-mei
2017. Er is wel een probleem i.v.m. de traagheid van levering door de firma's.

VSOA: dienstkledij, PBM's moet ook in het JAP worden opgenomen.

DECONTAMINATIE RESERVE-INTERVENTIEKLEDIJ

De zonecommandant a.i.: Van de reserve-interventiepakken wordt in het slechtste geval 30% afgekeurd. Voor elk
pak dat niet in orde is, worden de herstellingskosten geraamd. Wekelijks wordt er geantwoord wat hersteld mag worden en wat niet. Aan pakken die meer dan 8 jaar oud zijn, worden geen herstellingen meer uitgevoerd.

Na decontaminatie zijn er 3 mogelijkheden: ofwel heeft iemand nog een reservebroek én een reservevest, ofwel alleen een reservebroek, ofwel alleen een reservevest. Voor wie nog een reservebroek én een reservevest
heeft, is er geen probleem, die heeft nog een volledig interventiepak.

Van wie enkel nog een reservebroek of een reservevest heeft, worden deze ingezameld in de stock, en worden er opnieuw interventiepakken mee samengesteld. Deze samengestelde pakken zijn vooral voor
de nieuwkomers; na hun stage krijgen ze een nieuw Texportpak. Voor wie géén volledig reservepak meer heeft, zal een nieuw pak besteld worden.

ACOD: Welke termijn wordt er voorzien?

De zonecommandant a.i.: De pakken worden dit jaar nog besteld, de levering zal voor februari, maart zijn.

ACOD: Als men geen pak heeft, dan kan men zich onbeschikbaar stellen.

De zonecommandant a.i.: Dit is een moeilijke periode van een paar maanden waar de zone moet doorgeraken, er is geen alternatief.

VSOA: Kledij van iemand anders gebruiken, dat mag niet.

De zonecommandant a.i.: Alle reservekledij (inbegrepen de stock) moest naar decontex, maar dat is niet overal gebeurd. Bij sommige posten was er een verkeerde interpretatie. De zonecommandant a.i. gaat een ronde doen bij de
posten.

VSOA: Is er mogelijkheid om de stock aan te wenden?
Maar dan zou men gebruik maken van kledij die niet gedecontamineerd is, dus dat kan niet.

ACOD: De vesten scheuren gemakkelijk, dat moet gemeld worden anders kan de FOD niet reageren.

VLAMVERTRAGENDE ONDERHEMDEN

VSOA: Er wordt altijd gesproken over thermisch ondergoed waardoor iedereen dacht dat het moest aansluiten. Maar dat is niet comfortabel onder interventiekledij. Het was anders gedefinieerd en dan bestelt men iets anders; thermisch ondergoed moet aansluiten, vlamvertragende kledij moet minder aansluiten. VSOA vraagt zich af of het model dat geleverd werd, een ander model is.

De zonecommandant a.i.: Het is vlamvertragende onderkledij, geen thermisch ondergoed. Hij twijfelt of het een ander model is.
Op kledijmaten mag volgens de normen een afwijking zitten van 3%, daar kan men niets tegen doen.

VSOA vreest dat als de onderkledij op 60° zal gewassen worden, men risico loopt op nog meer verkleinen.

SPORTKLEDIJ

VO²-max

Arbeidsgeneesheer: Als men moet sporten, dan moet er sportkledij worden voorzien. Maar voor de testen
alleen, moet dat niet worden aangeschaft.

VSOA merkt op dat men wel sportkledij voor 'kom op tegen kanker' heeft aangeschaft.
Zij willen dat er eerst voor het personeel gezorgd wordt.

HR: Er werd aan het college gevraagd om het goede doel te sponsoren in de vorm van kledij. Voor 600 man sportkledij aankopen kost veel meer. Het totale budget van de zone is schrijnend en er zullen keuzes moeten gemaakt worden.

VSOA vraagt dat iedereen die de test moet afleggen al sportkledij zou krijgen.

De zonecommandant a.i.: VO²-max is een louter preventieve test. Hij vraagt de tijd om op een uniforme manier voor iedereen sportkledij te kunnen aankopen. Dat zou in de loop van 2018 in orde moeten zijn.

VSOA: De afgesproken timing was tegen eind 2017 voor het kledijreglement dat onderdeel is van het arbeidsreglement.

HR: De zonecommandant en HR hadden toen al gezegd dat die timing van het arbeidsreglement niet haalbaar was.

HR: De sportkledij zal opgenomen worden in het kledij-reglement.

VSOA wil dat er een mail naar het personeel gestuurd wordt ter verduidelijking dat de zone werkt aan een kledij-reglement waarin ook sportkledij zal opgenomen worden. Dat zal rust brengen bij het personeel; de vakbonden krijgen het anders niet verkocht aan de mensen.

De zonecommandant a.i. zal zorgen voor communicatie naar het personeel i.v.m. de stand van zaken kledij.

BRANDWEERHELMEN

De zonecommandant a.i.: de verspreiding van de helmen is uitgevoerd. Helmen die vervallen zijn worden
vervangen.

AMBULANCIERSKLEDIJ

De uitdeling van de ambulanciersjassen (parka's) is voor de loop van de maand oktober.

De werkgroep DGH vraagt om specifieke ambulancierskledij aan te schaffen (geel-blauwe broek, polo en gilet). Dit zal duur zijn, want er zijn meerdere tenues nodig per ambulancier.

VSOA vraagt een risicoanalyse voor ambulancekledij: wat zijn de voordelen, nadelen en implicaties? De ambulancekledij moet voldoen aan de normen die vastgelegd zijn.

 
Verslaggeving vergadering CPBW


VSOA vraagt het correcte verslag vergadering 16/12/2016 (en nu ook 16/06/2017) waarin alle bemerkingen
zijn aangebracht/gewijzigd. VSOA vraagt dat alle met redenen omklede adviezen in het verslag worden opgenomen en integraal als bijlage worden toegevoegd.
VSOA vraagt dat het verslag dan opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd op het eerstvolgende CPBW, en indien goedgekeurd ondertekend wordt door voorzitter en secretaris en dan wordt overgemaakt aan alle partijen in het CPBW vertegenwoordigd, en dan wordt verspreid aan het personeel.

HR zal de verslagen doorsturen.

Voorzitter en ondervoorzitter CPBW ZVBW

Gezien in het HRIO van het CPBW er beslissingsbevoegdheden worden toegekend aan de voorzitter, en bij uitbreiding aan diens vervanger de ondervoorzitter, en deze functies beide worden ingevuld door personeelsleden en dus niet door de werkgever, vraagt VSOA hierbij officieel ook de notulen van de vergadering van zoneraad/-college waarbij een personeelslid het mandaat wordt toegewezen om de functie van voorzitter en ondervoorzitter van het CPBW van
ZVBW op te nemen, met duidelijkheid omtrent de beslissingsbevoegdheden en indien hier restricties zijn opgelegd, wensen wij ook deze restricties te kennen. Zie Art. 22 KB
Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de
opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999).

VSOA: Wie is de ondervoorzitter, de plaatsvervanger van de voorzitter?

In het reglement CPBW is geen vervanger van de voorzitter opgenomen.

HR: De voorzitter is reeds van bij de oprichting van het CPBW het diensthoofd personeel en de ondervoorzitter zal Majoor Koen Roesems, Directeur Logistiek, worden. De bedoeling is om net zoals bij het BOC te kunnen onderhandelen binnen een vastgestelde marge.

VSOA: De voorzitter moet ook kunnen beslissen over de wetgeving.

De vervanging van de voorzitter zal als agendapunt op het Zonecollege gebracht worden.


Binnenklimaat post Asse

Post Asse Binnenklimaat: VSOA vraagt de stand van zaken en de resultaten van de "zeer frequent uitgevoerde metingen" en vooral een degelijke uitgewerkte oplossing.

HR: Er worden bevochtigers aangekocht.

VSOA vraagt of dat een oplossing is.

De zonecommandant a.i.: Dat is waarschijnlijk geen definitieve oplossing, maar een poging tot verlichting
van het probleem. Er zijn ingrepen/aanpassingen in de installaties nodig om het probleem op te lossen.

De arbeidsgeneesheer heeft nergens in de post Asse verluchtingsmonden gezien. Is het wel zinvol om de aankoop van bevochtigers te doen? Het zijn onkosten en men weet niet of het iets zal uithalen. Er zijn metingen met een geijkt toestel uitgevoerd, zowel met ramen open als dicht. Iemand ging een verslag opstellen.
Is er een expert aangeduid? Hij vraagt naar advies zodat men weet wat er aan de hand is. Is de onderhoudsfirma in gebreke gesteld?

De zonecommandant a.i.: Er is geen expert aangeduid, dat is niet eenvoudig. Het aanstellen is al een procedure op zich. Het probleem kan intern opgelost worden, er zijn vakkundige mensen aanwezig (Kevin C., Danny Van L. en
Bert W.).   


Originele boorddocumenten in de zonale voertuigen

VSOA: Blijkbaar zijn in post Asse alle verzekeringsdocumenten al vervallen sinds 31/1/2017. Zij vragen
om de documenten al in de voertuigen te plaatsen.


De zonecommandant a.i.: Er zijn geen pouches, maar er zal gevraagd worden om te zorgen dat de documenten al in de voertuigen aanwezig zijn. 

   
Evaluatie decontaminatieprocedure

VSOA: Is men tevreden van de manier van werken van Decontext?

De zonecommandant a.i.: Er valt weinig negatief over te zeggen. Meestal respecteren ze de timing en de herstellingen verlopen volgens afspraak.

VSOA: De koerierdienst komt iets (kledij) ophalen en weet vaak niet wat. Dat moet intern geregeld worden.

Geachte,

Wij nodigen u vriendelijk uit op de technische werkgroep die doorgaat op woensdag 18 oktober van 10u30 tot 12u30 in het zonehuis te Vilvoorde.

Op de agenda het arbeidsreglement en de agendapunten die niet behandeld werden op het BOC van dinsdag 17 oktober 2017.

Gelieve te noteren dat de vergadering CPBW van nu vrijdag 6 oktober 2017 doorgaat in het zonehuis te Vilvoorde van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Agendapunten zone:

 • CPBW reglement
 • Schrijnwerkerij Zaventem: sluiting via arbeidsgeneesheer

Agendapunten VSOA:

 • VSOA vraagt het correcte verslag vergadering 16/12/2016 (en nu ook 16/06/2017) waarin alle bemerkingen zijn
  aangebracht/gewijzigd. VSOA vraagt dat alle met redenen omklede adviezen in het verslag worden opgenomen en integraal als bijlage worden toegevoegd. VSOA vraagt dat het verslag dan opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd op het eerstvolgende CPBW, en indien goedgekeurd ondertekend wordt door voorzitter en secretaris en dan wordt overgemaakt aan alle partijen in het CPBW vertegenwoordigd, en dan wordt verspreid aan het personeel.

 • VSOA wenst een aangepast HRIO CPBW ZVBW te ontvangen met de aangepaste artikelen, en met de bemerkingen van de verschillende vakorganisaties in verwerkt (zie bijlage), en alle noodzakelijke
  aanpassingen om conform te zijn met het KB Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999)
 • Gezien in het HRIO van het CPBW er beslissingsbevoegdheden worden toegekend aan de voorzitter, en bij uitbreiding aan diens vervanger de ondervoorzitter, en deze functies beide worden ingevuld door personeelsleden en dus niet door de werkgever, vraagt VSOA hierbij officieel ook de notulen van de vergadering van zoneraad/-college waarbij een personeelslid het mandaat wordt toegewezen om de functie van voorzitter en ondervoorzitter van het CPBW van ZVBW op te nemen, met duidelijkheid omtrent de beslissingsbevoegdheden en indien hier restricties zijn opgelegd, wensen wij ook deze restricties te kennen. Zie Art. 22 KB Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van
  de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999)

 • Post Asse : Binnenklimaat: stand van zaken VSOA vraagt de stand van zaken en de resultaten van de "zeer frequent uitgevoerde metingen" en vooral een degelijke uitgewerkte oplossing
 • Originele boorddocumenten in de zonale voertuigen, blijkbaar waren in post Asse afgelopen week alle verzekeringsdocumenten al vervallen sinds 31/1/2017 !VSOA vraagt stand van zaken, indien de pouches nog niet geleverd zijn, vragen wij om tegen ten laatste 1 juli 2017 alle originele boorddocumenten die wettelijk in het voertuig aanwezig moeten zijn, ook daadwerkelijk in ALLE voertuigen van de zone aanwezig zijn !
 • Stand van zaken aankoop nieuwe helmen (nieuwe markt FOD BIZA aankoopcentrale) (VSOA)
  De helmen zijn geleverd. VSOA vraagt hoe en wanneer deze zullen geleverd worden, wat zijn de criteria om deze helmen toe te wijzen ?

Oplijsting agendapunten in volgorde van belangrijkheid voor VSOA : • 1). Uitvoering van de adviezen van het CPBW ZVBW betreffende de risicoanalyse aangaande signalisatievoertuigen, conform Art. 4 van het KB 10 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot
  vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen

 • 2). VSOA vraagt een eerste evaluatie, sinds de opstart van de decontaminatie-procedure bij Decontex, en welke (en wanneer) de verdere uitrol gebeurt voor de niet Texport pakken, (codering en keuring, labels en welke toepassing)
 • 3). Duidelijke communicatie principes "3 groene lichten" naar de onderofficieren, officieren, adm. medewerkers in alle posten (VSOA - ACV) VSOA vraagt stand van zaken, vooral het voorleggen op het CPBW ontbreekt in bovenstaande tekst (en dan specifiek de risicoanalyse die aantoont dat het gevraagde materiaal daadwerkelijk noodzakelijk is en aantoont welke specifieke karakteristieken het materiaal moet bezitten om te kunnen
  uitmaken welke producten in aanmerking komen voor aankoop) bvb PBM's duikers en Grimp !
 • 4). Indienststellingsattesten en bijhorende instructiekaarten van alle nieuwe voertuigen die in dienst worden
  gesteld, eveneens van nieuwe werktuigen VSOA vraagt toepassing van het KB
  Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het
  werk (B.S. 10.7.1999)
  , met name art. 14
 • 5). Volgende agendapunten samenvoegen :

  • Overzicht arbeidsongevallen brandweer ZVBW: overzicht AO 2016 - 001 t.e.m. 036 + 2017 tot en met 25/09/2017 : Agenda 16/06/2017
  • GPP brandweer ZVBW en JAP verscheidene posten brandweer ZVBW : Agenda 16/06/2017
  • Verslagen preventiebezoeken ARISTA verscheidene posten brandweer ZVBW : Agenda 16/06/2017
  • Welzijnsaudit uitgevoerd door GIDPBW
   Haviland brandweer ZVBW uitgewerkt document en toelichting : Agenda 16/06/2017

 • 6). Volgende agendapunten samenvoegen :

  • Dienstkledij voor ambulanciers (niet brandweerman) (VSOA) : Agenda 16/06/2017
  • Stand van zaken sportkledij (VSOA - ACOD) : Agenda 16/06/2017
  • Stand van zaken kledijreglement: zie timing omtrent arbeidsreglement (allen) :Agenda 16/06/2017

 • 7). Volgende agendapunten samenvoegen:


  • Stand van zaken aankoop nieuwe ambulanciersjassen (VSOA) : Agenda 16/06/2017
  • Interventie-uitrusting voor speciale teams : duikers, grimp, hondenbegeleider, BPA (VSOA) : Agenda 16/06/2017
  • Stand van zaken omtrent veiligheidshesjes klasse III voor interventies op de openbare weg (bvb
   signalisatie) (VSOA)

 • 8). Volgende agendapunten samenvoegen :

  • Asbestinventarisering (ACV)  Agenda 16/06/2017
  • Stress op het werk (ACV)  Agenda 16/06/2017
  • Hanteren van lasten (ACV)  Agenda 16/06/2017
  • Mechanische trillingen (ACV)  Agenda 16/06/2017
  • EDPBW: procedure, opvolging enz... (VSOA)  Agenda 16/06/2017
 • 9). Post Zaventem : Rokerslokaal: stand van zaken (offertes reinigingsfirma's)
 • VSOA vraagt volgende agendapunten eveneens op te nemen, met hoge prioriteit :
 • - risicoanalyse PIT-bezetting in post Asse, en voorleggen van voorstel om advies te kunnen
  uitbrengen door leden van het CPBW
 • - Wij wensen ELKE maand (indien er niet maandelijks vergaderd wordt door CPBW) de maandverslagen van de
  interne preventiedienst PBW overgemaakt te krijgen, in kader van directe opvolging en preventie(-maatregelen) van arbeidsongevallen !
 • - opleiding en voorzien van Codex Welzijn op het werk voor alle leden van het CPBW (zie bijlage)
 • - risicoanalyse omtrent wespenverdelging, wat moet elke ploeg qua preventiemaatregelen/PBM's bij zich
  hebben ?
 • - risicoanalyse duikers in CPBW, voorstel van werkgever om advies te kunnen uitbrengen door leden van
  CPBW, idem dito wat PBM's betreft
 • - risicoanalyse GRIMP-leden in CPBW, voorstel van werkgever om advies te kunnen uitbrengen door
  leden van CPBW, idem dito wat PBM's betreft
 • - risicoanalyse wat betreft splashpakdragers die volgens zonale opleiding intern aan een splashpak
  volledige interventiekledij moeten dragen
 • - hondengeleider in ZVBW, welke legale voordelen en begeleiding zijn voorzien
 •  VSOA wenst nieuwe agendapunten met hoge prioriteit toe te voegen :

  • JAP : met duidelijke opname van budgetten voor alle PBM's (interventiekledij, dienstkledij, ambulancekledij,
   sportkledij, specialisaties, ...), eveneens voor opleidingen
  • FIST-team : aanvragen voor opleiding worden geweigerd, VSOA vraagt om vast te stellen hoeveel FIST-antennes en -debriefers er in de zone en per post noodzakelijk zijn en met prioriteit aanvragen voor deze opleidingen te voorzienVO²-max à sportkledij te voorzien
  • Problemen vastgesteld in de diverse werkposten van de zone, na bezoek arbeidsgeneesheer oplijsten en prioriteiten vastleggen om oplossingen voor te leggen en uit te voeren.
  • Deze lijst is niet limitatief
Geachte,

Gelieve hierbij de uitnodiging en de agenda (met bijhorende bijlagen) voor de technische werkgroep van woensdag 27 september (van 9u tot 11u) te willen vinden. 2017-09-27

 - Agenda Technische werkgroep:

Agendapunten BOC 12 september en technische werkgroep 21 september:

 1. Arbeidsreglement
  1. Kledijreglement
  2. Interne vertrouwenspersoon
  3. Onthaalbrochure
  4. Opleidingsnota
  5. Timing ontbrekende teksten arbeidsreglement (punt VSOA)
 2. Professionalisering van de officieren
 3. Stappenplan en timing die de zone onderneemt om te voldoen aan het KB minimale middelen om een autopomp te bemannen met 6 man
 4. PIT

Agendapunten VSOA:

 1. Gebruik dienstvoertuigen
 2. Stagiairs: verplaatsing naar PIVO en dienstvoertuigen
 3. Sportkledij VO²-max
 4. Individuele personeelsfiches
 5. FIST antennes

Geachte,

Tenzij ik er zou overgekeken hebben, hebben we nog geen verslag CPBW van ZVBW dd. 16/06 mogen ontvangen.

Hierbij stuurt VSOA toch al agendapunten voor de komende vergadering CPBW 06/10 door (in geel gemarkeerd met hoge prioriteit te behandelen aub ) :

Agendapunten die door VSOA al op vorig CPBW werden gevraagd en niet werden behandeld : • VSOA vraagt het correcte verslag vergadering 16/12/2016 (en nu ook 16/06/2017) waarin alle bemerkingen zijn
  aangebracht/gewijzigd. VSOA vraagt dat alle met redenen omklede adviezen in het verslag worden opgenomen en integraal als bijlage worden toegevoegd. VSOA vraagt dat het verslag dan opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd op het eerstvolgende CPBW, en indien goedgekeurd ondertekend wordt door voorzitter en secretaris en dan wordt overgemaakt aan alle partijen in het CPBW vertegenwoordigd, en dan wordt verspreid aan het personeel.
 • VSOA wenst een aangepast HRIO CPBW ZVBW te ontvangen met de aangepaste artikelen, en met de bemerkingen van de verschillende vakorganisaties in verwerkt (zie bijlage), en alle noodzakelijke aanpassingen om conform te zijn met het KB Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999)
 • Gezien in het HRIO van het CPBW er beslissingsbevoegdheden worden toegekend aan de
  voorzitter, en bij uitbreiding aan diens vervanger de ondervoorzitter, en deze functies beide worden ingevuld door personeelsleden en dus niet door de werkgever, vraagt VSOA hierbij officieel ook de notulen van de
  vergadering van zoneraad/-college waarbij een personeelslid het mandaat wordt toegewezen om de functie van voorzitter en ondervoorzitter van het CPBW van ZVBW op te nemen, met duidelijkheid omtrent de beslissingsbevoegdheden en indien hier restricties zijn opgelegd, wensen wij ook deze restricties te kennen. Zie Art. 22 KB Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999)
 • Post Asse : Binnenklimaat: stand van zaken VSOA vraagt de stand van zaken en de resultaten van de "zeer frequent uitgevoerde metingen" en vooral een degelijke uitgewerkte oplossing


 • Originele boorddocumenten in de zonale voertuigen, blijkbaar waren in post Asse afgelopen week alle verzekeringsdocumenten al vervallen sinds 31/1/2017 ! VSOA vraagt stand van zaken, indien de pouches nog niet geleverd zijn, vragen wij om tegen ten laatste 1 juli 2017 alle originele boorddocumenten die wettelijk in het voertuig aanwezig moeten zijn, ook daadwerkelijk in ALLE voertuigen van de zone aanwezig
  zijn !
 • Stand van zaken aankoop nieuwe helmen (nieuwe markt FOD BIZA aankoopcentrale)
  (VSOA) 
  De helmen zijn geleverd. VSOA vraagt hoe en wanneer deze zullen geleverd
  worden, wat zijn de criteria om deze helmen toe te wijzen ?

Oplijsting agendapunten in volgorde van belangrijkheid voor VSOA : • 1). Uitvoering van de adviezen van het CPBW ZVBW betreffende de risicoanalyse aangaande
  signalisatievoertuigen, conform Art. 4 van het KB 10 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen
 • 2). VSOA vraagt een eerste evaluatie, sinds de opstart van de decontaminatie-procedure bij Decontex, en welke (en wanneer) de verdere uitrol gebeurt voor de niet Texport pakken, (codering en keuring, labels
  en welke toepassing)
 • 3). Duidelijke communicatie principes "3 groene lichten" naar de onderofficieren, officieren, adm. medewerkers in alle posten (VSOA - ACV) VSOA vraagt stand van zaken, vooral het voorleggen op het CPBW ontbreekt in bovenstaande tekst (en dan specifiek de risicoanalyse die aantoont dat het gevraagde materiaal daadwerkelijk
  noodzakelijk is en aantoont welke specifieke karakteristieken het materiaal moet bezitten om te kunnen uitmaken welke producten in aanmerking komen voor aankoop) bvb PBM's duikers en Grimp !
 • 4). Indienststellingsattesten en bijhorende instructiekaarten van alle nieuwe voertuigen die in dienst worden
  gesteld, eveneens van nieuwe werktuigen VSOA vraagt toepassing van het KB Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999), met name art. 14
 • 5). Volgende agendapunten samenvoegen :

  • Overzicht arbeidsongevallen brandweer ZVBW:
   overzicht AO 2016 - 001 t.e.m. 036 + 2017 tot en met 25/09/2017 à Agenda
   16/06/2017
  • GPP brandweer ZVBW en JAP verscheidene posten brandweer ZVBW à Agenda 16/06/2017
  • Verslagen preventiebezoeken ARISTA verscheidene posten brandweer ZVBW à Agenda
   16/06/2017
  • Welzijnsaudit uitgevoerd door GIDPBW Haviland brandweer ZVBW uitgewerkt document en toelichting à Agenda 16/06/2017

 • 6). Volgende agendapunten samenvoegen :

  • Dienstkledij voor ambulanciers (niet brandweerman) (VSOA) à Agenda 16/06/2017
  • Stand van zaken sportkledij (VSOA - ACOD) à Agenda 16/06/2017
  • Stand van zaken kledijreglement: zie timing omtrent arbeidsreglement (allen) à Agenda
   16/06/2017

 • 7). Volgende agendapunten samenvoegen :

  • Stand van zaken aankoop nieuwe ambulanciersjassen (VSOA) à Agenda 16/06/2017
  • Interventie-uitrusting voor speciale teams : duikers, grimp, hondenbegeleider, BPA (VSOA) à Agenda 16/06/2017
  • Stand van zaken omtrent veiligheidshesjes klasse III voor interventies op de openbare weg (bvb signalisatie) (VSOA)

 • 8). Volgende agendapunten samenvoegen :

  • Asbestinventarisering (ACV) à Agenda 16/06/2017
  • Stress op het werk (ACV) à Agenda 16/06/2017
  • Hanteren van lasten (ACV) à Agenda 16/06/2017
  • Mechanische trillingen (ACV) à Agenda 16/06/2017
  • EDPBW: procedure, opvolging enz... (VSOA) à Agenda 16/06/2017


 • 9). Post Zaventem : Rokerslokaal: stand van zaken (offertes reinigingsfirma's) VSOA vraagt volgende agendapunten eveneens op te nemen, met hoge prioriteit :
 • - risicoanalyse PIT-bezetting in post Asse, en voorleggen van voorstel om advies te kunnen uitbrengen door
  leden van het CPBW
 • - Wij wensen ELKE maand (indien er niet maandelijks vergaderd wordt door CPBW) de maandverslagen van de interne preventiedienst PBW overgemaakt te krijgen, in kader van directe opvolging en preventie(-maatregelen) van arbeidsongevallen !
 • - opleiding en voorzien van Codex Welzijn op het werk voor alle leden van het CPBW
 • - risicoanalyse omtrent wespenverdelging, wat moet elke ploeg qua preventiemaatregelen/PBM's bij zich
  hebben ?
 • - risicoanalyse duikers in CPBW, voorstel van werkgever om advies te kunnen uitbrengen door leden van CPBW, idem dito wat PBM's betreft
 • - risicoanalyse GRIMP-leden in CPBW, voorstel van werkgever om advies te kunnen uitbrengen door leden van CPBW, idem dito wat PBM's betreft
 • - risicoanalyse wat betreft splashpakdragers die volgens zonale opleiding intern aan een splashpak volledige
  interventiekledij moeten dragen
 • - hondengeleider in ZVBW, welke legale voordelen en begeleiding zijn voorzien VSOA wenst nieuwe agendapunten met hoge prioriteit toe te voegen :

  • JAP : met duidelijke opname van budgetten voor alle PBM's (interventiekledij, dienstkledij, ambulancekledij, sportkledij, specialisaties, ...), eveneens voor opleidingen FIST-team : aanvragen voor opleiding worden
   geweigerd, VSOA vraagt om vast te stellen hoeveel FIST-antennes en -debriefers er in de zone en per post noodzakelijk zijn en met prioriteit aanvragen voor deze opleidingen te voorzien VO²-max à sportkledij te
   voorzien Problemen vastgesteld in de diverse werkposten van de zone, na bezoek arbeidsgeneesheer oplijsten en prioriteiten vastleggen om oplossingen voor te leggen en uit te voeren.
  • Deze lijst is niet limitatief

Geachte,

Gelieve hierbij de uitnodiging en agenda (met bijhorende bijlagen) voor de technische werkgroep van donderdag 21 september te willen vinden. 2017-09-21 - Agenda Technische werkgroep: Agendapunten BOC 12 september:

 1. Discretionaire bevoegdheden
 2. EVAL: wie evalueert wie?
 3. Kosten-batenanalyse van het veelvuldig oproepen van vrijwilligers t.o.v. het extra aanwerven van beroeps.
 4. Arbeidsreglement
  1. Kledijreglement
  2. Interne vertrouwenspersoon
  3. Onthaalbrochure
  4. Opleidingsnota
  5. Timing ontbrekende teksten arbeidsreglement (punt VSOA)
 5. Professionalisering van de officieren
 6. Stappenplan en timing die de zone onderneemt om te voldoen aan het KB minimale middelen om een autopomp te bemannen met 6 man
 7. Nota beschikbaarheid : enquête houden
 8. PIT

Agendapunten VSOA:

 1. Gebruik dienstvoertuigen
 2. Stagiairs: verplaatsing naar PIVO en dienstvoertuigen
 3. Sportkledij VO²-max
 4. Individuele personeelsfiches
 5. FIST antennes

Beste,

Ik vraag de commandant het nodige te doen voor agendering op het eerstvolgende brandweercollege.


met zeer vriendelijke groeten

Dirk P.
Burgemeester

VO²-maxtesten


Geachte heer Majoor, interne preventie-adviseur EN personeelsdirecteur,

Ik heb uw reactie vannacht gelezen en heb bewust niet direct gereageerd, wou dit laten bezinken!

Wij weten eigenlijk niet goed hoe we uw antwoord moeten interpreteren, het was verstuurd op 1 augustus, dus niet op 1 april als aprilgrap.

Moeten we hier nu mee lachen omdat het als grap is bedoeld, of moeten we het daarentegen ernstig nemen en dan aanzien we het als een klap in het gezicht van het personeel!

De zone spendeert veel geld in deze VO²-maxtesten in een degelijk, correct en erkend sportlabo, en vraagt daarnaast aan het personeel om zich maximaal in te spannen voor deze VO²-maxtest, dan zijn wij er van overtuigd dat eenzelfde ernst in
acht wordt genomen door de werkgever omtrent de kledij die dient voorzien te worden.

Laat duidelijk zijn dat wij vanuit VSOA het personeel dus NIET zullen aanzetten om de test niet af te leggen of niet ernstig te nemen, integendeel zelfs,wij raden/manen iedereen aan om dit plichtsbewust en in eerbied voor de eigen gezondheid correct af te leggen!

De boodschap van onze arbeidsgeneesheer, Dr. V., kunnen wij onderschrijven maar dit neemt niet weg dat de werkgever wel degelijk de sportuitrusting dient te voorzien!
Iemand die zijn sporttenue zou vergeten zijn, kan in extremis dan de proef wel afleggen in zijn "werkbroek" maar dit kan enkel in puur uitzonderlijke omstandigheden en dus zeker niet als algemene regel tellen!

We hebben ook geen probleem dat op het volgende CPBW van 6/10 dit opnieuw wordt geagendeerd, maar dan wordt het wel echt kort in tijd om nog iets te kunnen organiseren voor
de mensen die nu zijn aangeduid om deze VO²-maxtesten af te leggen. VSOA vraagt dus uitdrukkelijk om voor deze personeelsleden al een sportuitrusting te voorzien (bestelbon opmaken kan niet zo moeilijk zijn en 3 prijzen zullen dan
ook zeker zijn voorgelegd, als men dezelfde uitrusting neemt die hieronder is afgebeeld!)

VSOA pleit er voor om de reeds aangeduide personeelsleden dus per direct te voorzien en de overige wanneer ze hun basispakket kledij ontvangen (eens het kledijreglement
er zal zijn!) of wanneer ze dit nog niet hebben wanneer ze hun test moeten gaan
afleggen. Bovendien zal dit in het basispakket zitten voor elke operationele medewerker, dus diegene die het nu reeds krijgen, hebben dit al en hoeven dit geen 2de keer te krijgen tenzij na afschrijving in tijd!

Wat wij niet kunnen/willen begrijpen is dat de zone hiervoor nog niet heeft gezorgd, gezien onze vraag al dateert van in 2015, de beslissing werd genomen in het CPBW van
17/2/2017, en men dus voldoende tijd had om dit uit te voeren.

Bovendien kunnen wij aan het personeel niet uitgelegd krijgen dat er geen sportuitrusting is in de zone, bewijs kan u hieronder zien! Let wel, VSOA kan dergelijk initiatief voor een nobel doel smaken, maar mag dan toch veronderstellen dat er
zeker geld en mogelijkheden zijn voor het personeel zelf!

Er is dus wel degelijk sportkledij (zelfs specifiek om een VO²maxtest op de fiets af te leggen) eigen aan de zone ZVBW, waar wacht u nog op ?

Wij hopen snel een positieve reactie te mogen ontvangen van zowel de werkgever als de zoneleiding!

Met vriendelijke en genegen groeten,

Dominiek


Beste

 De agenda voor het komende BOC 28/06 om 10 uur.

 Punten van de Zone:

 1. SVZ personeel (aanwervingen/bevorderingen/mutaties)
 2. Niet-betalen van uren als de arbeidswetgeving niet gerespecteerd is
 3. Nota VTO-brevetopleiding (aanpassing)
 4. Wie moet er geen opleidingen volgen met betrekking pensioen?
 5. Hoe gaan de lonen van de maand mei geregulariseerd worden? Men heeft dus de R+ en R- afgesloten op 1 juni om 14u al, terwijl de afspraak is dat dit de 5e werkdag om 12u is, had dus woensdag 7 juni moeten zijn.

Punten van het VSOA:
 • Waarom is er vroeger afgesloten dan normaal?
 • Was iedereen daar van op de hoogte?
 • Wat met prestaties van de maand mei die na 01-06 14u zijn ingegeven?
 • Wanneer is er afgesloten voor de vrijwilligers?
 1. Toepassing diplomatoelage voor beroeps en vrijwilligers, conform KB diplomatoelage '94, en dit volgens KB 19/4/2014 :
 2. Nieuw voorstel alternatieven inzake opgespaarde tijd via prestaties van 1/1/2015 t/m 31/12/2024 van uren boven de 38u/week, voor wie niet in aanmerking komt om deze opgespaarde tijd op te nemen als recht op VVP.
 3. Oplijsten alle bepalingen in KB's 19/4/2014 Administratieve statuten en Houdende bezoldigingsregels, en omzetten in discretionaire bevoegdheden bvb :
Art. 31. Het beroepspersoneelslid geniet een diplomatoelage. De raad legt, bij reglementaire bepaling ter aanvulling van dit statuut, de voorwaarden vast tot toekenning, aan het beroepspersoneelslid, van de diplomatoelage binnen de perken van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten en van de gemeentepolitie. De diplomatoelage wordt maandelijks betaald na vervallen termijn, naar rato van de werkelijk gepresteerde periodes.Art. 38. Het vrijwillig personeelslid geniet een diplomatoelage. De raad legt, bij reglementaire bepaling ter aanvulling van dit statuut, de voorwaarden vast tot toekenning, van een diplomatoelage aan het vrijwillig personeelslid dat één van de titels bezit zoals bedoeld in het enig artikel van het ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma's, brevetten en getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de brandweerdiensten. De diplomatoelage wordt maandelijks betaald na vervallen termijn. Zij stemt overeen met een percentage van de prestatievergoedingen die betaald werden tijdens de voorbije maand, met uitzondering van elke toelage of andere vergoeding. Dit percentage, bepaald door de raad, ligt tussen drie en tien procent per diploma. Het totaal percentage van de diplomatoelage mag niet meer dan tien procent bedragen, ongeacht het aantal diploma's waarover het vrijwillig personeelslid beschikt. - dienstvrijstellingen :
- medisch onderzoek tijdens dienst, voor die afspraken die men zelf niet kan bepalen- verplicht aanwezig te zijn als "getuige" in juridische zaken, uit hoofde van de uitgevoerde functie- premie voor meertaligheid, zoals sommige agenten van de lokale politiezones dit ook al hebben- ...
 1. Optrekken maaltijdcheques tot 8 euro per maaltijdcheque
 2. Fietsvergoeding : eveneens voorzien voor elektrische fietsen, eveneens voorzien van oplaadmogelijkheden in alle werkposten van de zone
 3. Gelijkheid in alle posten ? waarom mogen in Post Vilvoorde de operationele leden NIET meer met de ladderwagen rijden, tenzij ze minimaal al 2 jaar hun rijbewijs C hebben en minstens al 2 jaar in de post werkzaam zijn ? Leidt tot situaties tot een stagiair beroeps in post Vilvoorde nog minstens 1,5 jaar niet met de ladderwagen mag rijden, terwijl hij deze competentie in Post Asse (via Opt-Out en/of recupuren te presteren omdat hij daar vroeger vrijwilliger was) dit wel mag sinds kort ???? Ofwel is dit een zonale regeling in alle posten ofwel nergens niet !
 4. Begrafenis collega Overloop in Zaventem, blijkbaar weer een reden om uitzonderlijk mensen na hun 24u-shift langer te laten werken na hun shift van 24u ! Is nochtans nergens beschreven in de arbeidstijdwet, en ondanks mijn begrip voor de situatie, kon dit anders opgelost worden. Hoe lang gaat dit in Zaventem nog blijven duren ???

Geachte

  Zoals besproken op een vorige vergadering hebben we een speciale technische werkgroep samengeroepen om het arbeidsreglement te bespreken. Het zonecollege had graag geweten wat de pijnpunten aan het arbeidsreglement zijn (dit is al in een speciale vergadering besproken) maar ook wat oplossing voor jullie zouden kunnen zijn. Er is al gesproken van fasering maar wij zouden graag voorstellen krijgen om naar het zonecollege terug te koppelen. Agenda:

 1. Arbeidsreglement
 2. Functieprofiel
 3. Niet-betalen van uren als de arbeidswetgeving niet gerespecteerd is
 4. Nota VTO-brevetopleiding (aanpassing)
 5. Wie moet er geen opleidingen volgen met betrekking pensioen?

Alvast bedankt voor jullie medewerking en tot dan. Kunnen jullie ook nog de opmerking rond de onthaalbrochure mailen? Wij hebben deze nog niet ontvangen. De vergadering zal plaatsvinden vanaf 10u30 tot 12u.

Geachte Heer Zone-commandant,

Geachte Mevrouw Moelans,

Wij, VSOA, moeten tot onze spijt vaststellen dat uw organisatie geen rekening houdt met de vigerende wetgeving inzake syndicaal statuut.

Verklarend verwijzen wij naar de finale versie van het verslag/notulen van het BOC 07/04/2017, die we terugvinden in onderstaande mail en in de ZIP-bijlage, meer bepaald het item aangaande de zonale dispatching.

Dit werd een eerste keer voorgelegd op een BOC van 24/2/2017 en opnieuw voorgelegd op een extra BOC van 07/04/2017.

Er werd een ontwerp verslag met ontwerp protocol doorgestuurd op 7/4/2017 (zie bijlage 3), waar door VSOA op werd gereageerd met een mail dd.
15/04/2017 (zie bijlage 4) waarin onze met redenen omklede negatieve adviezen werden overgemaakt, binnen de gestelde wettelijke termijnen.

Nochtans werd er in de definitieve versie geen melding gemaakt en dus niet in de notulen opgenomen, laat staan integraal als bijlage toegevoegd.

Dit betekent ons inziens, dat deze adviezen dus ook niet zijn overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en ook niet aan de zoneraad, die dit dus niet mee in overweging konden nemen om de regeling inzake de zonale
dispatching al dan niet goed te keuren.

Wij protesteren dus met klem tegen deze manier van werken, en maken dit dan bij deze ook formeel over aan de inspectiedienst van FOD WASO, Toezicht op de Sociale Wetgeving, met de vraag om dit te onderzoeken en indien wij het bij het rechte eind hebben, dan ook op te treden en de regeling voor de zonale dispatching te vernietigen.

Ook de juridische dienst en brandweerinspectie van FOD BIZA, evenals de toezichthoudende overheid, Provincie Limburg worden hiervan op de hoogte gebracht, met dezelfde vraag tot reactie en indien nodig vernietiging van
de zoneraadsbeslissing.

Met vriendelijke en genegen groeten :

Peeters D.

Geachte voorzitter, Geachte burgemeesters, geachte leden van de inspectie, geachte leden van het Kabinet FOD BIZA,

Aansluitend bij onderstaande mail van collega Nele ACV-OD, en samen met ACOD, wensen wij eveneens nadrukkelijk te protesteren tegen uw voorstel om de "afsprakennota" te handhaven.

Met alle respect voor uw persoonlijke visie, dat het belang de afsprakennota de onze bemerkingen overstijgt is voor ons ongelofelijk en niet te begrijpen, voor het gemeenschappelijk vakbondsfront staat de veiligheid van elk personeelslid als hoogste prioriteit op onze lijst qua belangen en rechten van het personeel.

Het is dus onaanvaardbaar dat vanaf morgen een ziekenwagen dienst 112 zal uitrukken als prioritair voertuig voor het uitvoeren van een prioritaire opdracht met slechts één ambulancier aan boord.Wij zullen het personeel dan ook oproepen om, net zoals het vandaag gebeurt, met twee ambulanciers te vertrekken ipv alleen, ongeacht het een PIT-oproep of "gewone" ziekenwagen betreft.

Ons inziens is dit wel degelijk van hoger belang, met name de veiligheid garanderen van de eigen personeelsleden, dan het belang van de afsprakennota, vooral omdat het nu ook zo gebeurt !

Zoals geschreven dit is wat er vandaag ook gebeurt, en het kan voor ons absoluut niet dat men dit terug schroeft, en aldus de veiligheidsrisico's verhoogt door iemand alleen uit te sturen !

Wij zullen vandaag nog officieel een schrijven overmaken dat dit een actieaanzegging betreft en onze leden per 2 zullen buiten rijden en in geen geval alleen.

Gelieve hier dan ook nota van te nemen, en dus geen sancties in te stellen tegen personeelsleden die deze oproep opvolgen.

Geachte leden van het Kabinet FOD BIZA,

Geachte leden van de brandweerinspectie,

Geachte leden van de inspectiediensten FOD WASO,

Toezicht op de sociale wetgeving en Toezicht op Welzijn op het werk,

Geachte burgemeesters van de zoneraad Vlaams-Brabant West,

Alweer dienen wij uw diensten aan te schrijven, aangaande onregelmatigheden in de hulpverleningszone
Vlaams-Brabant West.

Gisteren, 29/5/2017 om 16u06, werd er via mail een nieuwe/aangepaste uitrukprocedure verdeeld specifiek voor
de Post Asse, inzake uitruk met een ziekenwagen dienst 112 die als PIT zal fungeren.

In bijlage de nieuwe/aangepaste procedure, die ingaat overmorgen 1 juni 2017 vanaf 10u00 !

De bijlage spreekt heel duidelijk van afspraken tussen Hulpverleningszone Vlaams Brabant West, OLV Aalst
(ziekenhuiscampus), FOD Volksgezondheid en HC 112 Leuven, MAAR nooit is dit besproken of voorgelegd en dus al zeker niet onderhandeld op een bevoegd comité in de zone met de vakorganisaties.

Voor de vakorganisaties zijn er toch enkele belangrijke bezwaren :

- het feit dat het hier gaat om een afsprakennota en zelfs geen officiële dienstnota

- het feit dat FOD Volksgezondheid, HC 112, noch OLV Aalst geen van allen onze werkgever is.

- de manier en vooral timing van invoering van de nieuwe/aangepaste uitrukprocedure, rekening houdend met het
feit dat de operationele beroepsleden in een 24/72u-systeem werken en dus op 1  en 2 juni op dienst komen, deze nieuwe uitrukprocedure zelfs nog niet hebben kunnen doornemen, laat staan enige toelichting hebben gekregen!

- het feit dat dit nooit is  voorgelegd en al zeker nooit werd onderhandeld met de vertegenwoordigers van het
personeel, daar waar dit toch een ingrijpende aanpassing is van de uitrukprocedure en in principe dus personeelsmaterie.

- het feit dat een ambulancier ALLEEN dient buiten te rijden, met een prioritair voertuig voor het uitvoeren
van de prioritaire opdracht, om aan de andere kant van de gemeente in het ziekenhuis een verpleegkundige op te halen in het ziekenhuis, en dan zich te begeven naar het interventieadres (dat mogelijks al werd voorbij gereden bij de
rit van de brandweerpost naar het ziekenhuis om de verpleegkundige op te halen), kan voor de vakorganisaties niet ! Tot op dit moment werd dit ook gedaan maar met die nuance dat er steeds TWEE (2) ambulanciers aan boord waren om de verpleegkundige op te halen, dit wordt dus de voornaamste aanpassing.

- het feit dat er "rode zones" zijn waardoor de uitrukprocedure dient aangepast, ofwel door het HC 112, de
zonale dispatching of zelfs door de ambulancier in kwestie zelf, toont aan dat er hiaten zitten is deze overeenkomst, en wij vrezen dat bij dergelijke interventies problemen zullen optreden, en voor de vakorganisaties het
absoluut
onaanvaardbaar is dat het personeelslid hier de dupe van wordt om dat die dan zogezegd niet correct heeft gehandeld.

- het feit dat voor een prioritaire interventie met een prioritair voertuig, interventieleden vreemd aan onze hulpverleningsdienst, moeten opgehaald worden, en die in weze zelfs hiërarchisch boven onze personeelsleden staan, wij hierbij vragen hebben inzake verantwoordelijkheden op het terrein en vooral dan wanneer er zich problemen hebben voorgedaan tijdens deze interventie.

- wij ons de vraag stellen bij het feit dat personeelsleden, vreemd aan onze hulpverleningsdienst, GEEN
arbeidsreglement van onze werkgever hebben ontvangen, maar hier in principe wel moeten aan voldoen, conform de welzijnswet.

- het feit dat wij in het ongewisse zijn van de fysieke mogelijkheden van deze externe interventieleden
wat betreft het uitvoeren van fysiek belastende taken op de interventieplaats, samen met onze collega's

Wij vragen, als gemeenschappelijk vakbondsfront dan ook duidelijk, om deze afsprakennota onmiddellijk terug in te trekken, de huidige situatie aan te houden, de vermelde afsprakennota te agenderen en te overleggen met de erkende vakorganisaties, waarbij ook een duidelijke timing van invoering onderdeel uitmaakt van het
overleg, eveneens het feit dat er slechts één (1) ambulancier voor ons een onoverkomelijk feit is en blijft.

Wij hopen dringend enige reactie van uw diensten te mogen ontvangen, en kijken ook hoopvol uit naar een reactie
van de voorzitter van de zoneraad in deze.

In naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront,

Dominiek P

Geachte Vakbondssecretarissen en leden van de vakbonden

 Naar aanleiding van onderstaande mail heeft het zonecollege beslist om op maandag 29 mei samen te komen en een standpunt in te nemen. Wij zouden echter graag de mening van de vakbonden horen op diezelfde dag. Daarom nodigen de leden van het zonecollege jullie uit om 11u in de kazerne van Asse.

Deze bijeenkomst kan maximum tot 12uur duren. Wij weten dat dit kort dag is maar hopen toch dat jullie kunnen aanwezig zijn om de problematiek arbeidsreglement te bespreken. Het volgend BOC zal dan plaatsvinden op dinsdag 13 juni. Voor dit BOC is de agenda reeds gekend.

Het daarop volgend BOC is op woensdag 28 juni.

Onderwerp: Reactie vakbonden op het bericht van de zonecommandant aan al de postverantwoordelijken van Zone West op 170517 naar aanleiding van de verzoeningsprocedure rond het arbeidsreglement

 Geachte

 Naar aanleiding van het bericht van 170517 dat door de commandant aan de postverantwoordelijken verstuurd werd, vindt u in bijlage de reactie van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Gelieve ons zo vlug mogelijk het standpunt van het zonecollege in deze te laten weten. Alvast bedankt

Met vriendelijke groeten

Naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-LRB, ACV-OD en VSOA

Geacht lid,

Hierbij wensen wij u een update te geven vanuit VSOA over de recentste ontwikkelingen in onze zone ZVBW.

Het is alweer enige tijd geleden dat u nieuws van ons mocht ontvangen, maar dit had naast onze drukke/overvolle
agenda ook te maken met het feit dat we dienden te wachten om u een volledig relaas te kunnen meegeven.

U kan in bijlage vinden :

- VSOA News

- Protocol Arbeidsreglement

- Intranet ZVBW

- Brief 170503 CdBis verzoening

- Dienstnota 2017-03

- FW: Dringend vraagje ZVBW

- Re: Alweer een vraag waarop we dringend een antwoord hopen te verwachten

- ZVBW, wanneer gaat men eindelijk de wetgeving correct toepassen ?????

Met vriendelijke en genegen groeten :

Dominiek Peeters

Geachte heer P., Voorzitter zonecollege/-raad Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West,

Sta me toe u, via deze mail, vriendelijk te verzoeken orde op zaken te stellen bij de zoneleiding.Blijkbaar is de zoneleiding van oordeel dat enige regelgeving en toepassen van de wetgeving niet voor hen is bedoeld, en ze de wetgeving mogen negeren en zelfs van tafel vegen wanneer het hen uitkomt.

Vanuit VSOA zijn we deze werkwijze meer dan hartstikke beu, wij vragen dat dit eindelijk stopt en wel onmiddellijk.De zoneleiding is van oordeel dat zij op geen overleg- noch onderhandelingscomité moeten voorstellen deponeren naar de vertegenwoordigers van het personeel, in casu de erkende vakorganisaties, omtrent hun specialisatieteams zoals duikers en GRIMP, en dus volledig zelfstandig kunnen bepalen en beslissen wie, waar, wanneer kan toetreden tot de duikteams of het GRIMP-team van ZVBW. Sterker nog, zij zijn van oordeel zelf te mogen/kunnen bepalen wat de voorwaarden zijn, die zelfs niet overeenstemmen met de wetgeving.

Hetzelfde geld voor de uitrusting van deze teams, met name de PBM's, deze dienen voorgelegd in het CPBW, hetzelfde comité dat de zone absoluut wou installeren.Wij wensen dat op dit vlak het syndicaal statuut correct wordt gevolgd, opleiding en specialisatie is personeelsmaterie en dient wel degelijk overlegd met de erkende vakorganisaties ! (dit is trouwens al meermaals duidelijk aangegeven aan de zone-cdt). Wij vragen vanuit VSOA met aandrang en hoge prioriteit :

- de risicoanalyse waaruit blijkt dat de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West wel degelijk over een duikteam moet beschikken, en waaruit blijkt in welke posten deze teams dan hun standplaats hebben, waaruit blijkt hoeveel leden dit team nodig heeft om 24u/24u 7d/7d operationeel te kunnen zijn. En het voorstel voor de noodzakelijke PBM's dat dan dient voorgelegd in het CPBW.

- het personeelsplan van ZVBW, en dan meer bepaald de passage waarin is vermeld waar en hoeveel duikers nodig zijn, op basis van de risicoanalyse zoals hierboven vermeld

- de algemene risicoanalyse waarop het personeelsplan dient gebaseerd, conform de wet op de civiele veiligheid 15/5/2007, en ook volgens het KB waarin de criteria zijn bepaald voor het opstellen van dit personeelsplan.

- het meerjarenbeleidsplan waarin is bepaald bij specialisaties hoe een duikteam dient opgericht en/of uitgebreid en hoe dit verloopt bepaald volgens dit meerjarenbeleidsplan, evenzo wat betreft de opleidingen en in het bijzonder de opleidingen/oefeningen van deze specialisaties, in deze dus van het zonale duikteam

- het operationeel organisatieschema, waarin duidelijk de verantwoordelijke officier en onderofficier(en) zijn aangeduid als hoofd van het zonale duikteam en hun antennes in de verschillende posten.

Wij vragen alle bovenstaande eveneens in kader van het GRIMP-team !

Wij vragen eveneens de onmiddellijke toelating voor alle verpleegkundigen die de bijzondere beroepstitel bezitten, om onverminderd en onbelemmerd de noodzakelijke bijscholingen te laten volgen voor het behoud van deze bijzondere beroepstitel, zonder enige tegenprestatie die door de zoneleiding wordt opgelegd.

De verpleegkundigen moeten hun bijzondere beroepstitel behouden, om niet op basis van Art. 302 KB 19/4/2014 Administratief statuut voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones, ontslagen te worden wegens het niet voldoen aan hun aanwervings- en benoemingsvoorwaarden !

Wij vragen om de MO en de aanpassingen in het KB 19/4/2014 administratief statuut omtrent de evaluaties te volgen, wat door de zoneleiding op het laatste BOC ook werd toegezegd, wij merken vandaag dat men dit dus niet volgt, zo zijn heel wat sergeanten en officieren niet uitgenodigd om de opleidingen EVAL te gaan volgen in het PIVO.

De aanbevelingen van BIZA zijn nochtans om de Bwn en Kpl te laten evalueren door de Sgt, deze door de Adj., deze laatste door de Lt., en zo steeds met één graad verder. Wat de zoneleiding nu voorziet kan (zal) er toe leiden dat indien een Adj. langdurig afwezig is, er geen evaluaties van zijn ploegleden kan doorgaan (hiermee bedoelen we zowel de functiegesprekken, de functioneringsgesprekken en de eigenlijke evaluaties zelf).  Wij hopen op uw begrip en geven ook mee, dat dit schrijven eveneens wordt overgemaakt aan de bevoegde (inspectie)diensten en FOD BIZA.

Geachte,

Tot op heden hebben wij nog geen agenda ontvangen voor het BOC van 21/3 ek.

Daarom volgende punten die we graag op de agenda hadden geplaatst :

 • Stappenplan en timing die de zone onderneemt om te voldoen aan het KB minimale middelen om een autopomp te bemannen met 6 man vanaf ten laatste 1/1/2018
 • Reactie op mail dd. 3/3/2017 omtrent PBM's voor personeelsleden die in 2 posten prestaties leveren:

Geachte,

Mogen wij u bij deze verzoeken dringend actie te ondernemen omtrent volgende problematiek aub, in kader van bescherming en welzijn op het werk :

Er werd vastgesteld dat collega's die beroeps zijn in de ene post in onze zone, maar ook nog prestaties
leveren in andere posten in onze zone (buiten hun normale uurrooster), dat deze personeelsleden in veel gevallen hun interventiekledij (helemaal of gedeeltelijk) meenemen met hun privé-voertuig om in de andere post te kunnen
ingezet worden.

Wij willen er op wijzen dat het hier gaat om PBM's (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) die wettelijk gezien
dus NIET MOGEN meegenomen worden naar huis of naar een andere post, die MOETEN in de oorspronkelijke post blijven.

De zone-commandant heeft onlangs op een vergadering meegegeven, dat ze hier rond een studie zouden doen,
om te kijken of iemand voldoende beschikbaarheid en oproepen beantwoordt in de "2de" post , om aldus uit te maken of er dan dient geïnvesteerd in de noodzakelijke PBM's voor de betrokken personeelsleden.

Wij wensen dat deze studie prioritair wordt uitgevoerd, en er gevolg wordt gegeven aan de resultaten, MAAR
in afwachting eisen wij dat de betrokken personeelsleden worden voorzien van de nodige PBM's (waarvan sommige collectief kunnen voorzien worden, zoals signalisatiehesje klasse III) om ingezet te kunnen worden, in kader van de
Welzijnswet.

Het moge duidelijk zijn dat het absoluut ONAANVAARDBAAR is dat er PBM's worden meegenomen in
privé-voertuigen, niet alleen voor prestaties in een andere post, maar ook voor opleidingen of wachtdiensten !

VSOA eist dringend actie op dit vlak voor de personeelsleden die in dit geval verkeren, onmiddellijk verbod
voor het meenemen van PBM's (zelfs gedeeltelijk, dus enkel helm of vest of broek, ...) en het voorzien van de correcte en noodzakelijke PBM's in de 2de post, conform de Welzijnswet.

Wij hopen op uw reactie/antwoord in deze. • Waarom worden er 4 manschappen opgeroepen bij stand-by, (is in principe om de stagiairs mee op te roepen), maar indien er geen stagiair beschikbaar is, wordt een andere persoon opgeroepen (wat in vele posten het geval is, vermits niet alle stagiairs een bieper hebben, en ook nog geen competenties hebben wegens geen (of weinig) opleiding in de posten), dit is extra kosten die overbodig zijn
 • In de laatste nieuwsbrief staat dat er aan de vrijwillige officieren zal gevraagd worden wie interesse heeft voor
  professionalisering, de afspraak in de zone was nochtans dat dit enkel was voor de aanwervingsgraden Bwn en Kpt., terwijl de zone op zoek is naar luitenanten !
  Graag uitleg !
 • Beslissing van de zone wanneer er gestart wordt met de evaluaties, dus bijgevolg ook de functiegesprekken (zowel beroeps als vrijwilligers), dit betekent opleiding in Eval voor alle evaluatoren, hoe is dit gepland, wie evalueert wie ?
 • Dominiek Peeters


BesteHierbij de agenda voor komende technische werkgroep. De vergadering gaat door in het zonehuis op 09/03/2017 om 09.30 uur tot 12.00uur Agenda:


 1. Goedkeuring verslag
 2. Aanwerving (zie bijlage)
 3. Opgespaarde VVP
 4. Ziekte (zie bijlage)
 5. Sportoestellen stavaza
 6. Voorstel inzake fysieke geschiktheid teneinde één van de volgende toch een concreet voorstel op tafel te kunnen krijgen.
 7. Visie over camera's: enkel toegang deur + poort
 8. Realisatie minimale bezetting kazernes - regels aanvulling/wissels - optimale invulling - supervisie (momenteel gebrek aan)
 9. Nieuwe Datum?

Het verslag wordt zo snel mogelijk opgestuurd.

Geachte,

Mogen wij u bij deze verzoeken dringend actie te ondernemen omtrent volgende problematiek aub, in kader van bescherming en welzijn op het werk :

Er werd vastgesteld dat collega's die beroeps zijn in de ene post in onze zone, maar ook nog prestaties leveren in andere posten in onze zone (buiten hun normale uurrooster), dat deze personeelsleden in veel gevallen hun
interventiekledij (helemaal of gedeeltelijk) meenemen met hun privé-voertuig om in de andere post te kunnen ingezet worden.

Wij willen er op wijzen dat het hier gaat om PBM's (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) die wettelijk gezien dus NIET MOGEN meegenomen worden naar huis of naar een andere post, die MOETEN in de oorspronkelijke post blijven.

De zone-commandant heeft onlangs op een vergadering meegegeven, dat ze hier rond een studie zouden doen, om te kijken of iemand voldoende beschikbaarheid en oproepen beantwoordt in de "2de" post , om aldus uit te maken of er dan dient geïnvesteerd in de noodzakelijke PBM's voor de betrokken personeelsleden.

Wij wensen dat deze studie prioritair wordt uitgevoerd, en er evolg wordt gegeven aan de resultaten, MAAR in afwachting eisen wij dat de betrokken personeelsleden worden voorzien van de nodige PBM's
(waarvan sommige collectief kunnen voorzien worden, zoals signalisatiehesje klasse III) om ingezet te kunnen worden, in kader van de Welzijnswet.

Het moge duidelijk zijn dat het absoluut ONAANVAARDBAAR is dat er PBM's worden meegenomen in privé-voertuigen, niet alleen voor prestaties in een andere post, maar ook voor opleidingen of wachtdiensten !

VSOA eist dringend actie op dit vlak voor de personeelsleden die in dit geval verkeren, onmiddellijk verbod voor het meenemen van PBM's (zelfs gedeeltelijk, dus enkel helm of vest of broek, ...) en het voorzien van de
correcte en noodzakelijke PBM's in de 2de post, conform de Welzijnswet.

Wij hopen op uw reactie/antwoord in deze.

Beste

Hierbij de agenda voor komende technische werkgroep. De vergadering gaat door in het zonehuis op 22/02/2017 om 09.30 uur.

Agenda:

1. Aanwerving

2. Openstaande issues inzake de opgespaarde VVP

3. Stand van zaken aanwerving interne preventie-adviseur?

4. Deeltijds (en vermoedelijk  tijdelijke) tewerkstelling van de heer Luc Bruggemans, voormalig dienstchef BW
Londerzeel die in VVP was, en nu door de zone zou aangesteld zijn om de opvolging te doen van de facturatie van de ziekenwagens ??Waar is dit in het personeelsplan opgenomen, waarom is dit niet officieel uitgeschreven, waarom is
dit niet voorgelegd aan de vakorganisaties op een BOC ? Is men nog niet geleerd na de problematiek met de bevorderingen van sommige administratieve personeelsleden?

5. Vervanging Adj. Dero in post Halle, wanneer? Is de mutatie van Adj. R. De Winter nog geldig (men zou hem
verteld hebben dat zijn mutatie-aanvraag zou vervallen zijn door het reglement !?)

6. Sporttoestellen in post Londerzeel, daar is niets voorzien, antwoord zou zijn dat men dit voor de hele zone wil bekijken (begrip voor !), maar ondertussen kunnen ze in Londerzeel niets doen, in de andere posten wel, dus zorg al voor 2 a 3 toestellen op korte termijn aub

7. Basispakket kledij (dienst- en sportkledij) voor iedereen (en in bijzonder voor de stagiairs) zoals al min of meer afgesproken in BOC omtrent arbeidsreglement

8. Waarom mag men in post Zaventem geen 12u-sectieshiften in weekend of op feestdagen doen, en in de
andere posten wel, dit is toch niet afgesproken of verboden ?

9. Ontwerp schrijven zonecdt aan personeel om de regels in de arbeidstijdenwet nog eens heel duidelijk te
communiceren (theoretische opleiding, vergaderingen, oefening specialisaties, administratie, ...) nog steeds wordt dit door velen toegepast zoals het hen goed uitkomt.

10. Het niet respecteren van het erkregime van de dagdiensten in sommige posten.

11. Voorstel inzake fysieke geschiktheid teneinde één van de volgende toch een concreet voorstel op tafel te
kunnen krijgen.

12. In alle posten worden de uren opleiding "buitenshuis" = PIVO brandweer en DGH opgenomen in de exel
dienstlijst, in de post Zaventem niet, waarom is hier geen eenvormigheid. Op deze manier is het voor een lid van de post Zaventem zo goed als onmogelijk een overzicht te hebben van het aantal supplementair te presteren 12 uren
schiften.

Waarom is er hier een afwijking?

Waarom wordt dit niet ingeroosterd?

Punten VSOA voor agenda vergadering 22.02

Geachte,

Zoals gevraagd om deze door te geven ten laatste op 15/2 !

VSOA wenst volgende punten aan te brengen en te bespreken, overleggen, onderhandelen op de volgende vergadering 22/2 van de technische werkgroep :

 - stand van zaken aanwerving interne preventie-adviseur ?

- deeltijds (en vermoedelijk tijdelijke) tewerkstelling van de heer Luc Bruggemans, voormalig dienstchef BW Londerzeel die in VVP was, en nu door de zone zou aangesteld zijn om de opvolging te doen van de facturatie van de ziekenwagens ??? Waar is dit in het personeelsplan opgenomen, waarom is dit niet officieel uitgeschreven, waarom is dit niet voorgelegd aan de vakorganisaties op een BOC ? Is men nog niet geleerd na de problematiek met de bevorderingen van sommige administratieve personeelsleden ?

- vervanging Adj. De Ro in post Halle, wanneer ? Is de mutatie van Adj. R. De Winter nog geldig (men zou hem verteld hebben dat zijn mutatie-aanvraag zou vervallen zijn door het reglement !?)

- sporttoestellen in post Londerzeel, daar is niets voorzien, antwoord zou zijn dat men dit voor de hele zone wil bekijken (begrip voor !), maar ondertussen kunnen ze in Londerzeel niets doen, in de andere posten wel, dus zorg al voor 2 a 3 toestellen op korte termijn aub- basispakket kledij (dienst- en sportkledij) voor iedereen (en in bijzonder voor de stagiairs) zoals al min of meer afgesproken in BOC omtrent arbeidsreglement

- waarom mag men in post Zaventem geen 12u-sectieshiften in weekend of op feestdagen doen, en in de andere posten wel, dit is toch niet afgesproken of verboden ?- ontwerp schrijven zone-cdt aan personeel om de regels in de arbeidstijdenwet nog eens heel duidelijk te communiceren (theoretische opleiding, vergaderingen, oefening specialisaties, administratie, ...) nog steeds wordt dit door velen toegepast zoals het hen goed uitkomt.

 Met vriendelijke en genegen groeten

CPBW

Beste

Hierbij de agendapunten voor komend CPBW: vrijdag 17/02/2017 om 10.00 uur in post ASSE:

1. Post Asse: a. Binnenklimaat: stand van zakenb. Originele boorddocumenten in de zonale voertuigen, blijkbaar waren in post Asse afgelopen week alle verzekeringsdocumenten al vervallen sinds 31/1/2017 !2.

   Post Zaventem:a. Rokerslokaal: stand van zaken (offertes reinigingsfirma's)

b. Audit post Zaventem: toelichting

3. Onthaalprocedure nieuwe medewerkers (ACV - VSOA)

4. EDPBW: procedure, opvolging enz... (VSOA)

5. Functiebeschrijvingen (ACV)

6. Stress op het werk (ACV)

7. Werken aan elektrische installaties - opleiding BA5: stand van zaken (opleidingen afgerond - uitreiken attesten BA5)

8. Indienststellingsattesten en bijhorende instructiekaarten van alle nieuwe voertuigen die in dienst worden gesteld, eveneens van nieuwe werktuigen, VSOA vraagt al deze documenten te krijgen (zonder dit te moeten opvragen, dus automatisch) en tevens uitgenodigd te worden wanneer nieuwe voertuigen bekeken worden door de preventie-adviseur alvorens in dienst gesteld te worden. (VSOA)

9. Duidelijke communicatie principes "3 groene lichten" naar de onderoff en off in alle posten en de administratieve medewerkers, is duidelijk dat dit absoluut onvoldoende gekend is in de verschillende posten, graag ontwerptekst voor deze communicatie (VSOA - ACV)10. Proc warmte (ACV)

11. Asbestinventarisering (ACV)

12. Hanteren van lasten (ACV)

13. Mechanische trillingen (ACV)

14. Stand van zaken omtrent veiligheidshesjes klasse III voor interventies op de openbare weg (bvb signalisatie), timing wanneer dit in orde is (VSOA)

15. Stand van zaken aankoop nieuwe ambulanciersjassen (VSOA)

16. Stand van zaken aankoop nieuwe helmen (nieuwe markt FOD BIZA aankoopcentrale) (VSOA)

17. Interventie-uitrusting voor speciale teams : duikers, grimp, hondenbegeleider, BPA (VSOA)

18. Dienstkledij voor ambulanciers (niet brandweerman) (VSOA)

19. Stand van zaken sportkledij (VSOA - ACOD)

20. Stand van zaken kledijreglement: zie timing omtrent arbeidsreglement (allen)

21. Overzicht arbeidsongevallen brandweer ZVBW: overzicht AO 2016 - 001 t.e.m. 036 (bijgevoegd)

22. GPP brandweer ZVBW en JAP verscheidene posten brandweer ZVBW (4.1 t.e.m. 4.10) (bijlagen zie mail van 14/12/2016)

23. Verslagen preventiebezoeken GIDPBW Haviland verscheidene posten brandweer ZVBW (5.1 t.e.m. 5.9) (bijlagen: zie mail van 14/12/2016)

24. Welzijnsaudit uitgevoerd door GIDPBW Haviland brandweer ZVBW uitgewerkt document en toelichting (6.1 en 6.2) (bijgevoegd)

25. Verzamelen en wassen interventiekledij na (asbest-)brand - preventiemaatregelen schadelijke stoffen: stand van zaken (allen)

Huishoudelijk reglement


Brussel, 3 februari 2017


Mijnheer Hans Bonte

Grote Markt 21

2800 Vilvoorde

Mijnheer de voorzitter,

Artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel geeft aan dat elk comité over een huishoudelijk reglement moet beschikken waarin de maatregelen worden vastgelegd die niet in dit besluit opgenomen zijn.

Het V.S.O.A. vraagt om de huishoudelijke reglementen van de verschillende comités van zone Vlaams Brabant West te
verkrijgen of de notulen waarin het met redenen omkleed advies van het comité met betrekking tot de goedkeuring van deze huishoudelijke reglementen staat en eveneens het besluit van het zonecollege om de verschillende comités te creëren met de naam van de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit.

Het V.S.O.A. vraagt om de notulen van het comité te verkrijgen waarin het met redenen omkleed advies de benoeming vermeldt van:

de Preventieadviseur,

de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW)

In afwachting van huishoudelijke reglementen, gelieve deze documenten naar V.S.O.A. door te sturen, Wetsraat 28,
1040 Brussel.

Voor het V.S.O.A. is het respecteren van de wetgeving met betrekking tot het welzijn op het werk van de personeelsleden één van de topprioriteiten en een bekommernis bij de hervorming van de civiele
veiligheid.

Indien het V.S.O.A. de gevraagde documenten niet ontvangt, bestaat er geen andere keuze dan de Inspectie Welzijn op het Werk te vragen om in te grijpen.

Met syndicale groeten,

Voor het V.S.O.A.

Labourdette Eric                       

Peeters Dominiek

Janssens Geert                              
Walckiers Christian


Bemerkingen van VSOA op het verslag BOC

Arbeidsreglement

Nuance: tot december 2024 werkt het personeel in een 24 - uur systeem (met 44 u/week). Vanaf januari 2025 werkt het personeel 38 uur per week. (is dit nog in 24 uur? Dit is niet nader bepaald).

Het is de intentie om dit systeem te laten doorlopen, doch het systeem zal geëvalueerd worden in de zomer van 2023.

Dienstregeling op zondag is niet aanvaardbaar, personeel pikt dit niet. Op basis hier van vraagt VSOA 30 dagen om een antwoord van akkoord of niet akkoord te geven, en hierdoor de mogelijkheid te hebben om hun achterban te informeren en te consulteren omtrent voorstel ontwerp arbeidsreglement ZVBW.

Dienstnota mutatie

Bedenking VSOA: ook hier zou een uitzondering moeten toegestaan worden.

"Stagiairs kunnen niet muteren", wat met de ongelijkheid bij bevordering (Sgt en Lt hebben stageperiode van 6 maanden) andere graden niet, dit zou dus betekenen dat wie door bevordering van post verandert en in alle
graden (uitgez. Bwn, Sgt, Lt en Kpt) direct mutatie zou kunnen vragen, maar in de uitzondering van graden (Bwn? Sgt, Lt, Kpt) moet wachten tot hun stage is afgelopen, lijkt ons niet eerlijk.

1 x per jaar muteren (data concreet bepalen)

De nota kan (na toevoegen van opmerkingen) verspreid worden aan de vakorganisaties. Deze kan dan ingaan op
01/01/2017.

VSOA: overtreden van de arbeidstijden

Er zijn geen afspraken over het feit dat bij theorie lessen de arbeidstijd niet gerespecteerd dient te worden. Deze dient altijd gerespecteerd te worden. In bepaalde sectoren wordt dit niet gerespecteerd. VSOA kaart dit elk BOC aan, en
vraagt nu ook dat er daadwerkelijk een duidelijke dienstnota komt van de zoneleiding naar alle personeelsleden, waar geen interpretatie meer mogelijk is en zeker geen "post"afspraken kunnen ingeroepen worden !


Verslag van de vergadering BOC 11/01/2017

1 Arbeidsreglement

VSOA: Akkoord met arbeidsreglement mits voorgestelde dienstregeling, mits probleem bij verlofregeling asymmetrische ploeg, dienstregeling officieren is  nog niet uitgeschreven. Timing? De zonecommandant engageert zich om dit tegen juli 2017 op punt te zetten.

Bijkomende opmerkingen:


 • "Het ontwerp arbeidsreglement is onvolledig, er ontbreken verschillende reglementen die de zone nog moet opstellen zoals een vormingsreglement (conform Boek 6 De Opleiding van KB 19/4/2016, wat indien een
  aangevraagde opleiding wordt geweigerd, eveneens voor het administratief personeel);

 • een kledijreglement (waarin moet opgenomen zijn welke kledij ter beschikking zal gesteld worden -dienstkledij, sportkledij, uitgaanskledij en PBM's zoals ambulancekledij en interventiekledij,
  signalisatiehesje, wat indien men een tekort heeft aan kledij, kledij niet in orde is, ...);

 • het beschikbaarheidsreglement (hier is al een draft van, mogelijke sancties indien men niet voldoet aan de beschikbaarheidsvoorwaarden? Er werden nu al vrijwilligers op de vingers getikt en zelfs ontslagen !);

 • een uitgewerkte onthaalprocedure voor nieuwe werknemers;

 • een uitgeschreven beleid omtrent de fysieke conditie (sport en bijhorende proeven zoals PPMO of VO²-max);

 • een volledig uitgeschreven alcohol- en drugsbeleid (wie kan en mag met welke apparatuur controles uitvoeren, welk zijn de mogelijke sancties bij vaststelling van overtredingen ?);

 • wie zijn nu de interne en externe vertrouwenspersonen (dit waren personen die dit niet wettelijk niet mochten
  uitvoeren -mogen geen leidinggevenden zijn.

 • VSOA eist een interne vertrouwensperso(o)n(en) die dicht bij de werknemers op het terrein direct
  bereikbaar is.);

 • de lijst van discretionaire bevoegdheden (dit is de lijst van beslissingen omtrent artikelen in de KB's administratief en geldelijk statuut waar de zone zelf over beslist); de afspraken omtrent de
  eindeloopbaanmogelijkheden (niet d'office een lichtere aangepaste functie, tevens het recht op VVP dat is vastgelegd in het protocolakkoord van 23/12/2014 omtrent de arbeidsduur, maar vooral de alternatieven voor deze regeling voor wie niet voldoet aan de voorwaarden -25 jaar dienst in een openbare dienst
  waarvan 15 jaar als operationeel beroepsbrandweerman en binnen de 4 jaar recht hebben op vervroegd pensioen- wie vroeger de brandweer verlaat voor een andere job, wie tgv een ongeval of ernstige ziekte niet werkzaam kan blijven of zelfs bij overlijden dat de nabestaanden een vergoeding voor de opgespaarde VVP-tijd krijgen);

 • een gedegen en correct privacy-beleid inzakecamerabewaking, opnames telefoongesprekken, voorwaarden en regels omtrent de mogelijkheid dat de werkgever inzage heeft van mails); ...
 • bijkomende voorwaarde dat we de garantie krijgen in een protocolakkoord dat ook vanaf 1/1/2025 er in een aangepast systeem van hoofdzakelijk 24u-shiften in een 38u/weekregime kan blijven gewerkt
  worden. Het is voor VSOA duidelijk (gezien er reeds meerdere hulpverleningszones zoals Rivierenland met
  Mechelen en Vlaams-Brabant Oost met Leuven, maar ook in Wallonië zijn er al 4 van de 14 ulpverleningszones overgestapt naar het 24u-regime) dat dit onontbeerlijk is om de bestaansreden van eroepsbrandweermannen, en dit is vooral de permanentie verzekeren en hierdoor de dienstverlening qua snelste en
  adequate hulp te garanderen.
  Kan hiervoor akkoord gegeven worden? Zowel de voorzitter als de zonecommandant kunnen hier momenteel geen akkoord voor geven.

Alle vakorganisaties wensen enkele misverstanden uitgeklaard te zien. Bv. Respecteren van de arbeidstijd in alle
posten. Er is nog teveel verscheidenheid in de posten.

De zonecommandant: aangepast organigram geeft hopelijk duidelijkere informatiedoorstroming.

Is het arbeidsreglement voor iedereen uitvoerbaar? Ja  Het protocol van akkoord wordt getekend


 1. Verslag vergadering 13/12/2016

Tijdslijn reglementen en beleid

De zonecommandant heeft onderstaand voorstel opgemaakt. De personeelsdienst wenst op te merken dat verschuiven of deadlines vervroegen niet haalbaar is. De voorzitter komt tegemoet aan de vraag van de vakorganisaties.

Timing voor uitwerken en afleveren reglementen:

Februari 2017: procedure decontaminatie en beschikbaarheidsreglement

Juni 2017: vormingsreglement, onthaalprocedure (er bestaat al een onthaalsysteem, dit dient gefinaliseerd te
worden) en interne of externe (deze is geïntegreerd in het dossier van de arbeidsgeneeskundige dienst) vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon wordt opgenomen in het AR.

Oktober 2017: kledijreglement (nog geen basis), beleid fysieke conditie (de vakorganisaties kunnen een voorstel
formuleren), eindeloopbaanregeling

December 2017: drug- en alcoholbeleid. (Dit wordt deels beschreven in het administratief statuut). Dit zou ook in juni 2017 dienen afgehandeld te worden aangezien dit noodzakelijk is in de organisatie.

Bemerkingen: ACV, ACOD, VSOA: De timing is te ruim. Er is wel begrip voor het personeelstekort.

VSOA: eindeloopbaanregeling: er dienen nog enkele afspraken gemaakt te worden. ACOD heeft een voorstel om de terugvordering te vereffenen met de opgespaarde uren? Wat is de waarde van de VVP uren? De zone vraagt juridisch
advies. Begin 2017 formuleert de personeelsdienst een antwoord.

De zone wenst in de timing tevens het vakbondsoverleg in te calculeren. Er kan weinig geschoven worden met de timing.

Arbeidsreglement

Bemerkingen VSOA:

Opening tot akkoord: tijdslijn. Deze is wel zeer ruim, doch werd opgemaakt.

Ook na januari 2025 mogelijkheid tot een aangepast 24 - uur systeem. (voor zover de wet dit nog toestaat)

Nuance: tot december 2024 werkt het personeel in een 24 - uur systeem (met 44 u/week). Vanaf januari 2025 werkt het personeel 38 uur per week. (is dit nog in 24 uur? Dit is niet nader bepaald).

Het is de intentie om dit systeem te laten doorlopen, doch het systeem zal geëvalueerd worden in de zomer van 2023.

Het arbeidsreglement geldt voor elk personeelslid en voor elke post. In elke post dient dezelfde cultuur geleefd te
worden.

Dienstnota mutatie

 De aanvraag is niet vrijblijvend. Aanvraag muteren is ook effectief muteren.

Bedenking VSOA: ook hier zou een uitzondering moeten toegestaan worden.

1 x per jaar muteren (data concreet bepalen)

De nota kan (na toevoegen van opmerkingen) verspreid worden aan de vakorganisaties. Deze kan dan ingaan op 01/01/2017.

Varia

 VSOA: overtreden van de arbeidstijden

Er zijn geen afspraken over het feit dat bij theorie lessen de arbeidstijd niet gerespecteerd dient te worden. Deze dient altijd gerespecteerd te worden. In bepaalde sectoren wordt dit niet gerespecteerd.


Afronding Arbeidsreglement ZVBW


De 3 vakbonden hebben hun akkoord gegeven voor het arbeidsreglement, MAAR met volgende bemerkingen (zie
bijlage 2 Protocol) :

- de verlofregeling met betrekking tot de asymmetrische ploegen,

- de combinatie verlofname dagdienst en ploegendienst,

- de dienstregeling tijdens de avonden en zondagen;

waarbij de vertegenwoordigers van de werknemers geen akkoord geven.

Verder werd de timing aangevuld met de dienstregeling Officieren en de afspraak dat omtrent het kledijreglement op zeer korte tijd de basis voor ieder operationeel personeelslid wordt vastgelegd en voorzien inzake interventiekledij (PBM's), dienstkledij, sportkledij en de verdere uitwerking van een volledig kledijreglement wordt dan in de timing voorzien :

Timing invoering van reglementen en informatie:

./ Januari 2017

o Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

./ Februari 2017

o Procedure decontaminatie

o Beschikbaarheidsreglement

./ Juni 2017

o Vormingsreglement

o Onthaalprocedure

o Interne vertrouwenspersonen

o Kledijreglement

o Dienstregeling offcieren

./ Oktober 2017

o Drug- en alcoholbeleid

o Beleid fysieke conditie

o Eindeloopbaanbeleid

./ December 2017

o Privacybeleid

En uiteindelijk werd de intentieverklaring ook aangepast op onze uitdrukkelijke vraag :

Intentieverklaring

De zone zal in de loop van 2024, in overleg met het personeel, afspraken maken over de werkregeling vanaf2025; waarbij, binnen de contouren van de wetgeving, 24u-shiften een optie/streefdoel zijn.

Wat betekent dit nu in praktijk, de zone zal ALLE personeelsleden het  arbeidsreglement overhandigen (zie bemerking van FOD WASO hieronder in cursief en grijze kleur gedrukt), dit dient door iedereen ondertekend voor ontvangst en
gedateerd te worden.

Arbeidsreglement versie 2016-12-13) integraal van toepassing zijn (dus ook met de huidige verlofregeling en diensturenregime, ongeacht het niet akkoord hiervoor van de vakbonden), MAAR voor de items waar de vakbonden niet akkoord mee zijn gegaan, zullen verder en opnieuw worden onderhandeld op de volgende
BOC's. Er kunnen (zullen) aan deze regelingen nog aanpassingen komen (mogelijk zijn), maar tot dan is het arbeidsreglement totaal en integraal van toepassing.

De strijd hier rond is dus van bijlange na nog niet gestreden, maar voorlopig is het wel van toepassing vanaf de verdeling van het arbeidsreglement aan alle personeelsleden:

Bekendmaking

Een afschrift van het arbeidsreglement moet worden bijgehouden op iedere plaats waar werknemers worden tewerkgesteld (met inbegrip van de tijdelijke werven). De werknemers moeten er op elk ogenblik en
zonder tussenpersoon inzage van kunnen nemen. Een bericht met de vermelding van de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd, moet aangeplakt worden op de zetel van de onderneming, op een gemakkelijk toegankelijke plaats.
Elke werknemer dient bij zijn indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen. Elke werknemer moet ook een kopie van iedere wijziging ontvangen. Het gaat om een absolute verplichting. Bij het niet
naleven ervan is de werknemer niet gebonden door de bepalingen van het arbeidsreglement. De werkgever heeft er dus alle belang bij een schriftelijk bewijs te hebben dat hij een exemplaar heeft overhandigd.

Ook willen wij u informeren omtrent het voorstel van ZVBW dat werd gedaan in het CPBW (Comité Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk) van 16/12 nav hun risicoanalyse voor interventies op de openbare weg, die geen
autosnelwegen zijn.

Sommigen onder u kennen misschien het KB 10/11/2012 Minimale Middelen wat de uitrukken in kader van SAH betreft. Art. 4 bepaalt dat een risicoanalyse moet uitwijzen dat er op de openbare weg (niet autosnelwegen of autoweg met 2
of meer rijstroken per rijrichting) een signalisatie moet voorzien worden :

Art. 4. Een apart signalisatievoertuig maakt deel uit van de adequate middelen bij elke interventie :

1° op een autosnelweg of op een autoweg met twee of meer rijstroken per rijrichting;

2° op een andere openbare weg waarvan de risicoanalyse welzijn op het werk uitwijst dat het nodig is.

De zone heeft door Maj. XXX dergelijke risicoanalyse opgemaakt en conclusies uit getrokken en dit in een voorstel aan de vakbonden voor gelegd op het CPBW van 16/12/2016.

U kan de risicoanalyse in bijlage 4 (aangepaste zonale risicoanalyse BIOW) vinden (met onmiddellijk de aanpassingen die dienen te gebeuren na de onderhandelingen op vraag van VSOA).

Wij schetsen u in het kort wat de conclusies voor de zone waren en hoe wij hierop hebben gereageerd en wat er dan is beslist :

Maj. De Geyter heeft een schitterende risicoanalyse opgemaakt, waaruit duidelijk blijkt dat er absoluut bescherming nodig is op de openbare weg (dus het gaat vooral op de wegen van 50 en 70 km/uur), en op onze vraag aan de
preventieadviseurs die aanwezig waren of zij met deze riscioanalyse akkoord gaan, hebben zij volmondig geantwoord dat de voorgestelde risicoanalyse voor hen een acceptabel en volwaardig document is.

De grootste conclusie uit de risicoanalyse was dat men dus wel degelijk een extra voertuig met de ziekenwagen of andere interventie nodig heeft, maar dat volgens hen dit ook niet nodig was met een signalisatievoertuig, daarom
kwam men met een voorstel van een "pijlvoertuig".

Dit "pijlvoertuig" is ook opgenomen en uitgeschreven in de risicoanalyse.
Het grote verschil tussen een pijlvoertuig en signalisatievoertuig is naast de inhoud (die minder is voor een pijlvoertuig) men dit voertuig kan uitsturen met maar 1 persoon aan boord (verder is het dus identiek ook met pijl bovenop het
voertuig).

Op onze vraag of de zone dan nieuwe extra voertuigen zou aankopen die dan als pijlvoertuig zouden gaan dienen, was het antwoord dat dit niet het geval was maar dat men dan een signalisatievoertuig zou gebruiken maar met maar
1 persoon aan boord ipv van 2 bemanningsleden.

Dit is/was onaanvaardbaar voor de vakorganisaties !!!

Wij mogen en durven stellen dat VSOA dan de pluim op hun hoed mag steken en de voortrekkersrol op zich hebben genomen om de zone-afgevaardigden duidelijk te maken dat dit niet conform de wetgeving is en dus niet kan/mag
uitgevoerd worden.

Wij verwezen naar het betreffende Art. 4 van het KB van 10/11/2012 dat duidelijk stelt dat een risicoanalyse moet uitwijzen op welke wegen bescherming voor interventies op de openbare weg nodig is, en vermits de zone dit dus wel
degelijk aantoont met hun riscioanalyse dat dit noodzakelijk is, en dan valt men terug op het KB Art.4 dat stelt dat "een signalisatievoertuig deel uitmaakt van de adequate middelen" en welke bemanning daarvan deel
uitmaakt staat in de bijlage 2 van datzelfde KB (zie bijlage 5 : 20121110 KB minimale middelen) :

Signalisatievoertuig 0/0/2

- 1 chauffeur

- 1 brandweerman

En dus kan de zone hier niet van afwijken met een zogenaamd pijlvoertuig (dat nota bene niet is opgenomen in het KB en dus ook niet voorzien is) en slechts 1 persoon aan boord.

Men heeft hier uiteindelijk niets kunnen tegenover stellen en heeft zich er bij neergelegd om de wet te volgen. Hier bovenop hebben de vakbonden ook nog eens duidelijk gemaakt dat in het KB minimale middelen en dan in het bijzonder in het bijhorend "Verslag aan de Koning" dat je in feite samen moet lezen, er duidelijk gesteld wordt dat de bijlage het absolute minimum vereiste is qua vertrek/uitruk bij interventies, en vragen de vakbonden dus ook voor de
Officier van Wacht om een extra personeelslid in het commandovoertuig mee te nemen (al dan niet als chauffeur, deze extra persoon kan dan bij brandinterventies als "plotter" fungeren evenzo bij IGS -dit is trouwens wettelijk bepaald in de Welzijnswet bij inzet van personeel met ademluchttoestellen -, of bij andere interventies kan die als communicatiepersoon voor de Officier fungeren).

Wat §1 van Art. 4 betreft toont de risicoanalyse aan dat op de autosnelwegen en/of autowegen van 2 of meer rijstroken per rijrichting er nood is aan een 2de voertuig als extra bescherming, vermits het KB de opschaling niet definieert kunnen we hier niet veel inbrengen om hier als de voertuig een pijlvoertuig in te zetten, maar hier hebben we bekomen dat sowieso er als eerste voertuig een signalisatievoertuig moet uitgestuurd worden, als extra voertuig kan dit bij voorkeur een 2de signalisatievoertuig zijn, kan een commandovoertuig zijn (mits de bemerking die we hier boven al aangeven van een extra persoon en de voorwaarde dat elk commandovoertuig eveneens een pijl zal hebben) en indien geen andere mogelijkheid er 1 persoon met een signalisatievoertuig vertrekt MAAR
onder de absolute voorwaarde dat dit gelijktijdigmet een ander voertuig (ZW, MPA, Tankwagen, 1ste signa, commandovoertuig, ...) uit dezelfde post vertrekt, en de chauffeur ALLEEN oproept voor die de kazerne verlaat en ALLEEN nog oproept nadat die ter plaatse is, de rest van de communicatie gebeurt door het andere voertuig en zij blijven altijd samen onderweg.

Dus, concreet : (ongeacht soort interventie : ziekenwagen, brand, storm of wateroverlast, ..., dit geldt voor ALLE interventies op de openbare weg ) :

Lokale wegen met een maximum snelheid tot 50km/u è niet automatisch signalisatie meegestuurd, kan op vraag van interventieleider (wij raden onze leden aan om, indien met ZW de ladderwagen wordt bijgevraagd,
eveneens beroep te doen op een signa en/of politie)

Lokale en gewestwegen met een maximum snelheid tot 70km/u è altijd en automatisch mee uit sturen van een signa (GEEN pijlvoertuig ! ook niet door gebrek aan personeel !!!)

Voor de wegen zoals in vorig puntje beschreven, maakt niet uit dat er zones zijn waar men maar 30 of 50Km/u als maximumsnelheid heeft ingesteld, als in hoofdzaak dit een weg is van 70Km/u, is het dus altijd en automatisch mee
uit sturen van een signa !

Autosnelwegen en autowegen met 2 of meer rijstroken in elke rijrichting è altijd en automatisch een signa als eerste voertuig, en een 2de extra voertuig voor bescherming waarbij als voorkeur dit een 2de signa zal zijn, of bij gebrek aan een 2de signa dan een commandovoertuig (zie voorwaarden) of een signa met 1 persoon (mits te voldoen
aan de absolute voorwaarden zoals u hierboven kan lezen).

Miscommunicatie stakingsaanzegging BW Brussel door de 3 vakbonden : niet met 6 maar slechts met 5 man op de pomp

Eind 2016 was via de pers in op sociale media te lezen dat de 3 vakbonden van BW Brussel een stakingsaanzegging hadden ingediend, omdat ze niet akkoord gingen om met 6 man op de pomp uit te rukken, zij willen slechts met 5
man op de pomp uitrukken.

De correcte weergave is dat men door de Brusselse Gewestregering heeft beslist om conform het KB van 10/11/2012 Minimale middelen met 6 man op de pomp zou uitrukken (KB stelt dat de zones zich moeten voorbereiden om ten laatste vanaf 1/1/2018 6 man op de uitrukken van de MAP moet voorzien), de Brusselse Gewestregering wil dit dus toepassen vanaf 1/1/2017. De vakbonden verzetten zich helemaal niet om met 6 man op de pomp te vertrekken (zoals verkeerdelijk overal te lezen was), alleen zijn ze niet akkoord dat om dit aantal te bereiken er verloven dagelijks zullen geschrapt worden, dit is de essentie van de stakingsaanzegging, en zolang er dus geen akkoord komt omtrent de gegarandeerde verlofaanvragen en -goedkeuring, willen zij dus maar met 5 op de pomp vertrekken. Eerste onderhandelingen hebben er momenteel voor gezorgd dat de stakingsaanzegging is opgeschort in alle posten van BW Brussel tot 15 februari 2017. Wordt verder opgevolgd.

Voila, beste collega's, hiermee bent u weer helemaal up to date.

Eventuele reacties of bemerkingen kan u steeds bezorgen aan uw afgevaardigden :

- Christian Walckiers (Post Lennik)

- Geert Janssens (Post Asse)

- Dominiek Peeters (Post Vilvoorde)


Beste VSOA-leden van ZVBW,

Vooreerst willen wij u vanuit VSOA een fijn, gelukkig, gezond en vredevol 2017 toewensen, eveneens voor al wie u dierbaar is !

Met deze mail willen wij u informeren over :

- de antwoorden van de vragenlijst inzake het voorstel arbeidsreglement

- de onderhandelingen van deze namiddag 11/1 op het BOC inzake enig agendapunt : Arbeidsreglement ZVBW

- de onderhandelingen in het CPBW van 16/12 inzake "pijlvoertuig"

- miscommunicatie stakingsaanzegging 3 vakbonden van BW Brussel om niet met 6 maar slechts met 5 met de pomp uit te rukken

Wij mochten in totaal 17 ingevulde vragenlijsten ontvangen persoonlijk vind ik dit een mager resultaat op 75 leden in de zone, maar goed).

Ook hadden we nog 3 mails met reactie en standpunten maar zonder ingevulde vragenlijst, deze zijn mee verwerkt in de resultaten (die u kan vinden in bijlage 1 Antwoorden op vragenlijst)).

Uit de teruggestuurde vragenlijsten is volgend resultaat naar voren gekomen als meerderheid :

U gaf VSOA de machtiging om akkoord te gaan met het voorstel arbeidsreglement, MITS :

- timing van de ontbrekende reglementen/items wordt gevolgd

- intentieverklaring voor behoud van de 24u-shiften vanaf 2025 is ingeschreven

Aanpassing van het diensturenregime (avondblokken en zondagdienst) is een "hot" item, maar de meerderheid gaf aan dat dit niet mocht leiden tot een NIET-akkoord waardoor vorige 2 breekpunten zouden vervallen.

Toch was de vraag ook duidelijk (desalniettemin zonder meerderheid) om toch te pogen om hier iets aan te doen.

In Post Vilvoorde wordt de nieuwe MAP P01 klaar gestoomd om vanaf 1/1/2017 ingezet te worden. Materiaal wordt in voertuig geplaatst, opleiding is gestart sinds eind vorige week. Maar blijkt dat er nog wat materiaal niet voorradig is
en pas in januari/februari beschikbaar is. Alle personeel kan onmogelijk tijdig opgeleid geraken wat pompwerking en dergelijke betreft, zeker wat de vrijwilligers betreft, is toch wel belangrijk zou ik denken. Maar bovenal het
feit dat er heel al heel wat mankementen zijn vastgesteld met het oefenen momenteel aan dit voertuig (ondanks dat dit voertuig al sinds voorjaar 2016 in Post Vilvoorde staat gestald), en men allerlei oplossingen hiervoor bedenkt, ik
denk bijvoorbeeld het momenteel niet kunnen bijvullen van de schuimtanks (in principe via een pompje via inlaat achterzijde pomp, oplossing : op het dak van het voertuig gaan staan en dan met elektrische stapelaar een "unicube" gevuld met schuim bovenaan dakrand plaatsen om dan zo over te hevelen !!!), dit is voor mij onaanvaardbaar ! Ik had dan ook graag zowel het indienststellingsattest en de instructiekaarten ontvangen, ik ga er van uit dat bij gebrek hieraan dit voertuig NIET in dienst kan/mag gesteld worden !

2) VSOA wens ook een inventaris en update (incl timing hoe, wie en wanneer dit in orde komt) van alle voertuigen in onze zone die (nog) niet voldoen aan de nieuwe wetgeving die ingaat op 1/1/2017, dus binnen 3 dagen ! :

Op nieuwjaarsdag treedt een pak maatregelen in werking, van een aangepaste terugbetaling bij de tabakoloog tot premiehervormingen in de bouw. Een overzicht van maar liefst 43 nieuwigheden:

28. Brandweersirenes moeten 's nachts stiller

Brandweerkorpsen zijn vanaf 1 januari verplicht een tweede, stillere sirene te gebruiken voor interventies tussen 22 en 6 uur. De verplichting bestond al langer voor brandweerwagens die na 1 januari 2014 besteld werden, maar
geldt voortaan ook voor alle andere interventievoertuigen. Zo'n nachtsirene mag nog maximaal 95 decibel roduceren, in plaats van 110 decibel voor de 'dagsirene'.

Bij dit laatste mag ik hopen dat voor de voertuigen die nog niet voldoen men komt aandraven met de oplossing, "dan moet men de sirene 's nachts maar afzetten !", want dan is men weer niet in orde met de verkeerswetgeving waaraan een prioritair voertuig moet voldoen om als dusdanig erkend te worden !

En bijgevolg ook geen prioritaire opdracht kan/mag uitvoeren en enkel als gewoon voertuig deelneemt aan het verkeer, en dan zal het weer plezant worden voor diegene die geflitst worden of (hopelijk niet) betrokken
raken in een ongeval, of tegengehouden worden door onze vrienden van de politie.

Verslag van de vergadering 25.11.2016

Camerabewaking in Post Vilvoorde sinds 15/6/2016

Mededeling: in het magazijn in Vilvoorde wordt ook camerabewaking geplaatst.

De pictogrammen in post Vilvoorde zijn te klein. Bij de toegang van het gebouw dient een pictogram voorzien te worden.

De zone beheert de camera's die zij hebben aangegeven heeft bij de privacy commissie.

Opmerking ACOD: In Zaventem zijn blijkbaar nog camera's (van voor de zone) die door officieren thuis kunnen bekeken worden.

De camera's binnen in het gebouw dienen verwijderd te worden. Maj. Keymolen doet navraag bij ICT.

Boorddocumenten in interventievoertuigen

Men werkt met kopijen in de voertuigen. Dit dient rechtgezet te worden, enkel originele documenten dienen in de voertuigen te hangen. VSOA wenst de voertuigen buiten dienst te zetten die niet in orde zijn. (ten laatste voorjaar). VSOA raadt de aankoop van plastieken pochetten aan. VSOA bezorgt de gegevens aan majoor xxxxx.

Er worden maatregelen genomen (aankoop)

Vervallen draagbare snelblussers in dienstvoertuigen

Blussers worden niet gecontroleerd. De manschappen dienen aangemoedigd te worden om dit mee op te volgen. Majoor Keymolen bespreekt dit op de technische commissie.

Veiligheidsgordels in dienstvoertuigen met persluchttoestel aan stavaza

Werd besproken tijdens eerder punt.

Het V.S.O.A. wil u herinneren aan de wetgeving betreft het welzijn op het werk en het koninklijk besluit van 03 mei 1999.

Wet voor privé, niet voor openbaar bestuur. Huishoudelijk reglement CPBW aan te passen.

Het V.S.O.A. vraagt op welke plaats in de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West de verschillende advies te kennen gegeven worden en/of via welke communicatiekanalen ze kenbaar gemaakt worden aan alle werknemers?

Intraneten info bord.

Het V.S.O.A. vraagt waar in de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West het register beschikbaar is waarin de werknemers in volledige discretie hun voorstellen, opmerkingen of advies kunnen optekenen?

Intranet en info bord.

Het V.S.O.A. vraagt de locatie van het uithangbord in elke post van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West waarop berichten kunnen aangebracht worden aan alle werknemers.

Per post een bord voorzien om verslag op te hangen. Dit zou in elke post moeten aanwezig zijn.

Varia


Vergaderingen CPBW

Deze laten doorgaan in verschillende posten? Is een mooi idee maar

Personen van de zone die opgeroepen zijn in de onderzoekscommissie n.a.v. de ramp in de luchthaven

Opmerking VSOA: Heeft men ondersteuning gekregen?

De zonecommandant heeft ondersteuning geboden. Een advocaat was niet nodig. Er wordt aan onze zone niets ten laste gelegd.

De polis burgerlijke aansprakelijkheid dekt dergelijke zaken voor elk personeelslid.


Mail betreffende kledij in post Asse

Naar aanleiding van de rondgang: vervuilde ziekenwagenkledij dient in de kast van privékledij gehangen te worden. Hier worden echter lakens in gelegd. Dit is dus niet mogelijk. Dit wordt bekeken met Haviland na de vergadering.


Arbeidsreglement: tijdlijn

VSOA lijst de zaken van het BOC op tegen volgende vergadering.


Volgende vergadering

16/12/2016 in post Halle om 10.00 uur


Bemerkingen op ontwerp Arbeidsreglement

Voor VSOA is het ontwerp arbeidsreglement onvolledig, er ontbreken verschillende reglementen die de zone
nog moet opstellen zoals een vormingsreglement (conform Boek 6 De Opleiding van KB 19/4/2016, wat indien een aangevraagde opleiding wordt geweigerd, eveneens voor het administratief personeel); een kledijreglement (waarin moet opgenomen zijn welke kledij ter beschikking zal gesteld worden -dienstkledij, sportkledij, uitgaanskledij en PBM's zoals ambulancekledij en interventiekledij, signalisatiehesje, wat indien men een tekort heeft aan kledij, kledij niet in orde is, ...); decontaminatieprocedure (voor onderhoud en reiniging kledij en PBM's vooral na interventies/oefeningen); het beschikbaarheidsreglement (hier is al een draft van, mogelijke sancties indien
men niet voldoet aan de beschikbaarheidsvoorwaarden? Er werden nu al vrijwilligers op de vingers getikt en zelfs ontslagen !); een uitgewerkte onthaalprocedure voor nieuwe werknemers; een uitgeschreven beleid omtrent de fysieke conditie (sport en bijhorende proeven zoals PPMO of VO²-max); een volledig uitgeschreven alcohol- en drugsbeleid (wie kan en mag met welke apparatuur controles uitvoeren, welk zijn de mogelijke sancties bij vaststelling van overtredingen?); wie zijn nu de interne en externe vertrouwenspersonen (dit waren personen die dit niet wettelijk niet mochten uitvoeren -mogen geen leidinggevenden zijn-daarna was de stelling dat dit iemand van de externe preventiedienst is, maar dit waren verschillende diensten in onze zone en vanaf 1/1/2017 is er één externe dienst voor de hele zone aangeduid, met name Arista. VSOA eist een interne vertrouwensperso(o)n(en) die dicht bij de werknemers op het terrein direct bereikbaar is.); de lijst van discretionaire bevoegdheden (dit is de lijst van beslissingen omtrent artikelen in de KB's administratief en geldelijk statuut waar de zone zelf over beslist); de afspraken omtrent de eindeloopbaanmogelijkheden (niet d'office een lichtere aangepaste functie, tevens het recht op VVP dat is vastgelegd in het protocolakkoord van 23/12/2014 omtrent de arbeidsduur, maar vooral de alternatieven voor deze regeling voor wie niet voldoet aan de voorwaarden -25 jaar dienst in een openbare dienst waarvan 15 jaar als operationeel beroepsbrandweerman en binnen de 4 jaar recht hebben op vervroegd pensioen- wie vroeger de brandweer verlaat voor een andere job, wie tgv een ongeval of ernstige ziekte niet werkzaam kan blijven of zelfs
bij overlijden dat de nabestaanden een vergoeding voor de opgespaarde VVP-tijd krijgen); een gedegen en correct privacy-beleid inzake camerabewaking, opnames telefoongesprekken, voorwaarden en regels omtrent de mogelijkheid dat de werkgever inzage heeft van mails); ...

Voor VSOA is het duidelijk dat er nog veel te veel zaken mankeren waar mogelijke sancties aan gekoppeld kunnen/zullen zijn, en dan dient dit opgenomen te zijn in het arbeidsreglement, zo niet kunnen geen sancties opgelegd worden (tenzij er een wetgeving is die deze inbreuken bestraft).

Ook is duidelijk dat de zoneleiding het voorgestelde arbeidsreglement er enkel en alleen voor de verlof- en
dienstregeling wil doorkrijgen. Ze hebben dit reeds geprobeerd, waar we toen hebben geblokkeerd door het volledige arbeidsreglement te vragen. Vermits dit ontwerp van een arbeidsreglement voor ons nog niet volledig is, kan dit dus nog steeds niet ingaan onder deze vorm.

Voor VSOA kan er een opening zijn, indien aan onze vraag voor de ontbrekende onderwerpen (zie hierboven) ten laatste tegen 1/4/2017 is voldaan, en de dienstregeling voor zondag wordt aangepast naar de feestdagen, en als absolute voorwaarde dat we de garantie krijgen in een protocolakkoord dat ook vanaf 1/1/2025 er in een
aangepast systeem van hoofdzakelijk 24u-shiften in een 38u/weekregime kan blijven gewerkt worden. Het is voor VSOA duidelijk (gezien er reeds meerdere hulpverleningszones zoals Rivierenland met Mechelen en Vlaams-Brabant Oost met Leuven, maar ook in Wallonië zijn er al 4 van de 14 hulpverleningszones overgestapt naar het 24u-regime) dat dit onontbeerlijk is om de bestaansreden van beroepsbrandweermannen, en dit is vooral de permanentie verzekeren en hierdoor de dienstverlening qua snelste en adequate hulp te garanderen. Als de zone ons deze garantie kan geven, rekening houdend met de wettelijke bepalingen hier rond, kan er onderhandeld worden over een eventueel AKKOORD rond dit arbeidsreglement.Ontwerp arbeidsreglement


Nota mutatie

Overleg

Beste Hierbij een overzicht van de punten die zeker aan bod dienen te komen op volgend overleg:

1. Tijdslijn Arbeidsreglement (VSOA heeft tot op heden zijn aanvullende lijst van thema's nog niet doorgegeven, kan dit voor 12/12?)

2. Arbeidsreglement - Zie bijlage

3. Dienstnota mutatie - Zie bijlage

4. Terugvordering (operationele personeelsleden) - Zie bijlage

5. Beschikbaarheid

PS: de vergadering is voorzien van 10.00 uur tot 12.00 uur. Met vriendelijke groeten

VSOA bemerkingen op 2016-10-17-arbeidsreglement (click op PDF)


CPBW: vrijdag 25/11/2016

Beste,

 Hierbij de agendapunten voor komend CPBW: vrijdag 25/11/2016 om 10.00 uur in post Asse:

VSOA:

   Camerabewaking in Post Vilvoorde sinds 15/6/2016 !

   Boorddocumenten in interventievoertuigen

   Vervallen draagbare snelblussers in dienstvoertuigen

   Veiligheidsgordels in dienstvoertuigen met persluchttoestel aan stavaza

   Het V.S.O.A. wil u herinneren aan de wetgeving betreft het welzijn op het werk en het koninklijk besluit van 03 mei 1999

 Het V.S.O.A. vraagt op welke plaats in de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West de verschillende advies te kennen gegeven worden en/of via welke communicatiekanalen ze kenbaar gemaakt worden aan alle werknemers?

Het V.S.O.A. vraagt waar in de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West het register beschikbaar is waarin de werknemers in volledige discretie hun voorstellen, opmerkingen of advies kunnen optekenen?

Het V.S.O.A. vraagt de locatie van het uithangbord in elke post van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West waarop berichten kunnen aangebracht worden aan alle werknemers.

Interventiekledij

Geachte

Tot onze verbazing werden wij op de hoogte gebracht van het feit dat men binnen Zone West de vraag stelt om interventiekledij uit te lenen aan collega's.

Sta ons toe hier toch wel enkele vragen/bedenkingen bij te hebben:

- hoe komt het dat - bijna 2 jaar na de start van de zone - er geen persoonlijke interventiekledij kan gegeven worden aan nieuwe personeelsleden?

- ons inzien kan dit niet conform het onthaalbeleid zijn die de Zone wil volgen.
Graag dus meer info over het onthaalbeleid en de te volgen onthaalprocedure. Is er een onthaalbrochure? Dienen nieuwe personeelsleden niet te tekenen voor ontvangst van PBM's e.d.?

-Interventiekleding is een PBM waar de P duidelijk verwijst naar Persoonlijk. Ons inzien is deze vraag dus gewoon in strijd met de wetgeving.


- wiens verantwoordelijkheid is het indien er zich een ongeval voordoet en men vaststelt dat de "geleende" interventiekleding te klein of te groot is en dus totaal niet volgens de norm?

- is voor deze vraag een goedkeuring gevraagd aan de preventieadviseur? Zo ja kunnen wij zijn schriftelijk antwoord ontvangen?

- waarom gebruikt men niet gewoon de kledij die in stock ligt? (zie schrijven dient Logistiek en onderstaande foto)

- Verder willen wij u toch ook nog even de Ministeriele Omzendbrief dd 24/9/15 onder aandacht brengen. Ons inzien zijn er binnen de Zone nog geen stappen ondernomen om tegemoet te komen aan de te volgen procedure die hierin omschreven staat. Wij dringen dan ook aan om uiterlijk 1/1/2017 te zorgen dat er een inventaris voorhanden is en dat al de kledij conform geïnspecteerd en gecodeerd is.

Wij vragen u vriendelijk doch uitdrukkelijk om ons per kerende te antwoorden op al onze vragen en tevens te zorgen dat de nieuwe collega's bij indiensttreding onmiddellijk hun Persoonlijke Beschermingsmiddelen ontvangen.

Met vriendelijke groeten

AGENDA CPBW: EISEN VAN VSOA

Mijnheer de voorzitter van de zoneraad,

Mevrouw de voorzitter van het C.P.B.W.,

Het V.S.O.A. vraagt u de volgende punten op de agenda van CPBW te plaatsen:

Ø Aanpassing aan het Huishoudelijk reglement CPBW hulpverleningszone Vlaams - Brabant West
(Zie bijlage)

Het V.S.O.A. herhaalt:

28 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Art. 47. De artikelen 22 tot 28, 31, § 1, 32, 33 en 33bis tot 33quinquies zijn van overeenkomstige
toepassing op de overlegcomités.

De artikelen 23, eerste lid, 24, eerste lid, en 28, zijn slechts toepasselijk op de comités die belast zijn met de bevoegdheden van de comités voor Preventie en Bescherming op het werk.

Wanneer een representatieve vakorganisatie aan de voorzitter van een overlegcomité schriftelijk vraagt een aangelegenheid betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op de dagorde te plaatsen, dient hij het comité zo spoedig mogelijk bijeen te roepen, en uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de vraag.


¬¬¬¬¬¬¬¬

In overeenstemming met de geldende wetgeving, vragen wij aan de Voorzitter om de termijn te vermelden waarin de punten afgesloten moeten zijn en om de met redenen omklede adviezen op te stellen.

Met vriendelijke
groeten,

V.S.O.A.-L.R.B.

Labourdette Eric

Verantwordelijke leider