Waasland

Hulpverleningszone Waasland is het overkoepelende orgaan van de brandweer- en ambulanceposten van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. De zone telt 490 medewerkers die zich elke dag inzetten voor het welzijn van de meer dan 213 000 inwoners van het Waasland.

Zonecommandant: Marc VAN DE VELDE
Voorzitter van de zoneraad: Marc Van de Vijver

Afgevaardigden V.S.O.A.

Peeters Dominiek (Vaste gemachtigde) dominiek.peeters1@telenet.be

Vandenberk Peter (Vaste
gemachtigde)peter.vandenberk2@gmail.com

Labourdette Eric (Verantwoordelijke
leider)labourdette.eric@skynet.be


Geachte syndicale afgevaardigde,

 Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van onderstaande aanwervingsprocedure: Aanwervingsprocedure technisch medewerker dienst nood- en interventieplanning & risicoanalyse.  Het zonecollege heeft in zitting van 7 december 2017 de functie van technisch medewerker voor de dienst nood- en interventieplanning & risicoanalyse vacant verklaard.


 Er zijn negen geldig ingeschreven kandidaten.

De examens zullen doorgaan op onderstaande data: 1. Administratieve vaardigheidstesten op maandag 19 februari 2018 tussen 18.30 uur en 21.30 uur in het techniekhuis van de stad Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas. 2. De mondelinge interviews zullen doorgaan op maandag 5 maart 2018 tussen 10 uur en 18 uur (aanvangs- en einduur nog te bepalen afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten) in de post Melsele (Keetberglaan 7, 9120 Melsele).


Geachte syndicale afgevaardigde, 

 Bij deze willen wij jullie informeren dat er een bijkomend moment werd vastgelegd voor de mondelinge examens in de aanwervingsprocedure voor vrijwillig brandweerman/ vrijwillig brandweerman-ambulancier:

- donderdag 8 februari 2018 van 17 uur tot 17.20 uur.

Geachte syndicale afgevaardigde,

In bijlage kunt u de functiekaart vinden van technisch medewerker, die voorgelegd wordt op het Bijzonder comité van 30 november 2017.


Geachte syndicale afgevaardigde,

De volgende syndicale vergadering van Hulpverleningszone Waasland is voorzien op donderdag 30 november 2017 om 9u. in het gemeentehuis van Beveren.

Is het mogelijk om ons uiterlijk op maandag 13 november 2017 jullie agendapunten te bezorgen?

Brussel, 11 oktober 2017

Geachte heer Marc Van de Vijver,

Mijnheer de Zoneraadvoorzitter,

Bij deze bevestig ik u dat:

Peeters Dominiek (Vaste gemachtigde)              dominiek.peeters1@telenet.be

Vandenberk Peter (Vaste gemachtigde)             peter.vandenberk2@gmail.com

Labourdette Eric (Verantwoordelijke leider)       labourdette.eric@skynet.be

De VSOA-afgevaardigden binnen uw zone zijn.

Gelieve alle documenten betreffende de prerogatieven van de vakorganisaties per mail naar deze personen door te sturen en per post, V.S.O.A.-F.G.G.A. Boudewijlaan 20-21, 1000 Brussel (Titel II, hoofdstuk II, Titel III, hoofdstuk II, Titel IV van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel)

Hoogachtend,

V.S.O.A.-F.G.G.A.

Verantwoordelijke leider

Voorzitter sector " Hulpverleningszones"

G.S.M.: 0475/ 86 75 85