Brandweer Westhoek

Zonecdt: Robert Van Praet

Marcus Vanden Bussche (voorzitter)

Gemeentes: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik, Zonnebeke

Afgevaardigden V.S.O.A. Westhoek

Contact verantwoordelijk voor de sector:

slfpvsoa@slfpvsoa-firefighters.be

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

Deschacht Kurt

info@hemelbedje.be

Oreel Andrew

andrew.oreel@telenet.be
Beste leden v/d vakorganisaties Aanvulling op het onderstaande:

 • Examen Dispatcher:
  • 19 maart 2018 van 8u30 tot 16u45
  • 20 maart 2018 van 9u00 tot 14u00
  • 29 maart 2018 van 9u00 tot 16u00
We kunnen ook meedelen dat het interview voor bijzondere rekenplichtige plaatsvindt op vrijdag 23 maart om 09u15 in de zonale administratie. Er is 1 kandidaat geldig verklaard in het zonecollege van 9 maart 2018.

We kregen de terechte opmerking dat de cijfers van het personeelsplan niet correct waren. We hebben dit aangepast. Er stonden verkeerde verwijzingen in het oorspronkelijk Excel bestand.  Bij de beroepsofficieren werd ook de vraag gesteld waarom er 3 functies uitdovend zijn en er toch 4 plaatsen voorzien zijn op het personeelsbehoeftenplan. Dit komt omdat de plaats voor Kpt. Filip V. reeds voorzien is in het personeelsbehoeftenplan maar pas effectief wordt ingevuld vanaf april 2018.

Geachte

Graag nodigen wij u uit op volgende data voor het examen van dispatcher C1-C3 (brandweerkazerne Koksijde, Zeelaan 37):

 • 19 maart 2018
 • 20 maart 2018
 • 29 maart 2018

Telkens van 8u30 tot 1630 , afhankelijk van de kandidaten die komen.

Uitnodiging hiervoor werd verzonden op vrijdag 23 februari aan de geldige kandidaten De preselectieproef voor beroeps brandweerman ambulancier gaat door op dinsdag 27 maart om 10u00 in Feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 Koksijde.

Alle kandidaten werden hiervan op de hoogte gebracht op maandag 5 maart. In het zonecollege van 9 maart wordt de geldigheid bepaald van de kandidaten en krijgen ze een definitieve uitnodiging. Het schriftelijk examen administratief medewerker C1-C3 vindt plaats op 9 mei om 08u00, de mondelinge proef op 24 mei. Locatie van het schriftelijk is afhankelijk van aantal deelnemers maar gaat bij voorkeur door in brandweerkazerne Koksijde. Mondelinge proef vindt plaats in de brandweerkazerne van Koksijde.

Geachte leden, 

Graag nodig ik u hierbij uit als waarnemer op de bevorderingsprocedure van adjudant.

 • Donderdag 25 januari vanaf 18u30 (4 kandidaten)
 • Zaterdag 27 januari vanaf 08u15 (7 kandidaten)
 • Woensdag 31 januari vanaf 18u30 (4 kandidaten)

Deze procedure vindt plaats in de kazerne van Poperinge, Doornstraat 45.


AAN DE LEDEN VAN HET HOC-BOC HVZ BRANDWEER WESTHOEK

Geachte,

Tijdens de eerste werksessie over het ontwerp van arbeidsreglement, gehouden op 04 december 2017, werd afgesproken om het HOC-BOC gepland voor vrijdag 22 december 2017, te vervangen door de tweede werksessie over het ontwerp van arbeidsreglement.

Deze tweede werksessie zal doorgaan op dezelfde datum, in de zonale kantoren op het militair domein te Koksijde, dit om 09:00 uur [en dus niet in het stadhuis te Diksmuide, vergaderlocatie voor het HOC-BOC].

Er volgt nog een uitnodiging voor deze tweede werksessie.

Graag nodig ik u hierbij uit als waarnemer op volgende examens:


 • Communicatieambtenaar B1-B3 (brandweerkazerne Koksijde)
  • Mondeling interview: maandag 9 oktober, van 08u00 tot 14u45, brandweerkazerne Koksijde, Zeelaan 37, 8670 Koksijde
 • 4 beroeps hulpverleners ambulanciers
  • Preselectieproef: maandag 16 oktober om 15u00, feestzaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde
  • Mondeling interview: woensdag 25 oktober en maandag 30 oktober om 08u30, brandweerkazerne Koksijde, Zeelaan 37, 8670 Koksijde
 • Professionaliseringsprocedure beroepskapitein
  • Mondeling interview:
   • Dinsdag 21 november
   • Dinsdag 28 november
 • Diensthoofd personeel & HR
  • Preselectieproef: woensdag 29 november, vanaf 9u00, enkel wanneer er meer dan 10 kandidaten zijn
  • Mondeling interview: woensdag 6 november, vanaf 8u00
   • Beiden gaan door in de brandweerkazerne Koksijde, Zeelaan 37, 8670 Koksijde
 • Vrijwillig brandweerman
  • Mondelinge interviews, brandweerkazerne Veurne, Nijverheidsstraaat 6, 8630 Veurne
   • Vrijdag 13 oktober vanaf 18u00
   • Zaterdag 14 oktober vanaf 9u00
   • Zaterdag 28 oktober vanaf 9u00
   • 2 reservedata
    • Maandag 23 oktober vanaf 18u30
    • Donderdag 26 oktober vanaf 18u30

Geachte leden,

Graag nodig ik u hierbij uit als waarnemer op volgende examens:

 • Communicatieambtenaar B1-B3 (brandweerkazerne Koksijde)
  • Mondeling interview: maandag 9 oktober, van 08u00 tot 14u45, brandweerkazerne Koksijde, Zeelaan 37, 8670 Koksijde
 • 4 beroeps hulpverleners ambulanciers
  • Preselectieproef: maandag 16 oktober om 15u00, feestzaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde
  • Mondeling interview: woensdag 25 oktober en maandag 30 oktober om 08u30, brandweerkazerne Koksijde, Zeelaan 37, 8670 Koksijde
 • Professionaliseringsprocedure beroepskapitein
  • Mondeling interview:
   • Dinsdag 21 november
   • Dinsdag 28 november
 • Diensthoofd personeel & HR
  • Preselectieproef: woensdag 29 november, vanaf 9u00, enkel wanneer er meer dan 10 kandidaten zijn
  • Mondeling interview: woensdag 6 november, vanaf 8u00
   • Beiden gaan door in de brandweerkazerne Koksijde, Zeelaan 37, 8670 Koksijde
 • Vrijwillig brandweerman
  • Mondelinge interviews, brandweerkazerne Veurne, Nijverheidsstraaat 6, 8630 Veurne
   • Vrijdag 13 oktober vanaf 18u00
   • Zaterdag 14 oktober vanaf 9u00
   • Zaterdag 28 oktober vanaf 9u00
   • 2 reservedata
    • Maandag 23 oktober vanaf 18u30
    • Donderdag 26 oktober vanaf 18u30

Geachte afgevaardigden,

Graag informeer ik u hierbij over de bekendmaking van de aanwervingsprocedure voor diensthoofd personeel en HR
B1-B3.

Zie bijlage de tekst van de bekendmaking en de functiebeschrijving.

AAN DE LEDEN VAN HET HOC-BOC HVZ BRANDWEER WESTHOEK

Geachte,

Graag bevestig ik u de volgende afspraken die gemaakt werden op het einde van het BOC van 21 juni 2017 :

 • Donderdag 29 juni 2017 om 14:00 uur : Overleg organisatie werksessies met het oog op de redactie van het zonaal arbeidsreglement - locatie : administratief gebouw [E14] Brandweer Westhoek, Robert Vandammestraat 100, 8670 Koksijde [militair domein].
 • Vrijdag 15 september 2017 om 09:30 uur : BOC - locatie : stadhuis Diksmuide.
 • Vrijdag 20 oktober 2017 om 09:30 uur : BOC - locatie : stadhuis Diksmuide.
 • Vrijdag 15 december 2017 om 09:30 uur : BOC - locatie : stadhuis Diksmuide.
Een bijeenkomst van het HOC Welzijn zal georganiseerd worden van zodra de interne preventieadviseur arbeidsveiligheid terug op post is.

Dagorder 01.12.2016

Dagorder onderhandelingscomité 01.12.2016

HOC

Geachte afgevaardigden, 

                                                                    Als bijlage bezorg ik u aanvullende dagorde voor de volgende vergadering van het HOC opdonderdag 1 december 2016 om 11.00 u in het stadhuis van Diksmuide, Grote Markt 6 8600 Diksmuide.Dit is aansluitend op de vergadering van het BOC. Hierbij bezorg ik u reeds per mail de stukken die eveneens per briefwisseling worden overgemaakt:- De aanvullende dagorde HOC;- Notule van de vergadering van 29 maart 2016;- Jaaractieplan 2017.

Selectieproeven voor de bevordering tot sergeant

Geachte leden,

Graag nodig ik u hierbij uit om als waarnemer aanwezig te zijn bij de selectieproeven voor de bevordering tot sergeant die plaats vinden op de volgende data en plaatsen:

Voor Ronde 1:- Op vrijdagavond 18 november van 19.00 u tot 22.00 u- op zaterdag 19 november van 8.30 u tot 12.00 uin de brandweerkazerne van Veurne, Nijverheidstraat 6 te 8630 Veurne;

Voor Ronde 2- Op vrijdagavond 2 december van 19.00 u tot 22.00 u- op zaterdag 3 december van 8.30 u tot 12.00 u- op zaterdag 17 december van 8.30 u tot 17.30 u (middagpauze van 12.00 tot 13.30 u)in de brandweerkazerne van Koksijde, Zeelaan 37 8670 Koksijde;

Als bijlage vindt u de bekendmaking van deze procedure. Hierbij geef ik u nog de bepalingen uit het administratief statuut mee ter kennisgeving:

Art. 18 7° de raadsleden, de leden van het college, de voorzitter en de afgevaardigden van de represen­tatieve vakorganisaties mogen uitsluitend als waarnemer bij het examen aanwezig zijn. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het opstellen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de selectieproeven.De representatieve vakorganisaties zullen uitgenodigd worden om leden als waarnemer aan te duiden.