Zone Centrum

https://www.brandweerzonecentrum.be/

Zonecdt: Wim Van Zele

Gemeentes: Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zulte

Contact V.S.O.A.

Contact verantwoordelijk voor de sector:

slfpvsoa@slfpvsoa-firefighters.be

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

Beste,

Voor de functie van Adjunct van de directie (financiën) bij Brandweerzone centrum Gent bezorg ik u hierbij de exacte planning van de psychotechnische proef die doorgaat op locatie.

Het psychotechnische edeelte zal plaatsvinden op 18 oktober 2018 vanaf 13u00 (tot ongeveer 16u00) en op 19 oktober 2018 vanaf 9u00 (tot ongeveer 12u00).
Locatie: de gebouwen van Ucare, Franklin Rooseveltlaan 348, 9000 Gent.

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.
U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.


 Beste collega's, 

 Hierbij de planning voor de selectieprocedure voor Cluster Officier. 

vakbondenCluster Officier - Beroeps aanwerving 


onderdeel Schriftelijk + mondeling deel
WAAR Hoodkazerne
Roggestraat 70, 9000 Gent

Data + uren do 26/04/2018 - 12u00 - 15u30 

Geachte,

Voor de functie van consulent leidinggevend - Dienst Financiën - Facturatie bij brandweerzone centrum Gent bezorg ik u hierbij de exacte planning van de mondelinge proef die doorgaat op locatie.

Het mondelinge gedeelte zal plaatsvinden op donderdag 19 oktober 2017 om 9u00.
Locatie: hoofdkazerne van de brandweer, Roggestraat 70, 9000 Gent

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.
U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

Vriendelijke groeten / Meilleures salutations,

Beste,


Voor de functie van Administratief medewerker bij Brandweerzone centrum Gent bezorg ik u hierbij de exacte planning van de psychotechnische en mondelinge proef die doorgaat op locatie.

Het psychotechnische gedeelte zal plaatsvinden op 28 augustus 2017 om 9u30 (tot ongeveer 16u30) en op 29 augustus 2017 om 9u30 (tot ongeveer 12u30).
Locatie: de gebouwen van Ucare, Franklin Rooseveltlaan 348, 9000 Gent.

Het mondelinge gedeelte zal plaatsvinden op 18 september 2017 vanaf 08u30 (tot ongeveer 16u30) en op 20
september 2017
vanaf 08u30 (tot ongeveer 13u00).

Locatie:
hoofdkazerne Brandweerzone centrum Gent, Roggestraat 70, 9000 Gent.

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.
U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

Vriendelijke groeten / Meilleures salutations,

OPGELET: Nieuw systeem voor DM's en Orders!!!

Er wordt gewerkt aan een nieuw systeem om dienstmededelingen en dienstorders makkelijker te raadplegen. Dat systeem zal begin volgend jaar kunnen gebruikt worden, waarover de nodige toelichting nog volgt. Eens het systeem operationeel is, kan je alle mededelingen en orders daar raadplegen en zullen ze niet meer afzonderlijk gemaild worden. Intussen zijn de diensten met de voorbereidingen gestart, wat tot gevolg heeft dat vanaf nu de orders en mededelingen een andere lay-out hebben. Voorlopig worden ze wel nog via mail in PDF verspreid, alleen de
titel is iets anders:
DM of DO + nummer - onderwerp - OPS en/of ATP - beroeps en/of vrijwilligers. Op welke specifieke posten het van toepassing is, vind je in het document.

Het zonebestuur wil graag volgende aanvullende deelnemingsvoorwaarden opleggen voor de functie van consulent Bestuursondersteuning - Staf - Zonesecretariaat /Kwaliteitszorg/EU projecten; · Beschikken over 1 jaar professionele ervaring in projectmatig werken of kwaliteitszorg.

Beste leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 27 juni 2017 om 09u30 in het groot leslokaal in post Oostkamp.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 23 mei 2017

2. Bespreking maandverslag IDPBW mei 2017

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren risicoanalyses

5. Valideren procedure aangepast veiligheidsschoeisel

6. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Besten,


Bij deze bevestig ik u dat:

Peeters Dominiek
dominiek.peeters1@telenet.be

Vandenberk Peter peter.vandenberk2@gmail.com

Labourdette Eric

labourdette.eric@skynet.be

De VSOA-afgevaardigden binnen uw zone zijn.

Gelieve alle documenten betreffende de prerogatieven van de vakorganisaties per mail naar deze personen door te
sturen en per post, V.S.O.A.-F.G.G.A. Boudewijnlaan 20 -21, 1000 Brussel (Titel II, hoofdstuk II, Titel III, hoofdstuk II, Titel IV van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel)

In afwachting van een Vaste gemachtigdein uw zone, gelieve de protocollen, welke ondertekend
dienen te worden, per post over te maken aan het V.S.O.A. (Art. 30 van hetkoninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel)

Voor het V.S.O.A. dienen de protocollen ondertekend te worden door een Vaste gemachtigde of een Verantwoordelijke leider.

Hoogachtend,

V.S.O.A.-F.G.G.A.

Verantwoordelijke leider

Voorzitter sector " Hulpverleningszones"

G.S.M.: 0475/ 86 75 85

Fax: 02/208 83 57

labourdette.eric@skynet.be

Voor de functie van Consulent Mobiliteit bij Brandweerzone centrum Gent bezorg ik u hierbij de exacte planning van de psychotechnische en mondelinge proef die doorgaat op locatie.

Het psychotechnische gedeelte zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei om 9u00 (tot ongeveer 11u00).
Locatie: de gebouwen van Ucare, Franklin Rooseveltlaan 348-349, 9000 Gent.

Het mondelinge gedeelte zal plaatsvinden op woensdag 24 mei om 9u00.
Locatie: hoofdkazerne van de brandweer te Roggestraat 70, 9000 Gent.
Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze selectieonderdelen aanwezig te zijn.
U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

BIOC

Beste leden van het TBiOC,

Bij gebrek aan agendapunten, wordt het TBiOC van volgende week woensdag 14 december geannuleerd.

Het eerstvolgende vakbondsoverleg is het HOC/BiOC op 11 januari 2017, waar nog een uitnodiging voor zal volgen.

Bevorderingsprocedure adjudant